Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Komisāre I. Johansone un priekšsēdētājs K. H. Lambercs ir vienisprātis, ka jāapmainās ar labu praksi integrācijas jomā  
Jaunā Eiropas komisāre paziņo arī par ārkārtas palīdzības piešķiršanu Itālijai un Spānijai, atbalstot to centienus integrēt nesen ieceļojušos cilvēkus.

Šodien notikušajā konferencē jaunā Eiropas iekšlietu komisāre Ilva Johansone ( Ylva Johansson ) cildināja visas Eiropas pilsētu un ciematu veikto darbu bēgļu un migrantu integrācijas jomā. Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs Karls Haincs Lambercs ( Karl-Heinz Lambertz ) pauda gandarījumu par šo atzinību un norādīja, ka attiecībā uz migrāciju Eiropā ir vajadzīga “taisnīgāka, pragmatiskāka un iekļaujošāka pieeja, kas palīdz reģioniem un pilsētām”.

Jau otrajā darba dienā pēc apstiprināšanas amatā komisāre I. Johansone uzstājās aptuveni 400 vietēja un reģionāla līmeņa politiķu priekšā konferencē “ Go Local : atbalsts reģioniem, pilsētām un lauku teritorijām migrantu integrācijas jomā. ”. Eiropas Reģionu komitejas un Eiropas Komisijas kopīgi rīkotās konferences mērķis — ES pieejā migrācijai nostiprināt vietējā un reģionālā līmeņa sociālo ieguldījumu komponentu. Eiropas Reģionu komiteja jau labu laiku aicina īpaši atbalstīt ES mazpilsētas un ciematus, jo tajos dzīvo aptuveni viena trešdaļa bēgļu un imigrantu.

“Būdama Eiropas komisāre, vēlos uzsvērt, ka viens no mūsu ilgtermiņa mērķiem ir veidot saliedētu sabiedrību, kurā ikviens tās loceklis justos cienīts un drošībā,” norādīja I. Johansone. “Tāpēc viena no manām prioritātēm būs sekmīga integrācija. Integrācijas pamatā ir kopiena, un kopienas veidojas no pamatiem uz augšu. Tāpēc Go Local ir tik ļoti nozīmīga iniciatīva un notikums.” Komisāre I. Johansone paziņoja arī, ka Itālijai un Spānijai tiks sniegti jauni ārkārtas palīdzības pasākumi, atbalstot šo valstu centienus integrēt nesen ieceļojušos cilvēkus.

Eiropas Komisija aicina trīskāršot līdzekļus galvenajā fondā, no kura tiek atbalstīts integrācijas darbs un kas šobrīd ir Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds, proti, no 3,1 miljarda eiro 2014.–2020. gadā uz 10,4 miljardiem eiro. Lielāko daļu ilgtermiņa finansējuma sociālajai iekļaušanai ES plāno novirzīt caur topošo Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+).

Konferenci kopīgi rīkoja Eiropas Komisijas Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorāts un Eiropas Reģionu komiteja, kuras priekšsēdētājs Karls Haincs Lambercs (BE/PSE) kopā ar toreizējo ES komisāru Dimitri Avramopulu ( Dimitrios Avramopoulos ) 2019. gada aprīlī uzsāka iniciatīvu “Pilsētas un reģioni – integrācijai” .

RK priekšsēdētājs K. H. Lambercs paziņoja: “Mums jābeidz celt paniku, jāpretojas šķeltnieciskai, populistiskai retorikai un jāstrādā pragmatiski, taisnīgi un solidāri. Pēdējos desmit gados gan lielas, gan mazas pilsētas visā Eiropā pat taupības apstākļos ir uzņēmušas un atbalstījušas bēgļus. Integrācijas iniciatīva turpina vērsties plašumā, parādot, ka ciemati, pilsētas un reģioni ik dienu palīdz integrēt jaunpienācējus un tādējādi veido iekļaujošas kopienas. Komisāres klātbūtne šodien, uzreiz pēc stāšanās amatā sākot sadarbību ar reģioniem un pilsētām, liecina, ka Eiropa vietējo līmeni ne tikai uzklausa, bet ir arī gatava vietējā līmenī rīkoties.”

Konferencē cita starpā uzstājās Boloņas mērs un Eiropas Reģionu komitejas loceklis Virdžīnio Merola ( Virginio Merola ) (IT/PSE), Skones reģiona (Zviedrija) priekšsēdētāja Annika Annerbija Jansone ( Annika Annerby Jansson ), Amsterdamas (Nīderlande) mēra vietnieks sociālajos, demokratizācijas un daudzveidības jautājumos Rithers Hrots Vasinks ( Rutger Groot Wassink ) un Katalonijas (Spānija) valdības vienlīdzības, migrācijas un pilsonības lietu ministrs Oriols Amoross ( Oriol Amorós ).

Konferences ietvaros notika arī darbsemināri par tematiem tādās dzīves jomās, kurās vietējās un reģionālās pašvaldības parasti pilda īpaši nozīmīgu funkciju, piemēram, mājokļi, veselības aprūpe, izglītība, darbs ar jauniešiem un sports, kā arī jomās, kurās Eiropas Komisija piedāvā savas ekspertzināšanas pilsētām un reģioniem, tādās kā dati, vietējas stratēģijas un novatoriski finanšu instrumenti.

ES šobrīd atbalsta integrācijas projektus, izmantojot Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Eiropas Sociālo fondu, Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Erasmus +.

Kontakpersona:

Andrew Gardner

Tālr. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu