Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Eiropas Savienībai jāatbalsta pilsētas un reģioni, lai novērstu Brexit radītās sekas  
Debatēs, kurās uzsvērta ilgstoša nenoteiktība iedzīvotāju un uzņēmumu vidū, Mišels Barnjē (Michel Barnier) izpelnās atzinību par centieniem nodrošināt sakārtotu Apvienotās Karalistes izstāšanos

Reģionālā un vietējā līmeņa vadošās amatpersonas 6. decembrī aicināja Eiropas Savienību veikt pasākumus Apvienotās Karalistes izstāšanās seku mazināšanai un ES budžetā paredzēt atbalstu reģionu ekonomikai. Minētās prasības izskanēja Briselē notikušajās debatēs, kurās piedalījās Mišels Barnjē, kas, būdams galvenais ES sarunu vedējs ar Apvienoto Karalisti, izpelnījās uzslavu par to, ka ir panācis vienošanos, kura ierobežo apdraudējumu Eiropas Savienībai un jo īpaši Īrijas Republikai, un par to, ka sarunu laikā bija uzklausījis pilsētu un reģionu pārstāvju viedokli.

M. Barnjē uzstājās Eiropas Reģionu komitejā (RK) — ES vietējo un reģionālo pašvaldību asamblejā — dažas dienas pēc tam, kad dalībvalstu valdību un valstu vadītāji bija apstiprinājuši izstāšanās līgumu, ko vispirms nosūtīs Apvienotās Karalistes parlamentam ratificēšanai 11. decembrī. Līgums ir sākums sarunām par Apvienotās Karalistes un ES ilgtermiņa attiecībām, kurām, kā M. Barnjē ir teicis 2017. gada martā , tādās jomās kā tirdzniecība, pētniecība un inovācija, klimata aizsardzība, starptautiskās sadarbība un attīstība, kā arī drošība.

ES galvenais sarunu vedējs un bijušais Eiropas reģionālās attīstības komisārs M. Barnjē teica : “Tā ir līdzsvarota vienošanās; tā ir vienīgā iespējami labākā vienošanās. Līgumā ir ņemti vērā ES principi, taču vienlaikus nav pārkāptas Apvienotās Karalistes noteiktās robežas. Attiecībā uz pašreizējo ES plānošanas periodu (2014–2020) esam vienojušies, ka 28 dalībvalstis, kas uzņēmušās saistības, tās arī izpildīs, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti. Tas ļaus saglabāt godīgu konkurenci un iespējas sadarboties ar Apvienotās Karalistes pilsētām, reģioniem un augstskolām. Tādējādi mūsu reģionos, no kuriem daži ir izveidojuši ciešas tirdzniecības attiecības ar Apvienoto Karalisti, saglabāsies ekonomikas dinamika. Taču bez ratificēšanas nebūs nedz izstāšanās līguma, nedz pārejas perioda. Tomēr nevar izslēgt arī to, ka vienošanās netiks panākta, un tādēļ visiem reģioniem un pilsētām jābūt tam labi sagatavotiem.”

RK priekšsēdētājs un Beļģijas Senāta loceklis, kurš pārstāv Vācu valodas kopienu, Karls Haincs Lambercs ( Karl-Heinz Lambertz ) (BE/PSE) teica: “Izstāšanās līgums ir labākais kompromiss, kas panākts sarežģītās sarunās, bet tā ietekme būs jūtama visu ES 27 dalībvalstu un Apvienotās Karalistes reģionos. No Brexit negūs labumu neviens, un Eiropas Savienībai tagad ir jādara viss iespējamais, lai mazinātu zaudējumus. Lai sagatavotos, jāiesaista visi pārvaldības līmeņi. Eiropas Savienībai tagad ir jāvienojas par ilgtermiņa budžetu, kas būtu tālejošāks, un, lai mazinātu nenoteiktību, jānodrošina vienošanās panākšana pirms ES vēlēšanām. Tas ir vēl viens iemesls, kādēļ ES budžetā laikposmam pēc 2020. gada nedrīkst samazināt reģionālās attīstības līdzekļus. Ikvienam iesaistītajam ir rūpīgi jāieklausās reģionu aicinājumā nodrošināt iekļaujošākas sarunas, it īpaši tādēļ, ka vairāki reģionālie parlamenti būs iesaistīti turpmāko ES un Apvienotās Karalistes tirdzniecības nolīgumu pieņemšanā.”

Pēc M. Barnjē uzstāšanās Reģionu komitejā 2017. gada martā RK veica izpēti , lai pārbaudītu iespējamo Apvienotās Karalistes izstāšanās ietekmi uz reģioniem un pilsētām. RK pārstāvji tikās ar decentralizēto pārvaldes iestāžu un vietējo pašvaldību pārstāvjiem Apvienotajā Karalistē. RK ir veikusi arī ekonomikas apsekojumu vietējo un reģionālo pašvaldību un vietējo tirdzniecības kameru vidū, kā arī pasūtījusi pētījumu par Brexit ietekmi uz konkrētiem reģioniem (Beļģijā, Vācija, Francijā, Polijā un Spānijā) un uz dažādām ES nozarēm (transports, mašīnbūve, elektronika, pārtika, ķīmiskās vielas, tekstilizstrādājumi un mēbeles). RK 2018. gada maijā pieņēma politisku rezolūciju , kurā mudināja ES parūpēties, lai problēmjautājumi, kas radīsies pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES, vietējām un reģionālajām pašvaldībām nebūtu jārisina vienām.

RK ir aicinājusi gādāt par to, lai pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās ES budžets 2021.–2027. gadam būtu 1,3 % no ES nacionālā kopienākuma.

Kontaktpersona:

Andrew Gardner

Tālr. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023