Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
EP deputāti un vietējā līmeņa vadītāji cīnīsies par atbilstošiem noteikumiem un finansējumu spēcīgākas kohēzijas politikas veidošanai  

Eiropas Parlamenta deputāti un Eiropas Reģionu komitejas locekļi paziņoja, ka cīnīsies par atbilstošiem noteikumiem un finansējumu, kas paver iespēju veidot spēcīgāku kohēzijas politiku 2021.–2027. gadam. Viņi aicināja dalībvalstis izvirzīt skaidrus mērķus virzībā uz spēcīgāku kohēziju un veidot reālu ES budžetu.

Eiropas Parlamenta Reģionālās attīstības komitejas ( REGI ) un Eiropas Reģionu komitejas Teritoriālās kohēzijas politikas un ES budžeta komisijas ( COTER ) kopīgā sanāksmē, kas notika 8. oktobrī Briselē saistībā ar Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļu, tika apspriesti tādi jautājumi kā sarunas par ES budžetu 2021.–2027. gadam un regulas par Eiropas strukturālajiem un investīciju (ESI) fondiem.

Pēdējo gadu laikā Eiropas Parlamenta deputāti un vietējie vadītāji ir apvienojušies, lai aizstāvētu spēcīgu kohēzijas politiku 2021.–2027. gadam — tādu politiku, kas turpina atbalstīt iedzīvotājus un uzņēmumus visos Eiropas reģionos un iesaista reģionālās un vietējās pašvaldības ieguldījumu lēmumu pieņemšanā. Viņi kopīgi aizstāv arī noteikumu vienkāršošanu un tādu ES kohēzijas politiku, kas nav pakļauta nosacījumiem, kuri nav tieši saistīti ar tās mērķiem un saņēmējiem. REGI komiteja un COTER komisija kritiski vērtēja dažu dalībvalstu pieprasītos budžeta samazinājumus un iespējamo tiesiskā regulējuma vājināšanu attiecībā uz vietējo dalībnieku iesaistīšanu, un atgādināja par Eiropas Parlamenta un Reģionu komitejas nostāju.

REGI un COTER locekļi arī atgādināja par savām bažām un prioritātēm, kuras tika apspriestas ar reģionālās politikas komisāru Johannesu Hānu ( Johannes Hahn ) , kas ir arī jaunais komisārs ES budžeta jautājumos. Diskusijā tika uzsvērta nepieciešamība nodrošināt pienācīgu finansējumu, lai palīdzētu visiem ES reģioniem un pilsētām kļūt ekoloģiskākiem, iekļaujošākiem un viedākiem, efektīvi izmantojot ESI fondus. Diskusiju dalībnieki atgādināja, ka saiknei starp kohēzijas politiku un strukturālajām reformām bija jābūt abpusējai, ka nevajadzētu novirzīties no kohēzijas politikas mērķiem un ka kohēzijas uzdevums visaptveroši jāiekļauj visās ES politikas jomās, kā tas noteikts Līgumos. Atšķirību mazināšanai un centieniem veicināt ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu ir jākļūst par kopīgām prioritātēm, ko nedrīkst kavēt ar lejupēju, uz taupību orientētu pieeju reformām.

Tas, ka trūkst vēlmes veidot vērienīgu kohēzijas politiku, nozīmē, ka trūkst vērienīguma arī Eiropai . Budžeta samazināšana būtu smags trieciens Eiropas projektam. Tas nozīmē, ka mēs sākam padoties, vienlaikus piedāvājot uzvaru eirofobiem. Mēs neļausim tam notikt ,” sacīja REGI komitejas priekšsēdētājs Junuss Omaržī ( Younous Omarjee ) .

Kohēzijas politika ir visnozīmīgākā ieguldījumu politika, kas ir mūsu pilsētu un reģionu rīcībā . Ja nākamā daudzgadu finanšu shēma tiktu novilcināta, tas šo politiku apturētu uz vienu vai diviem gadiem, un šāda vilcināšanās tieši ietekmētu cīņu pret klimata krīzi un palielinātu augošo sociālo un teritoriālo nevienlīdzību, ” teica COTER priekšsēdētāja Izabella Budino ( Isabelle Boudineau , FR/ PSE ).

Kontaktinformācija:

Pierluigi Boda

Tālr.: +32 2 282 2461

Mob. tālr. +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Olivier Plumandon

Olivier.plumandon@ep.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-IN-WALLONIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
25.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

Ja tālākie reģioni ES politikā tiks ignorēti, ir apdraudēta sociālā un ekonomiskā kohēzija
Ja tālākie reģioni ES politikā tiks ignorēti, ir apdraudēta sociālā un ekonomiskā kohēzija
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COTER-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

Europe needs a “winter of solidarity” to cope with skyrocketing energy prices, local leaders warn
Europe needs a “winter of solidarity” to cope with skyrocketing energy prices, local leaders warn
23.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

ES reģioni un pilsētas atzinīgi vērtē dalībvalstu apņemšanos kohēzijas politiku saglabāt kā vienu no Savienības pīlāriem
ES reģioni un pilsētas atzinīgi vērtē dalībvalstu apņemšanos kohēzijas politiku saglabāt kā vienu no Savienības pīlāriem
22.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CZ-PRESIDENCY-EVENT-ON-JTF.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

Regions in transition towards climate neutrality need steady support from the EU
Regions in transition towards climate neutrality need steady support from the EU
22.11.2022