Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Pašvaldību pārstāvji pauž gatavību atbalstīt Eiropas vērtību popularizēšanu ‎ izglītības jomā un tādā veidā stāties pretī demokrātijas apdraudējumiem  

Iedzīvotājiem vistuvākajam līmenim, proti, ES pašvaldībām ir būtiska loma Eiropas vērtību popularizēšanā un centienos mudināt iedzīvotājus iesaistīties demokrātijas procesos. Pašvaldību pārstāvji piekrīt, ka izglītības jomā steidzami uzmanība jāpievērš Eiropas demokrātijas veicināšanas jautājumiem, kā konferencē par Eiropas nākotni to aicina darīt iedzīvotāji. Tas bija svarīgākais vēstījums Eiropas Reģionu komitejas (RK) plenārsesijā 28. aprīlī notikušajās debatēs par Eiropas vērtību popularizēšanu izglītības jomā, lai stiprinātu ES pilsoniskumu. RK locekļi arī pieņēma atzinumu par demokrātijas un vēlēšanu integritātes stiprināšanu, uzsverot, ka vajadzīga atklāta, taisnīga un plurālistiska demokrātiskā līdzdalība vietējā un reģionālajā līmenī.

Eiropas vērtību popularizēšanai ir būtiska loma centienos stāties pretī demokrātijas apdraudējumiem un tai vajadzētu būt nozīmīgam visu ES iedzīvotāju izglītošanas elementam. Konferences par Eiropas nākotni galīgie secinājumi tiks drīz publicēti, un varam prognozēt, ka pēc iedzīvotāju ieteikumiem nodrošināt obligātu izglītošanu par Eiropas Savienību un it īpaši par tās demokrātiskajiem procesiem tiks īstenoti attiecīgi pasākumi.

RK plenārsesijā notikušajās debatēs par tematu “Eiropas demokrātisko vērtību popularizēšana ar izglītības palīdzību, lai veicinātu ES pilsoniskumu” pašvaldību pārstāvji pauda gatavību izmantot zināmos labas prakses piemērus un uz augšupējas brīvprātības pamata un pilnīgā saskaņā ar subsidiaritātes principu izveidot kopīgus instrumentus pilsoniskās izglītošanas veicināšanai, kas padziļinātu iedzīvotāju izpratni par demokrātiju un Eiropas vērtībām un rosinātu debates par Eiropas Savienību. Viņi arī norādīja, ka skolām un citām izglītības iestādēm šā uzdevuma veikšanai būtu vajadzīgi novatoriski mācību materiāli un līdzekļi.Tāpēc RK aicināja apzināt labas prakses piemērus, un, iesaistot Komitejas locekļus, ir apkopojusi informāciju par simtiem šādu iniciatīvu Eiropas reģionos.

RK priekšsēdētājs, Vidusmaķedonijas (Grieķija) gubernators un pašvaldību delegācijas vadītājs konferences par Eiropas nākotni pilnsapulcēApostols Dzidzikosts (Apostolos Tzitzikostas) norādīja: “Karš Ukrainā liecina, ka miers un demokrātija Eiropā nav pašsaprotamas lietas. Mums, pašvaldību pārstāvjiem, ir jāinformē jaunieši un jādod viņiem iespējas debatēt par Eiropas Savienību. Mūsu mērķis ir stiprināt pilsoniskumu un iedzīvotāju ieinteresētību. Mēs nevaram atbalstīt Eiropu, ja mums tā nerūp un ja mēs neiemācīsimies to darīt katru dienu. Tāpēc augšupēji ir jāizstrādā Eiropas pilsoniskās izglītošanas programma, lai popularizētu Eiropas demokrātijas vērtības un attīstītu kritisku domāšanu un medijpratību. Tā varēs palielināt izpratni par Eiropas projektu un iedzīvotāju, it īpaši jaunāko paaudžu, iesaistīšanos ES demokrātiskajos procesos.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietniece demokrātijas un demogrāfijas jautājumos Dubravka Šuica sacīja: “Kā bijusī mēre un skolotāja es atzinīgi vērtēju Eiropas Reģionu komitejas aicinājumu ar izglītību un kultūru reģionālajā un vietējā līmenī popularizēt Eiropas vērtības, identitāti un pilsoniskumu. No paša pirmsākuma un visas mūsu dzīves laikā, lai varētu notikt uz informāciju balstītas debates, ir vajadzīgi informēti pilsoņi. Konferences par Eiropas nākotni galīgais ziņojums 9. maijā Strasbūrā tiks iesniegts Eiropas Parlamenta priekšsēdētājai, ES Padomes priekšsēdētājam un Komisijas priekšsēdētājai. Pretstatā nežēlīgajiem notikumiem Ukrainā šī konference ir mūsu vērtību atspulgs, telpa brīvām debatēm un diskusijai ar iedzīvotājiem, kas atrodas to centrā. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Komisija, Eiropas Reģionu komiteja un pašvaldības turpinātu cieši sadarboties un mūsu demokrātiju un tās pamatā esošās demokrātiskās iestādes būtu gatavas nākotnei.

Eiropas Parlamenta deputāts, referents nesen pieņemtai EP rezolūcijai par pilsoniskās audzināšanas nodrošināšanu un konferences par Eiropas nākotni darba grupas “ES demokrātija” loceklis Domeneks Ruīss Devesa (Domènec Ruiz Devesa) pauda: “Kā iedzīvotāji var iesaistīties ES līmenī, ja viņiem nav zināšanu par Eiropas Savienību? Mums jānodrošina, ka bērni jau skolas gaitu sākumā iemācās rīkoties. Iedzīvotāji konferencē par Eiropas nākotni izteica šādu lūgumu, un mums tas ir jāizpilda. Vērojot demokrātijas regresa draudus Eiropā un citviet, mēs nevaram aprobežoties ar plāksteru likšanu. Mums vajadzīgi iedarbīgi un sistēmiski risinājumi, piemēram, jāierosina Eiropas pilsoniskuma audzināšanas mācību programma, kas skaidro Savienības vēsturi, tās vērtības, iestādes un to darbību.”

Dalība vēlēšanās un Eiropas demokrātijas un pilsoniskuma apguve ir nesaraujami saistītas. Pieņemot atzinumu “Demokrātijas un vēlēšanu integritātes stiprināšana”, RK locekļi norādīja, ka ir jāievieš dažādi attālinātas balsošanas risinājumi, lai reģionu, valstu un Eiropas līmeņa vēlēšanas kļūtu iekļaujošākas un mazāk kaitētu videi. Viņi aicināja vietējo un reģionālo līmeni iesaistīt “kopīgajā mehānismā vēlēšanu sistēmu noturībai”, lai vēlēšanu integritāti pasargātu no iespējamajiem draudiem.

Katānijas pilsētas domes loceklis un ziņotājs, kas izstrādāja minēto atzinumu, Vinčenco Bjanko (Vincenzo Bianco) (IT/PSE) uzsvēra, ka “pastāv nopietni draudi, kuru izpausmes varam vērot un kuri var mazināt priekšvēlēšanu kampaņu godīgumu un negatīvi ietekmēt pašu vēlēšanu norisi. Runa ir par ļoti daudzo viltus ziņu izplatīšanu, rasistiskiem un diskriminējošiem vēstījumiem un iespējamiem attālinātas balsošanas viltojumiem. Mums vajadzīgas skaidras un efektīvas atbildes un nopietna un stingra Eiropas iestāžu attieksme.”

Viņš arī norādīja, ka jāstiprina iedzīvotāju iesaiste vietējās struktūrās, kā arī pašvaldību un reģionu dalība novatorisku balsošanas veidu un instrumentu popularizēšanā, arī atbalstot zaļus un ilgtspējīgus vēlēšanu rīkošanas risinājumus.

RK locekļi uzsvēra, ka vajadzīgas mērķorientētas iniciatīvas dezinformācijas apkarošanai visos līmeņos un ka jāatzīst pašvaldību nozīmīgā loma šajos centienos.

Kontaktpersona:

Theresa Sostmann

Tālr. +32 2282 2457

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023