Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Vietējie vadītāji piedāvā atbalstīt vakcinācijas izvēršanu un pieprasa līdz vasarai ieviest jaunus pasākumus, lai aizsargātu reģionālo ekonomiku  

Debatēs ar Eiropas veselības komisāra piedalīšanos RK locekļi aicina pārskatīt ES pilnvaras veselības jomā un palielināt vietējo pašvaldību lomu, ņemot vērā to pienākumus

ES pašvaldības brīdināja, ka robežu neatvēršana līdz vasarai varētu katastrofāli ietekmēt reģionālo ekonomiku. Debatēs, kurās piedalījās Eiropas veselības un pārtikas nekaitīguma komisāre Stella Kirjakidu ( Stella Kyriakides ), Eiropas Reģionu komitejas (RK) locekļi norādīja, ka ES un tās dalībvalstis ir pielikušas pūles, lai izvērstu vakcināciju, izvairoties no valstu vakcīnu kara, taču skaidra ES tiesiskā regulējuma trūkums ir novedis pie kļūdām, no kurām turpmāk ir jāizvairās. Viņi piedāvāja atbalstu, lai novērstu neuzticēšanos vakcīnām un paātrinātu vakcinēšanu, piebilstot, ka vakcīnu sertifikāti ir solis pareizajā virzienā, bet tos nevajadzētu uzskatīt par “brīnumlīdzekli”.

Komisāres Stellas Kirjakidu, kura uzstājās plenārsēdē, klātbūtne sniedza iespēju apspriest pašreizējo veselības aprūpes pilnvaru sadalījumu starp ES, valstu, reģionālo un vietējo pārvaldes līmeni. Saistībā ar konferenci par Eiropas nākotni RK locekļi aicināja no jauna izvērtēt šādas pilnvaras, lai sagatavotību un koordināciju starp visiem dalībniekiem uzlabotu, ņemot vērā trūkumus, kas tika konstatēti, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju. Viņi aicināja ES un dalībvalstis nodrošināt, ka tiek pilnībā atspoguļota pašvaldību būtiskā loma veselības krīžu laikā, jo pašvaldībām ir būtiska nozīme noturīgāku un efektīvāku veselības aprūpes sistēmu izveidē visā Eiropā. RK, ņemot vērā pašvaldību juridiskās pilnvaras un reģionālo un vietējo vadītāju politisko atbildību, pauda vēlmi piedalīties debatēs par “veselības savienību”.

Atklājot debates, RK priekšsēdētājs un Vidusmaķedonijas reģiona gubernators Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitzikostas ) savā uzrunā sacīja: “Bez solidaritātes Eiropā būtu izcēlies vakcīnu karš, atstājot novārtā daudzas valstis, reģionus un pilsētas. Cilvēki tomēr vēlas atgriezties normālā dzīvē, un mums ir droši jāatver Eiropa vasarai. Ceļošanai paredzētais Covid-19 vakcinācijas sertifikāts ir solis uz priekšu, pat ja tas vien vēl nav “brīnumlīdzeklis”. Šī briesmīgā slimība ir parādījusi, ka veselības jomā mums vajag vairāk Eiropas un ka visiem pārvaldības līmeņiem – no starptautiskā līdz vietējam un reģionālajam līmenim – ir būtiska loma centienos būt labāk sagatavotiem nākotnē. Komiteja, ņemot vērā mūsu vietējās un reģionālās pilnvaras un saskaņā ar ES pamatprincipiem, proti, subsidiaritātes un proporcionalitātes principu, ir gatava iesaistīties debatēs par veselības savienību. Tikai visi kopā mēs varam darīt labāk un ātrāk sasniegt rezultātus. Dodot iespēju pašvaldībām, mēs varam paātrināt gauso vakcinācijas kampaņu un likt pamatus plašākai robežu atvēršanai pirms vasaras sākuma.”

Komisāre Stella Kirjakidu un RK locekļi apsprieda arī ar veselību saistītu pasākumu kopumu, kas izstrādāts kopš pandēmijas sākuma, programmu EU4Health , pārrobežu veselības aprūpes direktīvu un sistēmu ārkārtas situāciju pārvaldībai veselības jomā. Pagājušā gada oktobrī RK nāca klajā ar ieteikumiem par visiem trim tematiem.

Dālarnas lēnes padomes locekle un RK ziņotāja atzinumam par ES Veselības jomas ārkārtas mehānismu Birgita Sakredeusa ( Birgitta Sacrédeus , SE/PPE) sacīja: “Ir ļoti labi redzēt RK aicinājumu izveidot ES veselības ārkārtas mehānismu īstenošanos, proti, Veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestādes ( HERA ) izveidi. Noturība ir atkarīga no sagatavotības, un šajā nolūkā mums ir vajadzīgas stabilas sadarbības struktūras un labi izveidotas komunikācijas līnijas. Esmu pārliecināta, ka HERA var palīdzēt ciematiem, pilsētām un reģioniem stāties pretī turpmākām pandēmijām un pārvarēt tāda mēroga postījumus, kādi tika pieredzēti pagājušajā gadā. Taču mums ir jānodrošina, ka tiek pilnībā atspoguļota pašvaldību noteicošā loma krīzes situācijās.”

Pievēršoties prograammai EU4Health , ko Eiropas Parlaments apstiprināja 9. martā, RK ziņotāja – Finistēras departamenta padomes priekšsēdētāja Natalī Sarrabezolle ( Nathalie Sarrabezolles , FR/PSE) – paziņojumā pirms plenārsesijas teica: “Programmas EU4Health nodrošinātais 5,1 miljards eiro palīdzēs novērst nevienlīdzību veselības jomā, nodrošinās, ka medicīna ir cenas ziņā pieejama, stiprinās mūsu veselības aprūpes sistēmas un paplašinās valstu sadarbību. Vietējā un reģionālā līmeņa vadītāji ir daudz cīnījušies par to, lai nodrošinātu pienācīgu finansējumu, un ar mūsu atbalstu Eiropas Parlamentam ir izdevies pārvarēt dalībvalstu bīstamo un nepamatoto nevēlēšanos nodrošināt pienācīgu finansējumu ES līmeņa plānošanai un atbalstam. Mēs turpināsim piesaistīt lielāku uzmanību un atbalstu reģionu un pilsētu darbam veselības aprūpes nodrošināšanā.”

Dienviddānijas reģiona padomes loceklis Karstens Uno Pētersens ( Karsten Uno Petersen , DK/PSE) un RK ziņotājs atzinumam par pārrobežu veselības aprūpi sacīja: “Šajā krīzē iespēja saņemt veselības aprūpi citā valstī ir glābusi dzīvības. Tāpēc esmu gandarīts, ka ES vadošajā ilgtermiņa veselības jomas programmā EU4Health ir atzīts, ka pārrobežu sadarbībai ir liels potenciāls paaugstināt veselības aprūpes sistēmu efektivitāti. Tagad mums jānodrošina, ka dalībvalstis un Eiropas Parlaments, pārskatot pārrobežu veselības direktīvu, šo atziņu īsteno darbībā, vienkāršojot piekļuvi veselības aprūpei.”

Vakcinācijas izvēršanu un ES mēroga standartizētu vakcinācijas apliecinājumu, ko Eiropas Komisija apzīmē kā “digitālo zaļo sertifikātu”, RK locekļi apspriedīs Dabas resursu komisijas (NAT) sanāksmē 22. martā.

Uzziņai

Kontaktpersona:

Andrew Gardner

+32 473 943 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-INCREASED-SUPPORT-OUTERMOST-REGIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

EU local and regional leaders call for increased support for outermost regions
EU local and regional leaders call for increased support for outermost regions
09.02.2023