Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Vietējās kopienas cīnās par atkritumu samazināšanu  
2019. gada Zaļās nedēļas ietvaros Eiropas Reģionu komitejas telpās notika ar gadskārtējo “Eiropas nedēļu atkritumu samazināšanai” saistītā apbalvošanas ceremonija.

Īstenojot iniciatīvu “Eiropas nedēļa atkritumu samazināšanai” ( European Week for Waste Reduction , EWWR ), ir apbalvoti seši projekti, kas atzīti par gada labākajiem pasākumiem virzībā uz bezatkritumu saimniekošanu Eiropas Savienībā. Šīs ikgadējās balvas mērķis ir pamanīt un stimulēt atkritumu samazināšanas iniciatīvas visu sabiedrības dalībnieku vidū. EWWR notiek katru gadu novembrī, organizējot tūkstošiem informēšanas kampaņu un atkritumu vākšanas pasākumu visā Eiropā. EWWR desmitā balva uzskatāmi liecina, ka vietējām kopienām ir būtiska loma atkritumu samazināšanā. Nākamā EWWR notiks no 2019. gada 16. līdz 24. novembrim.

Atklāšanas uzrunā Eiropas Reģionu komitejas (RK) loceklis un Veststellingverfas pašvaldības priekšsēdētājs un šā gada žūrijas loceklis Andrē Van de Nādorts ( André van den Nadort , NL/ PSE ) teica: “ Būdams žūrijas loceklis, esmu pārsteigts, redzot, cik daudz dažādu iniciatīvu tiek attīstīts visā Eiropā un cik daudzas un dažādas grupas, iestādes un kopienas aktīvi iesaistās atkritumu rašanās novēršanā un samazināšanā. Eiropas Reģionu komiteja un mūsu pašvaldības pieliek visas pūles, lai Eiropā atkritumu apsaimniekošanas tiesību akti kļūtu aizvien vērienīgāki. Tomēr bez vietējo kopienu apņemšanās un līdzdalības mēs savus mērķus sasniegt nevarētu.” Andrē Van de Nādorts (NL/PSE) ir ziņotājs RK atzinumam par tematu “Eiropas stratēģija attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā” , kas pieņemts 2018. gada oktobrī.

Eiropas Reģionu komiteja aktīvi atbalsta EWWR un tās apbalvošanas sistēmu, vadot koordinācijas komiteju un atbalstot tās galvenās darbības, piemēram, ikgadējo apbalvošanas ceremoniju.

Ir apbalvoti seši šādi projekti.

1. Kategorijā “Publiskā administrācija un organizācija”: “Bezatkritumu maratons. Ilgtspējīgas ēdienreizes skolās” . Projektu īstenoja Santvinsentes de Kastejetas ( Sant Vicenç de Castellet ) pašvaldība (Katalonijā). Šī iniciatīva ietvēra vairākus pasākumus, un tās galvenais pasākums bija kampaņa, kuras mērķis bija veicināt ilgtspējīgas un veselīgas ēdienreizes trijās pašvaldības skolās. Iniciatīvā bija iesaistīti aptuveni 600 skolēni un viņu vecāki.

2. Kategorijā “NVO/apvienības”: “Klafmilas lietu bibliotēka”. Projektu īstenoja Klafmilas kopienas (Ziemeļīrija) darbības grupa. Organizatori izveidoja bibliotēkas koncepciju, kas atšķiras no tradicionālās: grāmatu vietā izsniedzot lietas, organizatoru mērķis bija uzlabot iedzīvotāju iespējas pašiem veikt mājās vajadzīgos darbus un samazināt atkritumus, jo iedzīvotājiem šīs lietas nav jāiegādājas pašiem.

3. Kategorijā “Uzņēmumi/rūpniecība”: “Jaunie piesārņotāji” . Projektu īstenoja Sorrotsaures (IMQ Zorrotzaurre ) klīnika (Basku zeme). Lai mazinātu savu ietekmi uz vidi, šī klīnika — ņemot vērā ietekmes uz vidi novērtējumu — klasificēja ķīmiskās vielas, ko satur četros tās departamentos izmantotie produkti. Nākamais solis ir aizstāt viskaitīgākās vielas ar ilgtspējīgākām alternatīvām.

4. Kategorijā “Izglītības iestādes”: “ EWWR zaļā tīrīšana” . Projektu īstenoja Svētā Fintana skola (Īrija). Aptuveni 180 skolēnu kopā ar vecākiem piedalījās semināros, lai uzzinātu, kā pagatavot tīrīšanas produktus un higiēnas piederumus, kas nesatur bīstamas ķīmiskas vielas.

5. Kategorijā “Iedzīvotāji”: “Bioatkritumu mērīšanas svētki” . Projektu īstenoja Marina Sedera Kolomina ( Marina Seder Colomina ) un Morgeina Roberta ( Morgane Robert ) (Lelila, Ildefransa ). Lai labāk izprastu, kāda pozitīvu ietekmi rada divas pilsētā esošās bioatkritumu savākšanas vietas, iniciatori mudināja iedzīvotājus piedalīties atkritumu mērīšanas pētījumā, vienlaikus veidojot spēcīgākas saiknes kopienā.

6. Kategorijā “Eiropas īpašā balva”: “EWWR Ilgtspējīgs mākslas alfabēts”. Projektu īstenoja Navasas Svētā Jozefa koledža (Katalonija) un tās partnerskolas. Šī iniciatīva bija daļa no e-mērķsadarbības projekta, un tā rosināja skolēnus uzzināt par ilgtspēju, uzlabojot viņu komandas darba un svešvalodu prasmes. Tā rezultātā tika izstrādāts alfabēts, kura burti atbilst nozīmīgiem vēstījumiem par vidi un atkritumu samazināšanu.

Vispārīga informācija

Lai iegūtu sīkāku informāciju par EWWR konkursa uzvarētājiem un finālistiem, lūdzam iepazīties ar plašāko preses materiālu, kas pieejams šeit .

2018. gadā EWWR iniciatīva notika desmito reizi, un uzsvars tika likts uz bīstamo atkritumu tematiku, izvirzot moto “Laiks detoksikācijai!”. Tā vērsa sabiedrības uzmanību uz bieži vien slēptām, bet kaitīgām vielām, kas sastopamas ikdienas produktos un darbībās.

2018. gada EWWR iniciatīvas ietvaros tika īstenots rekordliels skaits pasākumu — 14 347 pasākumi. Tos reģistrēja 32 valstu, reģionālie un vietējie koordinatori 30 valstīs sadarbībā ar EWWR sekretariātu.

Nākamā EWWR iniciatīva notiks no 2019. gada 16. līdz 24. novembrim . Tā koncentrēsies uz izglītošanas un komunikācijas par atkritumiem jautājumiem. Plašāka informācija ir pieejama šeit.

Kontaktpersonas:

EWWR : Carmen Valache | cv@acrplus.org | +32 (0) 2 234 65 07

RK: D avid Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-COMMUNITIES-CHAMPION-WASTE-REDUCTION.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-COMMUNITIES-CHAMPION-WASTE-REDUCTION.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/VALEA-JIULUI-DEVELOPMENT-SOCIETY-PROJECT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-COMMUNITIES-CHAMPION-WASTE-REDUCTION.ASPX

Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-COMMUNITIES-CHAMPION-WASTE-REDUCTION.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-EIT-CLIMATE-KIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-COMMUNITIES-CHAMPION-WASTE-REDUCTION.ASPX

Action Plan with EIT Climate KIC
Action Plan with EIT Climate KIC
09.12.2022