Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Pašvaldību vēstījums Šarlam Mišelam ( Charles Michel ): konferencei par Eiropas nākotni jāstiprina ES demokrātijas modelis un jāstabilizē Eiropas pamats – tās reģioni, pilsētas un ciemati.  

Eiropadomes priekšsēdētājs Šarls Mišels un Eiropas Reģionu komitejas locekļi apspriedās par Eiropas nākotni un videi draudzīgu ekonomikas atveseļošanu pēc Covid-19 pandēmijas

Eiropas Reģionu komitejas 17. marta plenārsēdē (#CoRplenary) piedalījās Eiropadomes priekšsēdētājs Šarls Mišels. Viņš izklāstīja savu redzējumu par to, kāda ir pašvaldību loma Eiropas atveseļošanā un demokrātijas nodrošināšanā. Š. Mišels un RK locekļi apmainījās arī ar viedokļiem par Eiropas nākotni (debašu ierakstu skatieties šeit ).

Izklāstīdams, ko reģioni un pilsētas sagaida no Šarla Mišela, RK priekšsēdētājs Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Dzitzikostas ) teica: “ Pēdējos divpadsmit mēnešos Covid-19 pandēmijas postošā ietekme ir skārusi visu Eiropu. Taču šajos ļoti grūtajos laikos Eiropas Reģionu komiteja nekad nav pārtraukusi savu darbību, tāpat kā pašvaldību vadītāji, mēri, reģionālie un vietējie deputāti katru dienu ir cīnījušies, glābjot cilvēku dzīvību, darbvietas un vietējos uzņēmumus. Covid-19 krīze ir izgaismojusi, cik ierobežotas iespējas ir pašreizējai divdimensiju Eiropai, kas balstās tikai uz dalībvalstīm un Briseli. Konference par Eiropas nākotni sniedz vienreizēju iespēju stiprināt mūsu kopīgo Eiropas demokrātijas namu, taču šādas konferences nozīme būs niecīga un tā neko nemainīs cilvēku dzīvē, ja noritēs kā ES iestāžu un dalībvalstu galvaspilsētu konkurss par labākā iespaida radīšanu. Tai ir jābūt vērstai uz labākas, atvērtākas un mazāk birokrātiskas, noturīgas, ilgtspējīgas un efektīvākas Eiropas veidošanu. Mums ir kopīgi jācenšas modernizēt Eiropas demokrātijas namu, kura konstrukcijā Eiropas Savienība būtu aizsargājošs jumts, dalībvalstis – stipras sienas un reģioni, pilsētas un ciemati veidotu stabilu pamatu.

Eiropadomes priekšsēdētājs Šarls Mišels teica: “ Tā kā pats esmu bijis iesaistīts Valonijas pašvaldību darbībā, zinu, cik svarīga ir pašvaldību loma, lai pārvarētu krīzi, kas jau gadu ietekmē Eiropu un pasauli. Pašvaldības ir parādījušas, cik lielā mērā tās ir neatņemama demokrātijas daļa, jo tās bija pirmās, kas sniedza pakalpojumus mūsu iedzīvotājiem. Tās bija ļoti aktīvas un veica konkrētus pasākumus. Tās apliecināja, ka vietējo politiķu darbība ir pilnībā leģitīma un ka viņiem jāpilda savi pienākumi. Attiecībā uz visiem pārbaudījumiem un iespējām, kas rodas Eiropas Savienībai, neatkarīgi no tā, vai tā ir vērtību un demokrātijas sargāšana, videi draudzīga ekonomikas atveseļošana pēc Covid-19 krīzes vai digitalizācija, uzskatu, ka vietējie un reģionālie līderi ir nozīmīgi partneri, ar kuriem valdībām jāsadarbojas ciešāk. Pašvaldības ir cilvēkiem vistuvākais pārvaldības līmenis, tās ir pragmatiskas, sadarbojas ar iedzīvotājiem un zina, kā viņus mobilizēt. Tās ir vairāk jāiesaista atveseļošanas plānos, jo tās pārvalda vairāk nekā 30 % no publiskajiem ieguldījumiem un tām ir izšķiroša nozīme panākumu gūšanā. Saistībā ar konferenci par Eiropas nākotni pašvaldību rīcībā būs visdažādākās iespējas piedalīties debatēs. Vēlos, lai Eiropas burvības koncepcijā tiktu vairāk “importēta” enerģija, ko pašvaldības izmanto uz vietas.

RK priekšsēdētāja pirmais vietnieks Vašku Kurdeiru ( Vasco Cordeiro ) norādīja: “ Ja konferencē par Eiropas nākotni tiks skatīti daudz un dažādi jautājumi, tā noteikti cietīs neveiksmi. Galvenā uzmanība tajā jāpievērš diviem jautājumiem: kā Eiropa darbojas un uz kādām jomām jākoncentrē tās darbība. Abos gadījumos pašvaldību loma būs izšķiroša. Tas attiecas arī uz Eiropas atveseļošanu. Ir pienācis laiks īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlāru un arī nodrošināt, ka vispārējo izņēmuma klauzulu turpina piemērot nākamgad. Tāpēc arī Eiropas Reģionu komiteja aicina līdzsvarota budžeta normu piemērot ilgtspējīgiem ieguldījumiem.

Pašvaldības strādā kopā ar Savienību, lai, veidojot savienojumus starp vistālāko salu vai kalnu reģioniem, panākot MVU un skolu attīstības nākamo līmeni un stiprinot apgabalu noturību, nodrošinātu digitalizāciju lauku apvidos. Reģioni, pilsētas un ciemati padara Eiropu zaļāku, jo tās īsteno 70 % no visiem ES tiesību aktiem un klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumiem, kā arī 90 % no politikas pasākumiem, kas saistīti ar pielāgošanos klimata pārmaiņām. RK ir izveidojusi augsta līmeņa grupu Eiropas demokrātijas jautājumos . Šī grupa palīdzēs sagatavot Komitejas ieguldījumu konferences darbā.

Kontaktpersona:

Michele Cercone

Mob. tālr. +32 (0)498 982 349

michele.cercone@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023