Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Izsludināta pieteikšanās uz ES Bioloģiskās ražošanas balvu  

ES Bioproduktu dienā Eiropas Reģionu komiteja pasniegs balvas labākajam bioloģiskās ražošanas reģionam, labākajai bioloģiskās ražošanas pilsētai un labākajam bioapgabalam

Tagad ir izsludināta pieteikšanās uz ES Bioloģiskās ražošanas balvu (2023). Balvas, ko kopīgi pasniedz Eiropas Reģionu komiteja, Eiropas Komisija, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, COPA-COGECA un IFOAM Organics Europe, ir paredzētas, lai godalgotu dažādus dalībniekus, kuri iesaistīti bioloģiskās vērtības ķēdē un ir izstrādājuši inovatīvus, ilgtspējīgus un iedvesmojošus projektus, radot reālu pievienoto vērtību bioloģiskajai ražošanai un patēriņam. Šajā sakarā tiek piešķirtas astoņas balvas, kas ir iedalītas septiņās dažādās kategorijās, un RK pasniedz trīs godalgas, t. i., labākajam bioloģiskās ražošanas reģionam, labākajai bioloģiskās ražošanas pilsētai un labākajam bioapgabalam. Uzvarētāji tiks paziņoti ES Bioproduktu dienā – 2023. gada 25. septembrī.

Dabas resursu komisijas (NAT) priekšsēdētāja Izilda Gomeša (Isilda Gomes) sacīja: “Pieaugošais patērētāju pieprasījums pēc kvalitatīvākas, ilgtspējīgākas, tuvākajā apkārtnē ražotas un veselīgas pārtikas, tostarp pēc bioloģiskiem produktiem, var radīt jaunas iespējas lauku ekonomikai.Bioloģiskā lauksaimniecība ir kļuvusi par svarīgu nodarbinātības un ienākumu avotu, kas lauku apvidiem palīdz sasniegt ilgtermiņa redzējuma mērķus.Tāpēc RK pārliecinoši atbalsta stratēģijā “No lauka līdz galdam” noteikto ES mērķi, proti, līdz 2030. gadam panākt, ka 25 % lauksaimniecības zemes tiek izmantoti bioloģiskajai lauksaimniecībai.Šādu mērķi var sasniegt, tikai izmantojot bioloģiskās ražošanas nozares attīstību veicinošus politikas instrumentus, tostarp tādus apbalvojumus, ar kuriem tiek godalgota izcilība bioloģiskās pārtikas ķēdē un stimulēta gan bioloģisko produktu ražošana, gan to patēriņš.Manā dzimtajā pilsētā Portimaunā (Portimão) mēs ļoti atbalstām stratēģijas “No lauka līdz galdam” mērķi, un, lai to sasniegtu, mēs sadarbojamies ar vietējiem ražotājiem, palīdzot uzlabot viņu produktu noietu pilsētu tirgū, nodrošinot vietējiem iedzīvotājiem piekļuvi kvalitatīvākai pārtikai un vienlaikus aizsargājot mūsu lauku kopienas.”

Pieteikumus var sūtīt līdz 14. maijam, izmantojot šādas saites:

Bioapgabals

Reģioni

Pilsētas

Ja jums ir jautājumi saistībā ar pieteikšanos, sūtiet e-pastu uz šādu adresi: EuorganicawardsCoR@cor.europa.eu.

Papildu informācija:

ES balvas bioloģiskās ražošanas jomā (2023)

RK atzinums“ES rīcības plāns bioloģiskās lauksaimniecības jomā”

Kontaktinformācija presei:

Wioletta Wojewodzka

E-pasts: wioletta.wojewodska@cor.europa.eu

Mob. tālr.: +32 473 84 39 86

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX