Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
RK un ES Komisija uzsāk partnerību ar mērķi palīdzēt pašvaldībām integrēt migrantus un īstenot jauno Migrācijas un patvēruma paktu  

Priekšsēdētājs Apostols Dzidzikosts un komisāre Ilva Jūhansone paziņo par RK plenārsesijā panākto vienošanos

Eiropas Komisija un Eiropas Reģionu komiteja ir apvienojušas spēkus, lai veidotu jaunu partnerību ar mērķi sniegt atbalstu ES pilsētu un reģionu īstenotajā integrācijas darbā. Šodien plenārsesijā par partnerības izveidi paziņoja Reģionu komitejas (RK) priekšsēdētājs Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitzikostas ) un Eiropas iekšlietu komisāre Ilva Jūhansone ( Ylva Johansson ).

Lai ar jaunās integrācijas partnerības palīdzību nodrošinātu atbalstu Eiropas Savienības pilsētām un reģioniem, ir paredzēti trīs darba virzieni:

atvērts un regulārs ES iestāžu un pašvaldību dialogs par integrāciju;

spēju veidošana un pieredzes apmaiņas veicināšana pašvaldību interesēs;

labāka pierādījumu un datu par integrāciju apkopošana vietējā līmenī.

Partnerības pamats būs stabilā sadarbība, kas iniciatīvas “Pilsētas un reģioni — integrācijai” ietvaros izveidota starp Eiropas Komisiju un Eiropas Reģionu komiteju. Šo iniciatīvu Eiropas Reģionu komiteja uzsāka 2019. gadā ar mērķi nodrošināt politisku platformu, kas dotu Eiropas mēriem un reģionālā līmeņa līderiem iespēju dalīties ar informāciju un izcelt pozitīvos migrantu un bēgļu integrācijas piemērus.

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs un Vidusmaķedonijas gubernatora Apostols Dzidzikosts (EL/PPE) viedoklis ir šāds: " Migrācija nav tikai dažu dalībvalstu problēma: tas ir jautājums, kas ir jārisina visai Eiropas Savienībai . Eiropas Savienībai ir jāatbalsta reģioni, pilsētas un salas, piemēram, Lesba, Lampedūza un Kanāriju salas, kuras ir tās, kas tūlīt pēc migrantu ierašanās nodrošina viņiem atbalstu, viņus integrē un piedāvā vajadzīgos pakalpojumus. Lai gan vietējās pašvaldības ir izveidojušas daudzus inovatīvus integrācijas paņēmienus, tām joprojām ir grūti piekļūt finansējumam, datiem un zināšanām, un īpaši izteikti tas ir lauku apvidos. Šī partnerība viņiem palīdzēs šajā darbā un konkrēti apliecinās, ka Eiropas Savienība ir šo pašvaldību pusē un risina daudzas tām aktuālas problēmas.

Komisāre I. Jūhansone piebilda: " Integrācija notiek ikvienā ciematā, pilsētā un reģionā, kurā migranti dzīvo, strādā, mācās un piedalās dažādās aktivitātēs, piemēram, sporto. Pašvaldības sniedz svarīgākos veselības aprūpes, mājokļu un izglītības pakalpojumus. Tās organizē sporta un kultūras pasākumus, kuros jaunpienācēji tiekas ar citiem cilvēkiem un iegūst draugus. Esmu gandarīta, ka nostiprinās sadarbība ar Reģionu komiteju un mēs kopīgi atbalstīsim pilsētās un reģionos notiekošo integrācijas darbu. "

Valsts sekretārs federālajos, Eiropas un starptautiskajos jautājumos (Ziemeļreina-Vestfālene) un RK Pilsoniskuma, pārvaldības, institucionālo lietu un ārlietu komisijas ( CIVEX ) priekšsēdētājs Marks Špaihs ( Mark Speich ) (DE/PPE) domā šādi: " Sociālā integrācija un solidaritāte ir atkarīga no pašvaldībām, tāpēc es priecājos, ka Eiropas Komisija atzīst pašvaldību noteicošo lomu un ka Eiropas Savienība nevis darbosies paralēli, bet — atbilstoši Komisijas iecerei — pašvaldības būs tās programmu kodolā. "

RK savus ieteikumus par jauno Migrācijas un patvēruma paktu pieņems 2021. gada marta plenārsesijā. RK ziņotāja, Brēmenes pilsētas parlamenta priekšsēdētāja vietniece Anje Grothēra ( Antje Grotheer ) (DE/PSE) izteica savu nostāju: " Migrācijas problēmu risināšana nesākas ar migrantu un bēgļu uzņemšanu un ar to arī nebeidzas. Tāpēc rīcības plāns integrācijai un iekļaušanai ir viens no neatņemamiem visaptverošas pieejas elementiem migrācijas jomā. Šajā plānā ir noteikts, ka pašvaldībām jābūt to pasākumu centrā, kas vērsti uz migrantu diskriminācijas apkarošanu, integrācijas veicināšanu un vienlīdzīgas piekļuves nodrošināšanu sabiedriskā labuma un pakalpojumu jomā. Iekļaujošas sabiedrības ir ne vien taisnīgākas, bet arī pārticīgākas, un jāsāk ir ar darbu vietējā līmenī ."

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Eiropas Komisijas priekšlikums par jaunu Migrācijas un patvēruma paktu ir gaidīta un vajadzīga iniciatīva, kas apstiprināšanas gadījumā palīdzēs veidot izturētspējīgas kopienas un, kā norāda Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs, arī pārvaldīt migrāciju. Viņš uzstājās debatēs, kurās Eiropas komisāre Ilva Jūhansone mudināja reģionus un pilsētas palielinātā apmērā pieejamo ES finansējumu izmantot migrantu integrācijas atbalstam.

2020. gada septembrī pirmoreiz prezentētā jaunā Migrācijas un patvēruma pakta galvenais pīlārs ir novembrī sagatavotais Rīcības plāns par integrāciju un iekļaušanu 2021.–2027. gadam . Eiropas Savienības nākamajā ilgtermiņa budžetā daudz lielāks ES finansējums ir paredzēts integrācijas projektiem un programmām no 2021. gada līdz 2027. gadam.

Reģionu komiteja 2019. gada martā uzsāka iniciatīvu “Pilsētas un reģioni — integrācijai” (#regions4integration), kuras mērķis ir pulcēt tās pilsētas un reģionus, kas vēlas dalīties ar integrācijas politikas jomā gūto pieredzi un uzzināt vairāk par to, kādas ir iespējas saņemt ES finansējumu savam darbam – migrantu integrācijai vietējās kopienās un vietējā ekonomikā.

Beidzamā pieejamā ES finansējuma daļa – kopumā 37,2 miljoni EUR – tika publiskota novembra beigās, un tā ir paredzēta to projektu atbalstam, kas vērsti uz migrantu bērniem un cilvēku tirdzniecības upuriem, veicina piekļuvi pamatpakalpojumiem, iekļauj migrantus integrācijas politikas izstrādē un īstenošanā, kā arī atbalsta daudzskaitlīgu ieinteresēto personu partnerību veidošanu.

Papildu informācija:

Eiropas Reģionu komitejas 141. plenārsesijas fotoattēli ir pieejami Flickr vietnes RK galerijā .

Kontaktpersona:

Andrew Gardner

Tālr. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

ES priekšlikumi ir atzinīgi vērtējams stimuls likumīgai migrācijai
ES priekšlikumi ir atzinīgi vērtējams stimuls likumīgai migrācijai
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

Pārtikas krīze: ES pašvaldību vadītāji mudina ieguldīt vietējā ražošanā, lai nodrošinātu ilgtspējīgu un cenas ziņā pieejamu pārtiku
Pārtikas krīze: ES pašvaldību vadītāji mudina ieguldīt vietējā ražošanā, lai nodrošinātu ilgtspējīgu un cenas ziņā pieejamu pārtiku
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SCHENGEN-MIGRATION-RIGHTS-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

Schengen and migration rights should not be compromised in crises
Schengen and migration rights should not be compromised in crises
13.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/7TH-MEETING-EUROPEAN-MIGRATION-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

Call for expression of interest: 7th meeting of the European Migration Forum
Call for expression of interest: 7th meeting of the European Migration Forum
20.07.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/MIGRATION-GREECE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

Migration is European issue "par excellence"
Migration is European issue "par excellence"
28.06.2022