Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Eiropas Komisija un Eiropas Reģionu komiteja uzsāk sadarbību zaļā kursa īstenošanai vietējā līmenī  

Eiropas Komisija un Eiropas Reģionu komiteja (RK) apņēmās uzsākt jaunu sadarbības posmu, lai paātrinātu zaļā kursa īstenošanu Eiropas reģionos un pilsētās. Debatēs, kurās piedalījās Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Franss Timmermanss ( Frans Timmermans ) Eiropas zaļā kursa jautājumos, pašvaldības tika aicinātas uzņemties atbildību un veidot zaļo kursu jomās, kuras ir to kompetencē. RK locekļi atzinīgi novērtēja šo sadarbību, atbalstot zaļo kursu kā ES galveno līdzekli, ar ko nodrošināt zaļu un iekļaujošu ekonomikas atveseļošanu visos reģionos, pilsētās un ciematos.

Jaunās sadarbības mērķis ir sniegt pašvaldībām atbalstu un zināšanas, kas tām vajadzīgas valstu ekonomikas efektīvākai atveseļošanai, kā arī ES līdzekļus, lai īstenotu zaļo kursu ikvienā kopienā, jo īpaši uzlabojot ēku energoefektivitāti, attīstot ilgtspējīgu transportu un nodrošinot dabisko dzīvotņu aizsardzību. Abas iestādes strādās kopā, lai stiprinātu un mobilizētu Eiropas pašvaldības, vienlaikus sadarbojoties ar valstu valdībām centienos zaļo kursu izvirzīt valstu investīciju plānu centrā.

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs un Grieķijas Vidusmaķedonijas gubernators Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitzikostas ) sacīja: “Mēs neļausim pandēmijai novirzīt mūs no apņemšanās aizsargāt vidi. Mums ir vajadzīga zaļa, taisnīga un noturīga atveseļošanās visiem reģioniem, pilsētām un lauku apvidiem — gan bagātajiem, gan nabadzīgajiem. Mums jārīkojas kopā tagad, lai paātrinātu zaļo pārkārtošanu, īstenojot konkrētus projektus vietējā līmenī. Mūsu jaunā sadarbība ar Eiropas Komisiju ir pagrieziena punkts mūsu partnerībā. Tas radīs iespējas, atbalstīs un mobilizēs pašvaldības, lai īstenotu zaļo kursu mūsu ielās un izpildītu mūsu iedzīvotājiem un mūsu bērniem dotos solījumus.”

Uzstājoties plenārsesijā, Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieks un komisārs Eiropas zaļā kursa jautājumos Franss Timmermanss sacīja: “Rīcība klimata politikas jomā sākas mūsu pilsētu ielās un mūsu apkārtnē. Eiropas Komisija un Eiropas Reģionu komiteja kopīgi strādās saistībā ar renovācijas vilni, tīru transportu un zaļām pilsētām. Komitejai vajadzētu kļūt par Pilsētas mēru pakta Politiskās padomes dalībnieci un par nozīmīgu dalībnieci Klimata paktā, kura darbību plānots sākt šogad un ar kuru Komitejas locekļi kļūs par klimata vēstniekiem. Sāksim darbu, īstenojot rīcību klimata politikas jomā mūsu reģionos, kas var iedvesmot pārējo pasauli!”

RK nesen izveidoja darba grupu “Zaļais kurss vietējā līmenī” , lai nodrošinātu, ka ES ilgtspējīgas izaugsmes stratēģija un atveseļošanas plāni pēc Covid-19 sniedz tiešu finansējumu pilsētām un reģioniem.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniekam Fransam Timmermansam tika nodots RK locekļu 200 paraugprakses piemēru apkopojums , kurā parādīts, kā pilsētas un reģioni jau īsteno pārkārtošanu uz vietas, izmantojot konkrētus projektus, kas saistīti ar energoefektivitāti, mazemisiju transportu, ilgtspējīgu pārtikas pārvaldību un zaļo infrastruktūru.

Debates par zaļo kursu notika RK 140. plenārsesijas un Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas laikā, kurās tika prezentēts pirmais Gadskārtējais reģionālais un vietējais barometrs līdztekus debatēm, kurās piedalījās Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena ( Ursula Von der Leyen ) un Vācijas kanclere Angela Merkele​ (Angela Merkel).

Pilnsapulce apsprieda vairākus priekšlikumus par svarīgiem zaļā kursa tematiem :

Klimata pakts : Varšavas mērs Rafals Tšaškovskis ( Rafał Trzaskowski , PL/PPE) iepazīstināja ar savu atzinumu “Eiropas klimata pakts” . Varšavas mērs Rafals Tšaškovskis paziņoja: “Mēs esam apņēmušies aktīvi īstenot zaļo kursu. Mēs vēlamies īstenot vērienīgus un reālistiskus mērķus, lai kalpotu savām kopienām un radītu jaunas darbvietas. Klimata pakta pamatā vajadzētu būt diviem pīlāriem: pirmkārt, ciešai sadarbībai starp pašvaldībām un ES iestādēm saistībā ar konkrētiem projektiem, piemēram, ēku renovāciju; otrkārt, klimata paktam būtu jāveido pamats vietējām klimata partnerībām visā Eiropas Savienībā, lai savstarpēji mācītos. Būdams Varšavas mērs, es zinu, cik lielā apjomā mūsu budžeti ir samazināti pandēmijas dēļ. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai mums būtu tieša piekļuve ES līdzekļiem ilgtspējīgas politikas īstenošanai.”

Ilgtspējīgas pilsētas : Huans Espadass ( Juan Espadas , ES/PSE) , Seviļas mērs un ENVE komisijas un darba grupas “Zaļais kurss vietējā līmenī” priekšsēdētājs, iepazīstināja ar savu atzinumu “Leipcigas hartas par ilgtspējīgām Eiropas pilsētām atjaunošana” . Seviļas mērs Huans Espadass sacīja: “Līdz 2050. gadam 68 % pasaules iedzīvotāju dzīvos pilsētu teritorijās, tāpēc pilsētas var būt un tām ir jābūt ilgtspējīgas nākotnes veidošanas virzītājspēkam. Mēs aicinām ES prezidentvalsti Vāciju padarīt atjaunoto Leipcigas hartu saistošu Eiropas līmenī, lai tā kopā ar Eiropas zaļo kursu, ilgtspējīgas attīstības mērķiem un spēcīgāku pilsētprogrammu varētu kļūt par mūsu pilsētu galveno ceļvedi labklājības radīšanai visiem.”

Biodaudzveidība : ziņotājs Robijs Bivers ( Roby Biwer , LU/PSE), Betemburgas komūnas padomes loceklis, iepazīstināja ar RK atzinumu “Bioloģiskā daudzveidība pilsētās un reģionos laikposmā pēc 2020. gada. ANO Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu konferences 15. sesija un nākamā ES stratēģija” . Ziņotājs Robijs Bivers sacīja: “Mēs sūtām trauksmes signālu, kas liktu krasi palēnināt bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu izzušanu. Mums ir vajadzīgs, lai šos centienus atbalstītu visi pārvaldes līmeņi un padarītu tos par mūsu atveseļošanas galveno pīlāru. Eiropas zaļais kurss var būt mūsu galvenais instruments ilgtspējīgas nākotnes veidošanā, lai aizsargātu mūsu planētu, apturētu klimata krīzi un novērstu slimību uzliesmojumus nākotnē. Ir laiks rīkoties! Tagad!”

Aprites ekonomika : ziņotājs Tise Stelpstra ( Tjisse Stelpstra , NL/ECR), Drentes provinces reģionālais ministrs, iepazīstināja ar RK atzinumu Jauns aprites ekonomikas rīcības plāns . Ziņotājs Tise Stelpstra sacīja: “Covid-19 mums lika apzināties savu atkarību un neaizsargātību. Tāpēc tas ir trauksmes signāls ikvienam, ka jābūt virzībai uz ilgtspēju. Jaunais aprites ekonomikas rīcības plāns ir tieši saistīts ar CO2 samazināšanu, kas mums ir ārkārtīgi vajadzīga. Ir vajadzīgi konkrēti mērķi, un ar inovāciju ir jāpanāk jauni standarti. Kad mēs varam darīt labāk, mums ir jādara labāk!”

Papildu informācija

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Franss Timmermanss iepriekšējā reizē uzrunāja ES pilsētu un reģionu asambleju 2019. gada decembrī , kad RK pieņēma rezolūciju par zaļo kursu . Viens no galvenajiem RK ieteikumiem bija paaugstināt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanas mērķi 2030. gadam līdz vismaz 55 %, ko tagad atbalstīja Eiropas Komisija.

“Zaļais kurss vietējā līmenī” ( GDGL ) ir jauna Eiropas Reģionu komitejas iniciatīva, kuras mērķis ir Eiropas zaļā kursa centrā izvirzīt pilsētas un reģionus un nodrošināt, ka gan ES ilgtspējīgas izaugsmes stratēģija, gan atveseļošanas plāni pēc Covid-19 sniedz tiešu finansējumu pilsētām un reģioniem un reālus projektus ikvienai teritorijai. Iniciatīva “Zaļais kurss vietējā līmenī” tika uzsākta 2020. gada 15. jūnijā, izveidojot īpašu darba grupu 13 locekļu sastāvā . Paziņojumu presei skatīt šeit .

Mūsu tiešsaistes kartē varat iepazīties ar RK pirmajiem 200 zaļā kursa paraugprakses piemēriem.

Gadskārtējais reģionālais un vietējais barometrs (#EURegionalBarometer) ir izmantots rezolūcijā “Kā vietējās un reģionālās pašvaldības saskaras ar Covid-19 un veicina atlabšanu”, kuru 13. oktobrī pieņems 329 RK locekļi ( rezolūcijas projekts pieejams šeit ). RK priekšsēdētāja A. Dzidzikosta atklāšanas uzruna ir pieejama Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētāja lapā .

Gadskārtējā reģionālā un vietējā barometra konstatējumi ( sk. mūsu paziņojumu presei šeit )

Kontaktpersona: David Crous // david.crous@cor.europa.eu // +32 (0) 470 88 10 37

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023