Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Pielāgošanās klimata pārmaiņām: tagad tiešsaistē pieejams jauns ceļvedis pilsētu un reģionu vajadzībām  

Eiropas Reģionu komiteja (RK) ir publicējusi pirmo “Zaļā kursa rokasgrāmatu”, kurā galvenā uzmanība pievērsta klimatadaptācijai. Rokasgrāmata ir interaktīvs rīku kopums, kurā sniegta informācija par finansiālo atbalstu un tehniskajiem līdzekļiem, kas klimatadaptācijas pasākumus ļauj īstenot, ņemot vērā ģeogrāfisko apgabalu dažādību un reģionālās īpatnības. Mērķis ir nodrošināt pašvaldībām virkni instrumentu un ieteikumu, kā labāk pielāgoties klimata pārmaiņām, mazināt neaizsargātību un veidot noturību, lai ierobežotu katastrofu risku, kā arī zaudējumus un kaitējumu.Katrai ES dalībvalstij ir sava rokasgrāmata.

Radošā un interaktīvā veidā izstrādāta jaunā rokasgrāmata par pielāgošanos klimata pārmaiņām sniedz norādes pašvaldībām par zaļā kursa īstenošanu vietējā un reģionālajā līmenī. Tā palīdz atrast pareizos pasākumus, kas ļaus novērst klimata pārmaiņu radītos apdraudējumus. Tajā norādīts uz pārbaudītu praksi, finansiālo atbalstu un tehnisko palīdzību klimatadaptācijas jomā. Pirmajā izdevumā galvenā uzmanība pievērsta tam, kā pielāgoties globālajai sasilšanai, savukārt nākamās rokasgrāmatas būs veltītas renovācijas vilnim un bioloģiskajai daudzveidībai.

Klimatadaptācijas rokasgrāmata ir daļa no Reģionu komitejas kampaņas “Zaļais kurss vietējā līmenī”, kuras mērķis ir atbalstīt zaļā kursa īstenošanu vietējā un reģionālajā līmenī. Tā kā zaļā kursa īstenošanai vietējā un reģionālajā līmenī nav universālas receptes, rokasgrāmatā ir soli pa solim izklāstītas norādes atkarībā no vietējiem apstākļiem (tostarp pilsētu un lauku teritorijām, kā arī kalnu un piekrastes apgabaliem).

Noklikšķiniet šeit, lai piekļūtu rokasgrāmatas tīmekļvietnei. Noklikšķiniet uz zemāk redzamās dalībvalsts nosaukuma, lai piekļūtu konkrētās valsts rokasgrāmatai. Pagaidām rokasgrāmata ir pieejama tikai angļu valodā.

Austrija / Beļģija / Bulgārija / Horvātija / Kipra / Čehijas Republika / Dānija / Igaunija / Somija / Francija / Vācija / Grieķija / Ungārija / Īrija / Itālija / Latvija / Lietuva / Luksemburga / Malta / Nīderlande / Polija/ Portugāle / Rumānija / Slovākija / Slovēnija / Spānija / Zviedrija

Kontaktinformācija: kampaņas “Zaļais kurss vietējā līmenī” sekretariāts:greendeal@cor.europa.eu

Kopīgot :