Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Eiropas nākotne: reģioni un pilsētas ierakstīs nākamo sadaļu Eiropas demokrātijas attīstībā  

Klātesot Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietniecei Dubravkai Šuicai, RK locekļi atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas atbalstu Konventam, kura mērķis būs pārskatīt ES līgumus, un apņemas sniegt ieguldījumu konferences par Eiropas nākotni secinājumu īstenošanā.

Debatēs ar EK priekšsēdētājas vietnieci demokrātijas un demogrāfijas jautājumos Dubravku Šuicu (Dubravka Šuica) vietējā un reģionālā līmeņa pārstāvji atzinīgi vērtēja Eiropas Komisijas atbalstu, ko tās priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena (Ursula von der Leyen) savā runā par stāvokli Savienībā pauda Konventam par ES līgumu pārskatīšanu, kā arī apstiprinājumu, ka pilsoņu paneļdiskusijas kļūs par pastāvīgu ES politikas veidošanas procesa sastāvdaļu. Tajā pašā laikā ES 2022. gada ziņojums par stāvokli reģionos un pilsētās liecina, ka Eiropa saskaras ar daudzām problēmām – sākot ar karu pret Ukrainu un beidzot ar klimata un enerģētikas krīzi –, un tās Eiropas Savienībā rada vislielāko spiedienu uz demokrātiju, kā arī solidaritāti. Šajos apstākļos vietējie un reģionālie pārstāvji aicina īstenot konkrētus turpmākus pasākumus, kas izriet no konferences par Eiropas nākotni secinājumiem, un uzsver, ka reģioni un pilsētas pildīs savu lomu, ar Konventu vai bez tā.

RK priekšsēdētājs Vašku Alvešs Kurdeiru (Vasco Alves Cordeiro (PT/PSE)) teica: “Mēs, vietējie un reģionālie pārstāvji, esam daļa no risinājuma, un mēs strādājam, lai katru dienu rastu risinājumus.Kā norādīts Reģionālajā un vietējā barometrā, 89 % pašvaldību pārstāvju vēlas, lai reģioniem un pilsētām būtu lielāka ietekme uz Eiropas Savienības nākotni.Aicinām ES iestādes efektīvi sadarboties un īstenot turpmākus pasākumus pēc konferences par Eiropas nākotni, pilnībā iesaistot pašvaldības, tostarp gaidāmajā Konventā.”

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietniece demokrātijas un demogrāfijas jautājumos Dubravka Šuica teica: “Pašreizējie ģeopolitiskie notikumi mums atgādina, ka nedrīkstam zaudēt laiku – mums jāveido demokrātijas noturība pašā Savienībā.Eiropas Reģionu komiteja ir bijusi nozīmīgs partneris konferencē par Eiropas nākotni. Tagad ir pienācis laiks konferences redzējumu pārvērst konkrētās darbībās, sākot no pasākumiem, kuru mērķis ir vairāk iesaistīt iedzīvotājus. Komisija nosaka virzienu: pilsoņu paneļdiskusijas kļūs par daļu no politikas veidošanas procesa, un mūsu tiešsaistes rīki tiek pārveidoti. Nākamgad mēs nāksim klajā ar tiesību aktu kopumu “Demokrātijas aizsardzība”, kurā ir tieši ņemti vērā pilsoņu priekšlikumi. Pašvaldībām ir izšķiroša nozīme veselīgas un spēcīgas demokrātijas nostiprināšanā.Iniciatīva “Veidojam Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām” ir bezprecedenta alianse ar pašvaldībām. Aicinu visus Komitejas locekļus veicināt tās uzplaukumu.”

Vietējie un reģionālie pārstāvji arī atzinīgi novērtēja EK priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas atbalstu Eiropas Parlamenta aicinājumam izveidot Konventu ES līgumu pārskatīšanai, un šo atbalstu atkārtoti pauda priekšsēdētājas vietniece Dubravka Šuica. Reģionu komiteja 2022. gada jūnija rezolūcijā par konferences par Eiropas nākotni rezultātiem jau ir atbalstījusi šo aicinājumu. Gaidāmajā Konventā būtu pilnībā jāiesaista RK locekļi, lai pārstāvētu viedokļus, ko pauž vairāk nekā viens miljons Eiropas reģionālo un vietējo vēlēto politiķu. Tas būtu jāatspoguļo Konventa sastāvā, ņemot vērā arī to, ka daži no šiem politiķiem pārstāv reģionus ar likumdošanas pilnvarām.

Komunikācija un izpratnes veicināšana ir būtiski elementi RK turpmākajā darbā pēc konferences par Eiropas nākotni, tāpēc RK locekļi pilnībā atbalsta Eiropas Komisijas apstiprinājumu, ka pilsoņu paneļdiskusijas, kas tika ieviestas konferencē par Eiropas nākotni, kļūs par pastāvīgu instrumentu turpmākās ES politikas veidošanā. Šajā saistībā jāatzīmē, ka RK izveidotais Reģionālo un vietējo pašvaldību ES lietu padomnieku Eiropas tīkls ir pilnībā funkcionējošs un darbojas sinerģijā ar Eiropas Komisijas tīklu Veidojam Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām (BELC). Visā ES notiek un notiks vietēji pasākumi un pilsoņdialogi, it īpaši, ņemot vērā nākamās Eiropas Parlamenta vēlēšanas.

Vispārīga informācija:

ES gadskārtējais 2022. gada ziņojums “Stāvoklis reģionos un pilsētās”.

Gadskārtējais vietējā un reģionālā līmeņa barometrs 2022.

– RK rezolūcija “Konferences par Eiropas nākotni rezultāti un turpmākie pasākumi”, kurā pausta Komitejas nostāja un iekļauti tās priekšlikumi, tostarp par Līguma pārskatīšanu un konferences priekšlikumiem, kas attiecas uz RK, pilsētām un reģioniem.

– RK rezolūcija par Eiropas Reģionu komitejas priekšlikumiem attiecībā uz Eiropas Komisijas 2023. gada darba programmu.

Kontaktpersonas:

Monica Tiberi – priekšsēdētāja runaspersona

Tālr. +32 479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain – preses sekretāre

Tālr. +32 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023