Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
“No lauka līdz galdam”: reģioniem un pilsētām pēc krīzes jāpiedalās ‎ ražotāju atbalstīšanā, vides aizsardzībā un cīņā pret pārtikas nabadzību  

RK aicina ES stratēģiju cieši saskaņot ar kopējo lauksaimniecības politiku​ un ar zaļā kursa mērķiem

Covid-19 pandēmija ir parādījusi dziļo mijiedarbību starp sabiedrības veselību, ekosistēmām un pārtikas sistēmām. Atzinumā, ko izstrādājis Gvido Milana ( Guido Milana , IT/PSE) un ko savā plenārsesijā pieņēmusi Eiropas Reģionu komiteja (RK), vietējā un reģionālā līmeņa vadītāji atzinīgi vērtē stratēģiju “No lauka līdz galdam”, taču aicina vairāk orientēties uz īsām piegādes ķēdēm un vietējiem/reģionāliem ražošanas veidiem, kuru pamatā ir dzīvnieku labturība, vides labklājība un pārtikas uzturvērtība.

Ilgtspējīgas pārtikas nodrošināšanas stratēģija “No lauka līdz galdam” ir stūrakmens gan Eiropas zaļajā kursā — vienā no ES pamatiniciatīvām —, gan ES atveseļošanas plānā. Ar šo stratēģiju Eiropas Komisija nāca klajā 2020. gada 20. maijā, un tajā ietverti visi pārtikas ķēdes posmi — no ražošanas līdz patēriņam. Stratēģijas mērķis ir Eiropas Savienībā izveidot ilgtspējīgu pārtikas sistēmu, kas garantētu pārtikas nodrošinājumu un aizsargātu cilvēku veselību un vidi.

Atzinumā "No lauka līdz galdam: vietējā un reģionālā dimensija" , ko izstrādājis Gvido Milana (IT/PSE), Romas Olevano Romano komūnas padomes loceklis un bijušais Eiropas Parlamenta deputāts, RK uzsver, ka kopējai lauksaimniecības politikai (KLP) un kopējai zivsaimniecības politikai (KZP) pēc 2020. gada jābūt cieši saskaņotām ar stratēģijas “No lauka līdz galdam” mērķiem un ar 2030. gada Biodaudzveidības stratēģijas mērķiem.

“Stratēģija “No lauka līdz galdam” var palīdzēt politisko debašu centrā atkal izvirzīt pārtikas pieejamību — elementāru, taču būtisku jautājumu. Pandēmija patiesībā ir palielinājusi nevienlīdzību, un mums pārtikas sistēmas ir jāpadara taisnīgākas un ilgtspējīgākas. Tomēr vēriena trūkums KLP pārskatīšanā var visu apdraudēt, un mēs paužam nožēlu par šo saskaņotības trūkumu,” norādīja ziņotājs G. Milana.

RK atbalsta stratēģiju “No lauka līdz galdam” un Komisijas izvirzītos mērķus attiecībā uz pesticīdu, ķīmisko mēslošanas līdzekļu un antimikrobiālo līdzekļu lietojuma samazināšanu, kā arī bioloģiskās lauksaimniecības paplašināšanu. Turklāt RK aicina rūpīgi novērtēt kvantitatīvo mērķu ietekmi un uzraudzīt progresu.

Lai aktivizētu vietējo un reģionālo dimensiju, RK norāda, ka viens no galvenajiem elementiem, kas vietējā un reģionālajā līmenī ļautu pāriet uz ilgtspējīgu pārtikas sistēmu, ir pārtikas publiskais iepirkums. Publisko iestāžu pirktspēja veido 14 % no ES IKP. Tāpēc publiskais iepirkums var būt spēcīgs virzītājspēks pieprasījumam pēc ilgtspējīgiem produktiem. Institucionālais pieprasījums ļautu palielināt ilgtspējīgas pārtikas izmantošanu un pavērtu tirgus iespējas mazajiem piegādātājiem.

Pilsētas un reģioni var būt ļoti svarīgi dalībnieki pārejā uz ilgtspējīgāku pārtikas sistēmu. Tādēļ tie ir jāiesaista stratēģijas īstenošanā un uzraudzībā. Lai labāk ņemtu vērā attiecīgās vajadzības, reģionālajām pašvaldībām jāspēj arī turpmāk pildīt vadošo lomu un jāpiedalās ekoshēmu izstrādē gan Eiropas, gan valstu līmenī.

Izlasiet interviju ar Gvido Milanu, ziņotāju par stratēģiju “No lauka līdz galdam”

Kontaktinformācija:

Matteo Miglietta

Tālr. +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

RK Flickr galerija

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Izsludināta pieteikšanās uz ES Bioloģiskās ražošanas balvu
Izsludināta pieteikšanās uz ES Bioloģiskās ražošanas balvu
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Lai novērstu jebkādu risku pārtikas nodrošinājumam, reģioni pieprasa piešķirt tiem lielu nozīmi ES oglekļsaistīgas lauksaimniecības pārvaldīšanā
Lai novērstu jebkādu risku pārtikas nodrošinājumam, reģioni pieprasa piešķirt tiem lielu nozīmi ES oglekļsaistīgas lauksaimniecības pārvaldīšanā
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022