Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Jāsaglabā Eiropas reģionu nozīme ES kopējās lauksaimniecības politikas īstenošanā  

Pirms svarīga balsojuma Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā ( AGRI ) Eiropas Reģionu komiteja aicina saglabāt Eiropas reģionu būtisko lomu ES kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) pārvaldībā un īstenošanā.

Pirmdien pēcpusdienā Eiropas Parlamenta AGRI komiteja rīkos viedokļu apmaiņu par trim KLP priekšlikumiem, par kuriem balsot paredzēts tuvākajās nedēļās. Estere Erransa Garsija ( Esther Herranz Garcia ) (ES/PPE) izstrādājusi AGRI ziņojumu par KLP stratēģisko plānu regulu , un tā pašreizējā redakcija liecina, ka Eiropas reģionu nozīme un autonomija KLP pārvaldībā ir mazināta un apdraudēta.

RK pauž īpašas bažas par ierosināto kompromisu, kas attiecas uz 110. pantu un kas ierobežo reģionu lomu, proti, nosaka, ka reģioni būs tikai valsts līmenī paredzēto pasākumu īstenotāji . Eiropas Reģionu komitejas (RK) priekšsēdētājs Karls Haincs Lambercs ( Karl-Heinz Lambertz ) brīdina, ka, šādu organizatorisku pieeju piemērojot Eiropas Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai, iespējams zaudēt gadu gaitā daudzu Eiropas reģionu uzkrāto pieredzi vadības jomā.

“Lai nākamo kopējo lauksaimniecības politiku varētu sekmīgi īstenot, ir ļoti svarīgi, ka politikas koordinatori Eiropas Parlamentā skaidri norāda uz reģionu lomu, proti, ka tie būs turpmākās KLP vadošās iestādes”, uzsver priekšsēdētājs K. H. Lambercs.

RK atbalsta tādu politiku, kas, aktīvi iesaistot ES reģionus, kā arī — un tas ir ļoti būtiski — uzticot tiem lauksaimniecības un lauku attīstības politikas pasākumu izstrādi un īstenošanu vietējā līmenī, saglabātu tiešu saikni ar lauku rajoniem.

“Eiropas Parlamenta Zivsaimniecības komiteja pagājušajā nedēļā nobalsoja par to, ka jāpalielina Eiropas reģionu nozīme un autonomija Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pārvaldībā. Būs jāpauž tikai nožēla, ja AGRI komitejas balsojums par KLP un tās lauku attīstības fonda pārvaldību būs pretējs. Tāpēc Eiropas Parlamenta atbalsts ir ļoti svarīgs brīdī, kad dalībvalstis atkal cenšas panākt KLP centralizāciju,” skaidro RK ziņotājs par KLP reformu un Oksitānijas reģionālās padomes priekšsēdētāja vietnieks Gijoms Kross ( Guillaume Cros ) (FR/PSE) .

Papildu informācija:

RK atzinums “KLP pēc 2020. gada”

Kontaktpersona:

Wioletta Wojewódzka

Tālr. +32 2 282 22 89

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Kopīgot :