Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Eiropas Dzelzceļa gads (2021)  

Eiropas Komisija aicina iesniegt priekšlikumus pasākumiem, ko varētu iekļaut Eiropas Dzelzceļa gada (2021) oficiālajā programmā. Pirmā iesniegšanas kārta norisinās līdz 2020. gada 11. decembrim.

Eiropas zaļais kurss ES politikas veidošanas centrā izvirza ilgtspēju. Transports rada vienu ceturto daļu no visām ES siltumnīcefekta gāzu emisijām, un ir skaidrs, ka nozīmīga loma Savienības nākotnes transporta struktūrā – gan pasažieru, gan kravu pārvadājumu jomā – jāuzņemas dzelzceļam. Tāpēc Komisija kā daļu no ES centieniem vadīt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu ir ierosinājusi 2021. gadu pasludināt par Eiropas Dzelzceļa gadu .

Eiropas Dzelzceļa gada veiksmes faktors būs visu dzelzceļa nozares un citu dalībnieku aktīva iesaistīšanās. Eiropas Komisijas Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāts (MOVE ĢD) pašlaik gatavo oficiālo pasākumu programmu ar mērķi nodrošināt pašvaldību, kā arī citu reģionālā līmeņa pārstāvju personu aktīvu līdzdarbību pasākumu, konferenču, debašu un projektu demonstrējumu rīkošanā.

Ja vēlaties “paspēt uz vilcienu” un ieplānot ar Eiropas Dzelzceļa gadu saistītu iniciatīvu, lūdzu, aizpildiet veidlapu (katrai iniciatīvai atsevišķa veidlapa) un nosūtiet to uz MOVE ĢD ( MOVE-C3-EUROPEAN-YEAR-RAIL-2021@ec.europa.eu ) ar kopiju COTER komisijas sekretariātam ( COTER@cor.europa.eu ) . Pieteikumu iesniegšanas termiņš pasākumu iespējamai iekļaušanai oficiālās programmas pirmajā versijā ir 2020. gada 11. decembris.

Jums ir jautājumi?

Lūdzam sazināties ar MOVE-C3-EUROPEAN-YEAR-RAIL-2021@ec.europa.eu vai COTER@cor.europa.eu

Kopīgot :