Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Eiropas uzmanības centrā — tās iedzīvotāji. Eiropas Reģionu un pilsētu samits Marseļā pulcē 2000 līderu  

ES vietējie vadītāji pieņems deklarāciju par Ukrainu

#EUlocal #sommetvillesetregions

Eiropai izšķirošā brīdī Eiropas Reģionu komiteja un Provansas-Alpu-Azūra krasta reģions 3. un 4. martā Marseļā uzņems 2000 pasaules līmeņa, nacionālos, vietējos un reģionālos vadītājus. Devītais Eiropas Reģionu un pilsētu samits tiek rīkots saistībā ar Francijas prezidentūru ES Padomē. Ņemot vērā Krievijas iebrukumu Ukrainā, ES vietējie un reģionālie līderi oficiāli paudīs atbalstu Ukrainas tautai. Pašvaldību pārstāvji arī paudīs savu redzējumu par Eiropu, aicinot stiprināt ES demokrātiskos pamatus un veikt fundamentālas pārmaiņas, lai vietējās kopienas spētu labāk risināt tādas sarežģītas problēmas kā veselības aprūpes nodrošināšana, dabas katastrofas, klimata pārmaiņas un teritoriālās atšķirības.

Vietējā un reģionālā līmenī ievēlētie politiķi pieņems galīgās prasības konferencei par Eiropas nākotni ; tās būs formulētas kā “Reģionālo un vietējo pašvaldību manifests par Eiropas demokrātiju”, kurā tiks uzsvērts: lai ES varētu darboties demokrātiski, ir ciešāk jāiesaista reģioni, pilsētas un ciemati, kā arī jāpastiprina pašu iedzīvotāju un it īpaši jauniešu demokrātiskā līdzdalība. Vislielākā uzmanība jāpievērš iekļaujošas atveseļošanas nodrošināšanai pēc Covid-19 krīzes, Eiropas teritoriālās un sociālās kohēzijas stiprināšanai un zaļās un digitālās pārkārtošanās atbalstīšanai.

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitzikostas ) norāda: “Šajā samitā Marseļā pulcējas tūkstošiem Eiropas līderu, kuri nosoda Krievijas brutālo iebrukumu Ukrainā. Būdami vienoti solidaritātē, līderi atbalstīs mieru, demokrātiju, dialogu un Ukrainas iedzīvotāju pamattiesības un spriedīs, kā sniegt viņiem reālu palīdzību. Šī ir iespēja vēlreiz apliecināt, ka sarežģītākie problēmjautājumi — drošība, cilvēktiesību aizsardzība, klimata ārkārtas situācija, sabiedriskie pakalpojumi un reģionālās atšķirības — prasa Eiropas vienotību un kopīgus Eiropas risinājumus, kuru sākums ir mūsu reģionos, pilsētās un ciematos. Samita mērķis ir uzlabot Eiropas demokrātiju, lai tā aizsargātu, atbalstītu un uzlabotu ikviena cilvēka dzīvi gan ES teritorijā, gan ārpus tās un lai Eiropa kļūtu tuvāka cilvēkiem.”

Provansas-Alpu-Azūra krasta reģiona priekšsēdētājs un Francijas Reģionu apvienības priekšsēdētāja vietnieks Reno Mizeljē ( Renaud Muselier ) uzsver: “Kad karš klauvē pie durvīm, mums stingri jāapliecina, ka mēs mīlam Eiropu, ka Eiropa mums ir vajadzīga un ka Eiropa mūs sargā. Mūsu reģiona vēlme ir atkal izvirzīt Eiropu ekonomikas, vides un digitālās attīstības centrā. Devītais Reģionu un pilsētu samits ir īpašs. Vēlos pateikties Eiropas Reģionu komitejai un tās priekšsēdētājam A. Dzidzikostam par mūsu kopīgā darba kvalitāti šajā izšķirošajā brīdī. Vairāk nekā jebkad mums ir vajadzīgs, lai decentralizētas Eiropas demokrātijas nākotni veidotu Eiropas teritorijas, pilsētu mēri, reģionu priekšsēdētāji un vietējie vēlētie pārstāvji, kuriem Eiropa ir dārga. Viņi ir vistiešākais Eiropas projekta iemiesojums; dosim viņiem iespējas! Arī pēc šī samita mums ir jānodrošina Eiropas Savienības prezidentvalsts Francijas sekmīgi iesāktais. Francijai ir jābūt virzītājspēkam, kas Eiropu ved uz nozīmīgiem rezultātiem un panākumiem.”

Divu dienu samitu atklās priekšsēdētājs A. Dzidzikosts , priekšsēdētājs R. Mizeljē , Francijas teritoriālās kohēzijas un pašvaldību lietu ministre Žaklīna Guro ( Jacqueline Gourault ), Francijas valsts sekretārs Eiropas lietās Klemāns Bons ( Clément Beaune ), Eksas-Marseļas-Provansas metropoles un Bušdironas departamenta padomes priekšsēdētāja Martina Vasala ( Martine Vassal ), Marseļas mērs Benuā Pejāns ( Benoit Payan ) un Francijas delegācijas Eiropas Reģionu komitejā vadītājs Andrē Violā ( André Viola ).

Programmā paredzētas četras tēmas:

1. 3. martā — Eiropas teritorijas — lielu sabiedrības problēmu priekšā (3. martā). Šī plenārsēde un trīs apaļā galda debates, kurās piedalīsies augsta līmeņa dalībnieki, būs veltītas izturētspējas palielināšanai veselības jomā, digitālās pārkārtošanās pasteidzināšanai, kā arī ar klimatu saistīto risku paredzēšanai, novēršanai un mazināšanai. Galvenie referenti būs Eiropas Investīciju bankas prezidents Verners Hoijers ( Werner Hoyer) , Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks Franss Timmermanss ( Frans Timmermans ), “Pfizer” reģionālais priekšsēdētājs Deivids Galahers ( David Gallagher ) un UNDRR vadītāja Mami Mizutori .

2. 3. martā — Kohēzija un atveseļošana. ES kohēzijas politikas nozīme pēcpandēmijas atveseļošanā — tāds būs temats debatēm, kurās piedalīsies Eiropas kohēzijas un reformu komisāre Elīza Ferreira ( Elisa Ferreira ), Francijas teritoriālās kohēzijas un pašvaldību lietu ministre Žaklīna Guro un Eiropas parlamenta REGI komitejas priekšsēdētājs Junuss Omaržī ( Younous Omarjee ). Apaļā galda debašu temati būs lauku apvidu atdzimšana, pārrobežu sadarbība, Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu partnerība un ES paplašināšanās.

3. 4. martā — Eiropas demokrātijas nama veidošana. Notiks debates par stāvokli konferencē par Eiropas nākotni, kuras mērķis ir darīt dzirdamāku Eiropas iedzīvotāju viedokli ES lēmumu pieņemšanas procesā; līdzās vietējiem līderiem debatēs piedalīsies Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieki Margaritis Šins ( Margaritis Schinas ) (Mūsu eiropeiskā dzīvesziņa) un Dubravka Šuica (Demokrātija un demogrāfija), Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola , Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas priekšsēdētāja Krista Švenga ( Christa Schweng ), Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Vašku Alvešs Kurdeiru ( Vasco Alves Cordeiro ) un Eiropas Parlamenta deputāte, Starptautiskās Eiropas kustības priekšsēdētāja Eva Meidela ( Eva Maydell ). Tiks apspriesta arī pašvaldību loma Eiropas demokrātisko vērtību popularizēšanā.

4. 4. martā — Eiropas demokrātijas nākotne: jauniešu iesaiste un Eiropas vērtības. Pēcpusdienas diskusiju dalībnieki spriedīs, kā digitālās pārkārtošanās laikmetā un saistībā ar izaicinājumiem, ar kuriem saskaras Eiropas vērtības, paplašināt jauniešu līdzdalību pilsoniskajā un demokrātiskajā dzīvē. Pēdējā sesijā tiks izsludināts Eiropas Jaunatnes un demokrātijas hartas līdzradīšanas procesa sākums un idejās dalīsies Eiropas Jaunatnes foruma priekšsēdētāja Silja Markula ( Silja Markkula ) un samita līdzpriekšsēdētāji Apostols Dzidzikosts un Reno Mizeljē .

Plašāka informācija

Eiropas Reģionu un pilsētu samitu rīko Eiropas Reģionu komiteja (RK), lai apspriestu ES turpmākos uzdevumus. Dalībnieku vidū ir RK locekļi, citi ievērojami vēlēti vietējā un reģionālā līmeņa politiķi, RK  programmas “Vēlēti jaunāka gadagājuma politiķi” dalībnieki, kā arī augsta līmeņa pārstāvji no citām ES iestādēm un pilsoniskās sabiedrības organizācijām.

Devītais Eiropas Reģionu un pilsētu samits notiks 3. un 4. martā Marseļā, kongresu un izstāžu pilī “Chanot”, un tajā varēs piedalīties gan klātienē, gan tiešsaistē.

  • Visa programma medijiem
  • Šeit atradīsiet secinājumus par virkni izpratnes veicināšanas pasākumu, kas tika organizēti, gatavojoties pasākumam.
  • Apmeklējiet virtuālo gadatirgu , kas saistībā ar samitu notiek no 2022. gada 18. februāra līdz 18. martam — tajā var uzzināt par projektiem un iniciatīvām, kuru mērķis ir stiprināt noturību un atbalstīt inovāciju un radošumu.

Kontaktinformācija:

Lauri Ouvinen

Tālr. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023