Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Eiropas Parlaments atbalsta vietējo līderu izvirzītās reģionālās attīstības prioritātes  
Pieņemtie noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu 2021.–2027. gadam lielā mērā atbilst Eiropas Reģionu komitejas priekšlikumiem

Pastiprināta pievēršanās ilgtspējīgai pilsētattīstībai un vienlaikus lielāka uzmanība atšķirībām starp pilsētām un laukiem; reģionāls slieksnis līdzekļu mērķtiecīgai novirzīšanai svarīgākajām prioritātēm, nevis tematiskā koncentrācija valsts līmenī; lielāks ES fiskālo noteikumu elastīgums, kas ļautu palielināt ieguldījumus izaugsmē; labāka koordinācija ar citām ES politikas jomām un ieguldījumu instrumentiem — tāda ir Eiropas Parlamenta nostāja pret noteikumiem par Eiropas Reģionālo attīstības fondu (ERAF) un Kohēzijas fondu 2021.–2027. gadam, un tā pilnībā atbilst aizvadītā gada decembrī pieņemtajiem Eiropas Reģionu komitejas priekšlikumiem.

Eiropas Reģionu komiteja atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta plenārsēdes 27. marta balsojumu par ERAF un Kohēzijas fonda regulu. Abi kopā šie fondi ES budžetā ir visspēcīgākie ieguldījumu instrumenti. RK ziņotājs Mihils Reisbermans ( Michiel Rijsberman ) (NL/ALDE) un EP referents un REGI priekšsēdētāja vietnieks Andrea Kocolīno ( Andrea Cozzolino ) ir risinājuši auglīgu dialogu un sadarbojušies, radot spēcīgu konverģenci starp ES reģionu un pilsētu prioritātēm un EP galīgo nostāju.

Tāpat kā RK, arī EP atbalsta resursu koncentrēšanu stratēģiskiem politikas mērķiem, taču noraida Komisijas priekšlikumu noteikt valsts līmeņa, nevis reģionālas robežvērtības. Centralizēts piešķiršanas mehānisms ir pretrunā tādai pieejai, kas pielāgota vietējiem apstākļiem, un kohēzijas politikā izmantotajam daudzlīmeņu pārvaldības principam. “ Parlamenta atbalsts reģionālajai koncentrācijai pilnībā pārvirza fokusu tieši turp, kur pienākas, — tuvāk mūsu iedzīvotājiem ,” pēc balsojuma izteicās RK ziņotājs.

Tāpat kā RK, arī EP deputāti aicina nodrošināt ERAF un ESF+ savstarpēju papildināmību, lai īstenotu integrētas iniciatīvas vietējā līmenī (integrēti teritoriālie ieguldījumi un sabiedrības virzītas vietējās attīstības iniciatīvas).

Pieprasot minimālo robežvērtību 10 % apmērā, Eiropas Parlaments atbalsta un faktiski pastiprina RK aicinājumu 6 % no ERAF līdzekļiem valsts līmenī atvēlēt ilgtspējīgai pilsētattīstībai. Vienlaikus EP ierosina vismaz 5 % no valsts finansējuma piešķirt tām pašvaldībām, kuras Eurostat ir klasificējis kā NUTS III apgabalus, proti, kurās ir apgrūtināta piekļuve pamatpakalpojumiem un kuras lielākoties atrodas nomaļās un lauku teritorijās.

Gan Parlaments, gan RK ierosina starp reģioniem, kas ir tiesīgi saņemt ERAF atbalstu, iekļaut arī reģionus, kuros ir smagi un pastāvīgi nelabvēlīgi dabas vai demogrāfiskie apstākļi, piemēram, iedzīvotāju novecošana un gada vidējais iedzīvotāju skaita samazinājums. Abas iestādes lūdz mobilizēt ERAF, lai palīdzētu pilsētām un reģioniem ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu pielāgot vietējiem apstākļiem.

Atkārtojot jau vairākkārt paustu RK prasību, Parlaments aicina noteikt, ka dalībvalstis, pienācīgi pamatojot, Stabilitātes un izaugsmes pakta ietvaros var pieprasīt papildu elastīgumu attiecībā uz publiskajiem izdevumiem, kas vajadzīgi ERAF un Kohēzijas fonda atbalstīto ieguldījumu līdzfinansējumam. Atbilstoši Stabilitātes un izaugsmes pakta preventīvajai vai korektīvajai daļai nosakot fiskālo korekciju, Komisijai būs rūpīgi jāizvērtē šādi pieprasījumi tādā veidā, kas atspoguļo ERAF un Kohēzijas fonda līdzfinansēto ieguldījumu stratēģisko nozīmi.

EP nostāja groza Komisijas priekšlikumu, ieviešot arī jaunus elementus, piemēram, iespēju izmantot ERAF finansējumu, lai iegādātos ritošo sastāvu, finansētu inovatīvas atkritumu apsaimniekošanas iekārtas, ieguldītu noturībā pret dabas katastrofām un bīstamo atkritumu poligonu stabilizēšanā.

Ierosināti arī svarīgi grozījumi attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fonda līdzekļu pārcelšanu uz citiem ES instrumentiem. EP vēlas, lai 5 % ERAF vai Kohēzijas fonda līdzekļu fakultatīvā pārcelšana uz InvestEU instrumentu un vēl 5 % ERAF piešķīruma pārvirzīšana ES programmām, kuras tieši pārvalda Komisija, tiktu saskaņota ar reģioniem un pilsētām un atbilstu konkrētām vietējām vajadzībām.

Kontaktinformācija:

Pierluigi Boda (RK)

Tālr. +32 22822461

Mob. tālr. +32 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-IN-WALLONIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-PARLIAMENT-BACKS-LOCAL-LEADERS-REGIONAL-DEVELOPMENT-PRIORITIES.ASPX

President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
25.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-PARLIAMENT-BACKS-LOCAL-LEADERS-REGIONAL-DEVELOPMENT-PRIORITIES.ASPX

Ja tālākie reģioni ES politikā tiks ignorēti, ir apdraudēta sociālā un ekonomiskā kohēzija
Ja tālākie reģioni ES politikā tiks ignorēti, ir apdraudēta sociālā un ekonomiskā kohēzija
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COTER-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-PARLIAMENT-BACKS-LOCAL-LEADERS-REGIONAL-DEVELOPMENT-PRIORITIES.ASPX

Europe needs a “winter of solidarity” to cope with skyrocketing energy prices, local leaders warn
Europe needs a “winter of solidarity” to cope with skyrocketing energy prices, local leaders warn
23.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-PARLIAMENT-BACKS-LOCAL-LEADERS-REGIONAL-DEVELOPMENT-PRIORITIES.ASPX

ES reģioni un pilsētas atzinīgi vērtē dalībvalstu apņemšanos kohēzijas politiku saglabāt kā vienu no Savienības pīlāriem
ES reģioni un pilsētas atzinīgi vērtē dalībvalstu apņemšanos kohēzijas politiku saglabāt kā vienu no Savienības pīlāriem
22.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CZ-PRESIDENCY-EVENT-ON-JTF.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-PARLIAMENT-BACKS-LOCAL-LEADERS-REGIONAL-DEVELOPMENT-PRIORITIES.ASPX

Regions in transition towards climate neutrality need steady support from the EU
Regions in transition towards climate neutrality need steady support from the EU
22.11.2022