Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Eiropas zaļais kurss joprojām ir virziena rādītājs ES atveseļošanas plānam pēc Covid-19 krīzes  

Trešais Covid-19 vilnis nav saudzējis gandrīz nevienu teritoriju, tāpēc vietējie un reģionālie līderi 2021. gadā galvenokārt koncentrējas uz to, lai panāktu ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomikas atveseļošanu, kurā netiktu atstāts novārtā neviens iedzīvotājs.

Ar 2021. gada darba plānu šodien nākusi klajā Eiropas Reģionu komitejas ENVE komisija . Vietējā un reģionālā līmeņa vadītāju galvenā prioritāte ir nodrošināt, ka atveseļošanās pēc Covid-19 izpaužas konkrētos projektos, kas paātrinātu pāreju uz klimatneitralitāti, vienlaikus radot darbvietas un palielinot sociālo iekļautību ikvienā teritorijā. Klimata mērķi, ES ēku fonda atjaunošana, bioloģiskā daudzveidība un Astotā vides rīcības programma — šādi jautājumi tika apspriesti sanāksmē, kurā piedalījās arī Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāta jaunā ģenerāldirektore Florika Finka-Hoijere ( Florika Fink-Hooijer ). Sanāksmes dalībnieki apmainījās ar pieredzi un atziņām, kas gūtas Covid-19 pandēmijas laikā. 2021. gada 3.–5. februārī notiek RK plenārsesija .

Atklājot sanāksmi, Seviļas mērs Huans Espadass (ES/PSE) ( Juan Espadas ) sacīja: “Pilsētām un reģioniem ir būtiska loma Covid-19 pandēmijas pārvarēšanā, un tagad tiem ir jāvada atjaunošanas process mūsu teritorijās. Vides un klimata pasākumi ir mūsu lielākais sabiedrotais ekonomikas atveseļošanā, taču, lai tā izdotos, ļoti svarīgi ir stiprināt daudzlīmeņu sadarbību un atbalstīt to ar pienācīgu finansējumu. Tikai tad, ja pašvaldības tiks iesaistītas ilgtspējīgas atjaunošanas stratēģiju izstrādē un ja tiks ņemtas vērā katras teritorijas ģeogrāfiskās un sociālās īpatnības, mums izdosies panākt, ka pilsētas kļūst noturīgas un nākotnes prasībām atbilstošas, un tādējādi sasniegt arī Eiropas zaļā kursa mērķus — klimatneitralitāti un vides aizsardzību". Huans Espadass ir ENVE  komisijas priekšsēdētājs un vada arī darba grupu “Zaļais kurss vietējā līmenī” .

“Mēs ļoti labi apzināmies, cik svarīgi ir sadarboties ar pašvaldībām, lai sekmīgi īstenotu vides politiku katrā konkrētā teritorijā. Un to mēs nevarēsim sasniegt bez sadarbības ar RK ,” norādīja jaunā Vides ĢD ģenerāldirektore Florika Finka-Hoijere . “Zaļais kurss joprojām ir ES atveseļošanas plāna virziena rādītājs ,” pirms Eiropas Komisijas 2021. gada vides prioritāšu uzskaitījuma piebilda ģenerāldirektore. Minētās prioritātes ir nulles piesārņojuma rīcības plāns (tā sabiedriskā apspriešana notiks līdz 2021. gada 10. februārim), EK ierosinātā ilgtspējīgu produktu iniciatīva , jaunā meža stratēģija, kā arī klimata un biodaudzveidības mērķu paaugstināšana pirms nozīmīgiem globāliem samitiem, kas plānoti 2021. gadā. Florika Finka-Hoijere ierosināja Eiropas Reģionu komitejai saistībā ar topošo nulles piesārņojuma rīcības plānu izveidot jaunu ieinteresēto personu platformu.

Uzstādamies sanāksmē, RK ziņotājs par Eiropas zaļo kursu Andrīss Hraifrojs (BE/EA) ( Andries Gryffroy ) atgādināja, ka RK ir ierosinājusi izstrādāt reģionālu rezultātu pārskatu , lai novērtētu ES ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijas īstenošanu vietējā līmenī.

Dimitris Karnavoss (EL/PPE) ( Dimitrios Karnavos ) iepazīstināja klātesošos ar svarīgākajām tēzēm atzinuma projektā par Astoto vides rīcības programmu (VRP) . Kalitejas mērs uzsvēra, ka Covid-19 uzliesmojums ir palielinājis vajadzību pēc stingrākas saiknes starp veselību un vidi. Viņaprāt, Astotā VRP ir instruments, kas veicinās ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vides veidošanu un zaļās investīcijas. Ziņotāja D. Karnavosa sagatavotajā atzinumā Eiropas Komisija tiek aicināta savu Astotās VRP priekšlikumu, kuru ES iestādes patlaban apspriež, papildināt ar Tehnisko vides jomas platformu . Atzinuma pieņemšana paredzēta šonedēļ, 2021. gada 3.–5. februārī, RK plenārsesijā . Savukārt Eiropas Parlamenta deputāte Greisa O’Salivana (IE/ Verts ) ( Grace O’Sullivan ), EP referente par vispārējo Savienības vides rīcības programmu līdz 2030. gadam, atkārtoti apliecināja Parlamenta apņemšanos sadarboties ar RK, lai virzītu uz priekšu vides programmu.

ENVE komisijas locekļi pieņēma atzinuma projektu “Eiropas Renovācijas vilnis — par zaļākām ēkām, jaunām darbvietām un labāku dzīvi” . Ziņotājs Enriko Rosi (IT/PSE) ( Enrico Rossi ), kurš no 2010. līdz 2020. gadam bija Toskānas reģiona priekšsēdētājs, bet tagad darbojas Siņjas komūnas padomē (Florences metropolē), norādīja: Nākamajos gados būs pieejami sevišķi lieli Eiropas resursi. Publisko ieguldījumu palielināšana būvniecības nozarē var palīdzēt atveseļot ekonomiku. Mēs uzstājam, ka ir nepieciešama daudzlīmeņu pārvaldība, tostarp finansējums un it īpaši tehniskās palīdzības mehānisms, kam jābūt pieejamam visām pašvaldībām, lai tās varētu īstenot Renovācijas vilni; vajadzīgi arī elastīgāki budžeta noteikumi pilsētām un reģioniem, lai tiem būtu vieglāk ieguldīt līdzekļus ēku renovācijā. Renovācijas vilnis ir tāda izdevība, ko nedrīkst palaist garām”. Š. g. 27. janvārī notika tīmekļseminārs “Renovācijas viļņa finansēšana” . Ziņotāja Enriko Rosi sagatavoto atzinuma projektu plānots pieņemt 2021. gada 17.–19. martā.

Locekļi dalījās domās arī par šādiem atzinumiem:

Eiropas 2030. gada klimatisko ieceru vēriena kāpināšana ceļā uz COP 26. Ziņotājs — Vensāns Šovē (FR/RE) ( Vincent Chauvet ), Otēnas mērs. Atzinuma projektu paredzēts pieņemt 2021. gada 26. martā, bet galīgais balsojums paredzēts RK plenārsesijā 2021. gada 30. jūnijā – 2. jūlijā.

Drošība un ilgtspēja ķīmisko vielu jomā ceļā uz vidi, kas brīva no toksikantiem Eiropas pilsētās un reģionos . Z iņotājs — Mazovijas vojevodistes maršals Adams Stružiks (PL/PPE) ( Adam Struzik ) . Atzinuma projektu paredzēts pieņemt 2021. gada 26. martā, bet galīgais balsojums paredzēts RK plenārsesijā 2021. gada 5.–7. maijā.

Vietējo un reģionālo pašvaldību devums jūras vides aizsardzībā . Ziņotāja — Līsešīlas komūnas mēra vietniece Emma Norēna (SE/Zaļie) ( Emma Nohrèn ). Atzinuma projektu paredzēts pieņemt 2021. gada 26. martā, bet galīgais balsojums paredzēts RK plenārsesijā 2021. gada 5.–7. maijā.

ENVE pauda gandarījumu, ka sanāksmē piedalās arī Flandrijas parlamenta deputāte Joke Schauvliege (BE/PPE)  — RK ziņotāja par tematu “Reģionu un pilsētu pieredze un atziņas Covid-19 krīzes laikā” . Atzinumu, kas šobrīd ir projekta stadijā, RK plāno pieņemt 2021. gada marta plenārsesijā.

Nākamā ENVE komisijas sanāksme notiks 2021. gada 26. martā.

Uzziņai

2020. gada ziņojumā par vides stāvokli Eiropas Vides aģentūra (EVA) brīdina, ka Eiropas videi draud nepieredzēta mēroga un ļoti steidzami risināmas problēmas.

Šeit varat izlasīt RK tīmeklī publicētu interviju ar Dimitri Karnavosu (EL/PPE) par Astoto vides rīcības programmu.

Tiešsaistes kartē varat iepazīties ar RK iniciatīvu “Zaļais kurss vietējā līmenī” un ar RK paraugpraksi.

Kontaktpersona:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/VALEA-JIULUI-DEVELOPMENT-SOCIETY-PROJECT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-EIT-CLIMATE-KIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Action Plan with EIT Climate KIC
Action Plan with EIT Climate KIC
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
08.12.2022