Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Ar izcilības zīmi “Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību 2021” apbalvos par zaļu un ilgtspējīgu uzņēmējdarbību  

Sekmīgā programma “Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību” ( EER ), kurai šogad apritēja 10. gadskārta, ir modernizēta un atjaunota uz nākamajiem pieciem gadiem. Laikposmā no 2021. līdz 2025. gadam uzaicinājumos iesniegt pieteikumus katru gadu būs norādīts ar ES politikas programmu saistīts un reģionālajam un vietējam līmenim nozīmīgs vadmotīvs. Izcilības zīmi “ EER 2021 ” piešķirs tādas uzņēmējdarbības popularizēšanai, kas veicina videi draudzīgu un ilgtspējīgu nākotni, un ES reģioni un pilsētas tai varēs pieteikties līdz 2020. gada 31. martam.

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Marku Markula ( Markku Markkula ) par jauno EER balvas piešķiršanas ciklu paziņoja Eiropas Komisijas rīkotajā MVU 2019. gada asamblejā Helsinkos. Uzstādamies gadskārtējā Eiropas Uzņēmējdarbības veicināšanas konkursa apbalvošanas ceremonijā 26. novembrī, M. Markula sacīja: “Reģioni un pilsētas var vislabāk īstenot jaunās Eiropas Komisijas politiskās prioritātes, veicinot uzņēmējdarbību un atbalstot MVU, mobilizējot resursus pētniecībai un inovācijai, līdzekļus ieguldot izglītībā un prasmēs un popularizējot iekšējo un ārējo sadarbību un zināšanu nodošanu.”

“Lai risinātu mūsdienu akūtākās ekonomiskās un sociālās problēmas, īstenojot ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam, mums ir jāmobilizē arī ES reģionu un pilsētu centieni. Tāpēc “ EER 2021 ” kampaņas vadmotīvs ir uzņēmējdarbības veicināšana zaļai un ilgtspējīgai nākotnei. Šādi mēs mudinām ES reģionus un pilsētas mobilizēt resursus un ierosināt iniciatīvas, kas sekmētu to ekonomikas pāreju uz ilgtspēju,” noslēgumā piebilda priekšsēdētāja pirmais vietnieks M. Markula.

Ekonomikas politikas komisija ( ECON ), kas ir viena no sešām tematiskajām komisijām Eiropas Reģionu komitejā, MVU 2019. gada asamblejas laikā sadarbībā ar Helsinku-Ūsimā reģionālo padomi organizēja semināru. Uzaicinātie referenti, tostarp RK ziņotāja par rūpniecības politiku Žanete Baljo ( Jeannette Baljeu , NL/RE) un ziņotājs par MVU politiku Tadeušs Truskolaskis ( Tadeusz Truskolaski , PL/EA), uzsvēra, ka nākamās Eiropas Komisijas izstrādātajai jaunajai MVU un rūpniecības stratēģijai būtu jāpalīdz stiprināt un savienot reģionālās uzņēmējdarbības ekosistēmas visā Eiropā un vienlaikus jāpievēršas ar rūpniecības atjaunošanu un ilgtspēju saistītajiem izaicinājumiem.

Sīkāka informācija:

EER izcilības zīmi Eiropas Reģionu komiteja katru gadu piešķir ne vairāk kā trim pilsētām vai reģioniem, kuriem ir izcilas, uz nākotni orientētas stratēģijas MVU, jaunuzņēmumu un augošo uzņēmumu atbalstam. Ar izcilības zīmi “Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību” tiek atzītas un pamanītas vietējās vai reģionālās uzņēmējdarbības stratēģijas un nodrošināta piekļuve potenciālo partneru tīklam. “ EER 2020 ” balva piešķirta šādiem reģioniem: Gdaņskai un Pomožes vojevodistei (Polija), Gēteborgas ekonomikas reģionam (Zviedrija) un Navarras reģionam (Spānija).

Reklāmas video ar aicinājumu pieteikties “ EER 2021 ” balvai

Tīmekļa vietne “Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību”

Kontakpersona:

Lauri Ouvinen

Tālr. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Kopīgot: