Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
“Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību”: speciālbalva par atbildes reakciju uz ‎ Covid-19  

Eiropas Reģionu komiteja (RK) ir sākusi pieņemt pieteikumus speciālbalvai “Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību” ( EER ), kuras moto šoreiz ir “Uzņēmējdarbība ilgtspējīgai atlabšanai”. Pilsētas, reģioni un pašvaldības var iesniegt stratēģijas, kurās izklāstīts, kā tie plāno nākamajos divos gados atbalstīt MVU. Pieteikšanās termiņš ir 2020. gada 28. oktobris.

Eiropas Reģionu komiteja katru gadu piešķir EER balvu trim pilsētām, reģioniem vai pašvaldībām, kurām ir izcilas, uz nākotni orientētas stratēģijas MVU, jaunuzņēmumu un augošo uzņēmumu atbalstam. Balva “Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību” nozīmē, ka vietējās vai reģionālās uzņēmējdarbības stratēģijas ir tikušas pamanītas un novērtētas. Apbalvotajam reģionam tā paver piekļuvi aizvien plašākam progresīvu reģionu tīklam, kuri aktīvi stiprina uzņēmējdarbības ekosistēmas, apmainās ar paraugpraksi un sadarbojas Eiropas projektos.

Šā gada speciālbalva ir EER  2021 balva, kuru piešķirs nevis uz gadu, bet uz ilgāku laikposmu un kuras mērķis ir rosināt ES reģionus un pilsētas izstrādāt uzņēmējdarbības un MVU atbalsta stratēģijas Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai . Balvu piešķirs kopskaitā līdz sešiem reģioniem, kuri EER izcilības zīmi varēs izmantot divus gadus (2021. un 2022. gadā), un tādējādi tiem būs iespēja plānot un īstenot sekmīgas ekonomiskās un sociālās atveseļošanas stratēģijas.

ES ekonomikas atjaunošana pēc Covid-19 krīzes būs ilga, un tajā būs jāiegulda visu līmeņu – gan Eiropas, gan valstu, gan reģionālā un vietējā līmeņa darbs. Lai tiktu galā ar šo izaicinājumu un pilnīgi izmantotu zaļās un digitālās pārejas iespējas, ekonomikai vietējā līmenī būs ļoti vajadzīga aktīva uzņēmējdarbība un inovācija. Eiropas Savienības MVU darbība būs viena no atslēgām, ar kuru atkal iedarbināt Eiropas ekonomikas motoru un stiprināt tās ilgtermiņa izturētspēju. Lai pielāgotos šai jaunajai ekonomiskajai un sociālajai realitātei, mums būs jāpārskata un jāatjaunina attiecīgā politika un vietējās attīstības plāni un stratēģijas, ” teica RK Ekonomikas politikas komisijas ( ECON ) priekšsēdētājs Maikls Mērfijs ( Michael Murphy ).

Pieteikšanās EER speciālbalvai tika oficiāli izsludināta debatēs ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem, kurās apsprieda pandēmijas ekonomisko ietekmi un ES atbildes pasākumus, kas paredzēti MVU un rūpniecībai.

Balva “Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību” ir pierādījums, ka ekonomikas atveseļošanas temps Eiropas Savienībā būs atkarīgs no izlēmīgas rīcības vietējā un reģionālajā līmenī. Eiropas Komisija pilnībā atbalsta EER iniciatīvu, kas mudina ES reģionus un pilsētas savu stratēģiju un rīcības plānu centrā izvirzīt uzņēmējdarbību, ” sacīja Eiropas Komisijas GROW ĢD direktore un EER žūrijas locekle Kristīna Šraibere ( Kristin Schreiber ).

EER 2021.–2022. gada speciālbalvai var pieteikties līdz 2020. gada 28. oktobrim . Lai pieteiktos, aicinām apmeklēt EER tīmekļa vietni .

Kontaktpersona:

Carmen Schmidle

Tālr. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Kopīgot :