Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
2024. gada balva “Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību”: atvērta pieteikšanās pilsētām un reģioniem, kas veicina ilgtspējīgu, noturīgu un digitālu izaugsmi  

Eiropas pilsētas, reģioni un pašvaldības, kas vēlas demonstrēt, kopīgot un bagātināt savu stratēģiju un pieredzi ilgtspējīgas izaugsmes veicināšanā, tagad var pieteikties 2024. gada balvai “Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību” (EER), ko popularizē Eiropas Reģionu komiteja (RK). Pievēršoties visaptverošajam tematam “Pilsētas un reģioni ceļā uz ilgtspējīgu, noturīgu un digitālu izaugsmi”, EER 2024 uzmanības centrā būs vietējie un reģionālie pasākumi, ar ko nākamajos divos gados tiks atbalstīta MVU zaļā un digitālā pārkārtošanās, stiprinot to vietējās ekonomikas konkurētspēju un ilgtermiņa noturību. Pašvaldības savas stratēģijas var iesniegt līdz 2023. gada 29. martam.

Uzaicinājums iesniegt pieteikumus EER 2024 balvai tika izsludināts Prāgā, MVU asamblejā, kas ir nozīmīgākais pasākums mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) Eiropā un kuru organizēja Eiropas Komisija kopā ar ES Padomes prezidentvalsti Čehiju.

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs Vašku Alvešs Kurdeiru (Vasco Alves Cordeiro) norādīja: “Eiropas Reģionu komiteja un tās locekļi ir cieši pārliecināti par augšupējas rīcības spēku uzņēmējdarbības atbalstam kā mūsu ieguldījumam inovatīvākā, ilgtspējīgākā un digitālākā Eiropas ekonomikā, kas vērsta uz cilvēku labklājību un vidi.“Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību” ir kļuvis par atzītu izcilības zīmi, savienojot līdzīgi domājošus reģionus kopējā Eiropas tīklā un atbalstot to sadarbību un paraugprakses apmaiņu pāri robežām.”

Atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un augšupējai uzņēmējdarbībai ir viena no Eiropas Reģionu komitejas prioritātēm. Ar EER iniciatīvu RK palīdz īstenot ES MVU stratēģiju un ES stratēģiskās programmas 2019.–2024. gadam galvenās prioritātes reģionālā un vietējā līmenī. EER izcilības zīme ir iespēja vietējā un reģionālā līmeņa dalībniekiem apliecināt mazo un vidējo uzņēmumu un uzņēmēju izšķirīgo lomu ES ekonomikas virzīšanā uz zaļu un digitālu pārkārtošanos un ekonomikas noturības stiprināšanā strauji mainīgajā ģeopolitiskajā vidē. Šis darbs ir vēl jo svarīgāks pašreizējā scenārijā, kā uzsvēra reģionālie un vietējie vadītāji RK Ekonomikas politikas komisijas sanāksmē 22. un 23. septembrī Zvollē, kurā RK locekļi aicināja steidzami īstenot ES atbalsta pasākumus, lai palīdzētu uzņēmumiem pārvarēt enerģijas cenu kāpuma, inflācijas un piegādes ķēdes vājo vietu radītās sekas, vienlaikus atgādinot, ka ES ilgtermiņa mērķi zaļās un digitālās pārkārtošanās jomā tiks sasniegti tikai tad, ja ES politikas satvars būs pilnībā piemērots mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un tiks atbalstīts ar stabilu finansējumu.

Sīkāka informācija par to, kā pieteikties 2024. gada EER balvai, ir pieejama īpašā tīmekļa vietnē.

Plašāka informācija

Balva “Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību” (EER) ir iniciatīva, kura katru gadu ļauj apzināt un atalgot līdz pat trim ES teritorijām, kuras neatkarīgi no lieluma, labklājības līmeņa un kompetencēm īsteno izcilu un novatorisku stratēģiju uzņēmējdarbības veicināšanai. Reģioniem, kuru plāns ir vispārliecinošākais, tālredzīgākais un daudzsološākais, uz nākamo gadu piešķir goda nosaukumu “Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību”.

Goda nosaukums EER ir izveidots sadarbībā ar Eiropas Komisiju, un tā piešķiršanu atbalsta tādas ES līmeņa ieinteresētās personas kā asociācija “SME United”,Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru apvienība (Eurochambres), organizācija “Social Economy Europe” unEiropas Attīstības aģentūru asociācija (EURADA).

EER goda nosaukums uz 2023. gadu tika piešķirts šādiem reģioniem: Barselona (Spānija), Penela (Portugāle) un Rietumpomože (Polija).

2024. gada balvas ieguvējus paziņos RK plenārsesijā, kas notiks 2023. gada jūlijā.

Šeit atrodama plašāka informācija par balvu “Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību”, kā arī iepriekšējo laureātu saraksts kopš 2011. gada.

Kontaktpersona:

Piotr ZajaczkowskiTālr. +32 (0) 22822401eer-cdr@cor.europa.eu

Informācija presei

Theresa Sostmann

Tālr. +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Kopīgot :