Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Vairāk nekā 600 politiķu piedalās Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļā #EURegionsWeek , lai apspriestu Eiropas nākotni un reģionālo politiku  
RK plenārsesijas (#CoRplenary) debatēs spriedīs par jauno ES budžetu, kohēzijas politiku, Brexit un digitālo/ekoloģisko pāreju

Briselē 7. oktobrī sāksies septiņpadsmitā Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa , kuras dalībnieki spriedīs, kā kohēzijas politika var palīdzēt padarīt Eiropu zaļāku, iekļaujošāku un viedāku. Nedēļā, ko ievadīs augsta līmeņa debates par Eiropas nākotni, notiks aptuveni 400 pasākumu, tostarp augsta līmeņa konference par pārejas posmā esošajiem ogļu ieguves reģioniem. Eiropas Reģionu komiteja (RK) 8. un 9. oktobris rīkos arī plenārsesiju — #CoRplenary  —, kurā tās locekļi ar Eiropas Parlamenta Reģionālās attīstības komitejas priekšsēdētāju Junusu Omaržī ( Younous Omarjee ) debatēs par ES kohēzijas politikas nākotni, ar komisāru Ginteru Etingeru ( Günther Oettinger ) — par nākamo ES ilgtermiņa budžetu un ar Somijas valdības Eiropas lietu ministri Titi Tupurainenu ( Tytti Tuppurinen ) — par ekoloģisko un digitālo pāreju.

Septiņpadsmitā Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa , 7.–10. oktobris, #EURegionsWeek

#EURegionsWeek vēlreiz pavērs vienreizēju iespēju gūt labāku priekšstatu par to, kā reģioni un pilsētas izmanto ES līdzekļus, lai uzlabotu ikdienas dzīvi, un kā kohēzijai atvēlētie līdzekļi padara Eiropu zaļāku, iekļaujošāku un viedāku. RK un Eiropas Komisijas katru gadu kopīgi rīkotā konference ir Eiropā lielākais pasākums, kas veltīts reģionālajai attīstībai. Šogad tajā pulcēsies vairāk nekā 9 000 dalībnieku, to skaitā zinātnieki, valstu pārvaldes darbinieki, eksperti un vairāk nekā 600 vietējā, reģionālā, valstu un Eiropas līmeņa politiķi, kas piedalīsies dažādiem kohēzijas politikas aspektiem veltītos aptuveni 400 darbsemināros, debatēs, izstādēs un kontaktu veidošanas pasākumos.

SVARĪGĀKAIS :

7. oktobris, 14.30–16.30 ( tiešraide ) – Atklāšanas sēde: Reģioni un pilsētas — ES nākotnes pīlāri

Atklāšanas sēdē un debatēs par Eiropas Savienības nākotni piedalīsies vairāk nekā 100 jaunu vēlētu politiķu un Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs Karls Haincs Lambercs ( Karl-Heinz Lambertz ), Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietniece Klāra Dobreva ( Klara Dobrev ) un iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU komisāre Elžbeta Beņkovska ( Elżbieta Bieńkowska ).

8. oktobris, 9.00–10.30 ( tiešraide ) – REGI komitejas un COTER komisijas kopīga sanāksme “Sarunu par kohēzijas politiku laikposmam pēc 2020. gada norise”

RK locekļi un Eiropas Parlamenta deputāti apspriedīs , kā norit sarunas par ES budžetu 2021.–2027. gadam un kohēzijas politikas tiesību aktu kopumu. Šajā saistībā jānorāda, ka ES reģioni un pilsētas, uzsverot kohēzijas politikas sasniegumus pašreizējā plānošanas periodā, var būtiski sekmēt spēcīgas turpmākās kohēzijas politikas veidošanu.

9. oktobris, 14.30–17.00 ( tiešraide ) – Augsta līmeņa konference “Pārejas posmā esošie ogļu ieguves reģioni”

Atkarības no fosilā kurināmā mazināšanai un ogļu ieguves reģionu atbalstīšanai pārejā uz tīru enerģiju ir būtiska loma centienos ierobežot klimata pārmaiņas. Dalīti pārvaldītā ES kohēzijas politika līdztekus valstu sniegtajam atbalstam palīdzēs atbalstīt reģionus, kuros notiek enerģētikas pārkārtošana. ES ministri, Eiropas Parlamenta deputāti, reģionu politiķi un citi augsta līmeņa pārstāvji no Bulgārijas, Čehijas Republikas, Somijas, Francijas, Vācijas, Polijas, Rumānijas un Spānijas šajā pasākumā arī paudīs viedokli par to, kā labāk atbalstīt ogļu ieguves reģionu pāreju uz nākotni, kas brīva no oglekļa emisijām.

Skatīt plašsaziņas līdzekļu programmu ; visu pasākumu saraksts atrodams tīmekļa vietnē .
Jūs arī varat bez maksas lejupielādēt pasākuma fotogrāfijas un ierakstus.

Eiropas Reģionu komitejas plenārsesija , 7.–9. oktobris, #CoRplenary , ( tiešraide )

Eiropas Reģionu komiteja (RK) ir ES vietējā un reģionālā līmeņa vadītāju asambleja, kas pārstāv pilsētu un reģionu intereses. 350 RK locekļi pulcēsies Briselē, lai apspriestu un pieņemtu virkni atzinumu par ES tiesību aktiem un politiskas rezolūcijas.

SVARĪGĀKAIS :

8. oktobris, plkst. 15.15 – Eiropas reģionālās attīstības politika pēc 2020. gada : Eiropas Parlamenta Reģionālās attīstības komitejas (REGI) priekšsēdētāja Junusa Omaržī (FR/GUE/NGL) un RK locekļu debates par turpmāko reģionālo attīstību nākamajā finansēšanas periodā pēc 2020.gada.

8. oktobris, plkst. 16.45 – Nākamais ES budžets: Paredzēts, ka ES Padomes prezidentvalsts Somija līdz 2019. gada beigām ierosinās kompromisu attiecībā ES ilgtermiņa budžeta apjomu 2021.–2027. gadam. ES reģioni un pilsētas informēs ES budžeta komisāru Ginteru Etingeru par savām augošajām bažām un pieņems rezolūciju .

8. oktobris, plkst. 18.00 – ES jautājumi, kas ir svarīgi vietējām un reģionālajām pašvaldībām: RK locekļu debates par Brexit , salu reģioniem un trūkstošajiem transporta posmiem pārrobežu savienojumos.

9. oktobris, plkst. 9.30 – Virzība uz digitālu un ekoloģisku Eiropas Savienību: Visiem ES reģioniem un iedzīvotājiem ir jāgūst labums no digitālās un ekoloģiskās pārejas, kas ietekmē mūsu valstu sabiedrību. Vietējie un reģionālie pārstāvji un Somijas valdības Eiropas lietu ministre Titi Tupurainena spriedīs par to, kā mazināt digitālo plaisu un nodrošināt kohēziju un solidaritāti visiem. Šīs debates būs saistītas ar diviem RK atzinumiem, ko pieprasīja ES prezidentvalsts Somija:

o “Digitālā Eiropa visiem: nodrošināt viedus un iekļaujošus risinājumus vietējā līmenī”, ziņotāja Anne Karjalainena ( Anne KARJALAINEN ) (FI/PSE);

o “Viedas pilsētas: jauni uzdevumi taisnīgai pārejai uz klimatneitralitāti. Kā reālajā dzīvē īstenot IAM?”, ziņotājs: Andrīss Grīfrojs ( Andries GRYFFROY ) (BE/EA).

Visu programmu, dokumentus un atzinuma projektus iespējams atrast tiešsaistē.

Kontaktinformācija

Lai akreditētos abiem pasākumiem, lūdzu, sazinieties ar:

PresseCdr@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023