Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
ES Parlamenta priekšsēdētājs un Komisijas priekšsēdētāja vietnieks kopā ar vietējā līmeņa vadītājiem pārdomā Eiropas nākotni  

Eiropas Reģionu komiteja gatavojas uzņemt Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju Antonio Tajani un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieku — darbvietu, izaugsmes, ieguldījumu un konkurētspējas komisāru Jirki Katainenu ( Jyrki Katainen ). Savas plenārsesijas pirmajā dienā (11. maijā) Komiteja turklāt var kļūt par pirmo ES iestādi, kas pieņēmusi oficiālu nostāju par ES kohēzijas politiku pēc 2020. gada. Diskusijas par turpmākajiem ES ieguldījumiem reģionos un pilsētās turpināsies otrajā dienā (12. maijā), kad plenārsesijas dalībniekiem pievienosies ES budžeta komisārs G. Etingers.

Pārdomas par Eiropas nākotni un to, kā atjaunot uzticēšanos

ES ir nonākusi kritiskā posmā: tā saskaras ar nepieredzētām problēmām un arvien pieaugošu sabiedrības neuzticēšanos. Gan Eiropas Reģionu komitejai, gan Eiropas Parlamentam — abām ES iestādēm, kurām ir tieša saikne ar iedzīvotājiem, — ir izšķirīga nozīme iedzīvotāju uzticēšanās atjaunošanā un vienprātības veidošanā par Eiropas nākotni.

Pārdomājot Eiropas pagātni, tagadni un nākotni, Komiteja — ES vietējo un reģionālo pašvaldību asambleja — ir nākusi klajā ar ierosmi “ Pārdomām par Eiropu”, kas ietver Komitejas locekļu vadītu pilsoņu dialogu un diskusijas pilsētu domēs, kā arī politiskās debates reģionu parlamentos un vietējās padomēs. Mērķis ir dot cilvēkiem iespēju paust savas bažas un cerības, kas saistās ar Eiropu. Tā būs Komitejas atbilde uz Eiropadomes priekšsēdētāja D. Tuska (Donald Tusk) pieprasījumu nosūtīt pilsētu un reģionu ieteikumus par to, kā Eiropā atjaunot uzticēšanos.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs un priekšsēdētāja pirmais vietnieks ir aicinājuši Komiteju paust savu viedokli arī par Balto grāmatu par Eiropas nākotni. Šajā saistībā par Eiropas Komisijas balto grāmatu RK 12. maijā pieņems rezolūciju, kurā īpaši norādīs uz ES kohēzijas politikas ārkārtīgi svarīgo nozīmi gan Eiropas saiknes veidošanā ar iedzīvotājiem, gan solidaritātes stiprināšanā.

Preses konference: RK priekšsēdētājs M. Markula (Markku Markkula) un EP priekšsēdētājs A. Tajani, 11. maijā plkst. 16:00

Vietējie ieguldījumi: kāda būs ES budžeta un kohēzijas politikas nākotne?

Eiropas strukturālie un investīciju fondi ir svarīgākie ES ieguldījumu instrumenti, kuru vērtība ir vairāk nekā trešdaļa no kopējā ES budžeta, kas paredzēts laikposmam līdz 2020. gadam. Tomēr pēc 2020. gada to darbība var tikt apdraudēta, ņemot vērā gan Brexit , gan ES jaunās prioritātes, piemēram, aizsardzību, drošību un migrāciju. Atzinumā, kura izstrādi vadīja Mihaels Šnaiders (Michael Schneider) (PPE/DE), Eiropas pilsētas un reģioni 11. maijā nāks klajā ar priekšlikumiem, kā uzlabot kohēzijas politiku un palielināt tās ieguldījumu ES mērķu sasniegšanā. Nākamajā dienā, neilgi pirms Komitejas rezolūcijas pieņemšanas par ES 2018. gada budžeta projektu, RK locekļus uzrunās Eiropas budžeta un cilvēkresursu komisārs Ginters Etingers.

Darba kārtībā ir arī debates ar Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa priekšsēdētāju Gudrunu Mozleri-Ternstrēmu (Gudrun Mosler-Törnström); galvenā uzmanība tajās tiks pievērsta cilvēktiesībām, demokrātijai, brīvībai un tiesiskumam.

Citi atzinumi, ko plānots pieņemt:

Eiropas pusgada pārvaldības uzlabošana. Rīcības kodekss vietējo un reģionālo pašvaldību līdzdalībai

Finanšu noteikumi, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam

Uzņēmējdarbība salās. Ieguldījums teritoriālajā kohēzijā

Jauns posms Eiropas zilās izaugsmes politikā

Sociālā inovācija kā jauns instruments izaugsmes un nodarbinātības veicināšanai

Bioekonomikas vietējā un reģionālā dimensija un pilsētu un reģionu nozīme

ES paplašināšanās politika

Veselība pilsētās — kopējs labums

Ieguldījums Eiropas jaunatnē

Praktiska informācija

Kur: Eiropas Parlamentā, József Antall ēkā (telpā JAN 4Q2), 60 rue Wiertz, Briselē

Kad: 11. maijā 15.00–21.00; 12. maijā 9.00–13.00

• Plenārsesijas darba kārtība un dokumenti

• Sesija tiks straumēta tiešsaistē RK tīmekļa vietnē

• Plenārsesijas programma plašsaziņas līdzekļiem

Sekojiet mums @EU_CoR , #CoRplenary

Kontaktinformācija:

PresseCdr@cor.europa.eu

Kopīgot :