Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
ES jāpiešķir daudz vairāk naudas imigrantu integrācijai  
ES vietējie un reģionālie līderi brīdina par nelīdzsvarotību ES finansējuma plānos attiecībā uz robežkontroli un migrācijas pārvaldību.

Reģionālie un vietējie līderi ir aicinājuši Eiropas Savienību 2021.–2027. gadā palielināt tās Patvēruma un migrācijas fondu par gandrīz 6 miljardiem euro. Brīdinot ES lēmumu pieņēmējus par “pārmērīgu uzsvaru uz robežkontroli”, viņi arī aicināja piešķirt aptuveni vienu trešdaļu no fonda līdzekļiem likumīgās migrācijas pārvaldībai un integrācijai, un dažus integrācijas izdevumus noteikt kā obligātus.

Eiropas Reģionu komitejas (RK) aicinājums, kas ietverts 9. oktobrī pieņemtajos ieteikumos, nāca klajā mēnesi pēc tam, kad Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers norādīja, ka Patvēruma un migrācijas fondam ( AMF ) septiņu gadu laikā jāpiešķir 10,4 miljardi EUR, proti, jānodrošina palielinājums par 51 %. RK ieteikumā, kas pieņemts kā grozījums , ir paredzēts, ka fondam būtu jāpiešķir gandrīz 16,2 miljardi EUR – pieaugums, kas atbilst Komisijas priekšlikumam palielināt līdzekļus robežkontroles pasākumiem par 240 % ar dažādu fondu starpniecību.

RK galvenais ziņotājs par Patvēruma un migrācijas fondu Pēters Bosmans ( Peter Bossman , SI/PSE), Piranas mērs, sacīja: “Mēs visi vēlamies efektīvu un saskaņotu migrācijas pārvaldību, bet šīm idejām ir vajadzīgs būtisks uzlabojums, pirms mēs varam teikt, ka ES nauda tiks izlietota pārdomāti un pienācīgi. Migrācijas pārvaldība prasa pārliecinošu atbildi uz visiem migrācijas aspektiem — neatbilstīgu migrāciju, patvērumu, likumīgo migrāciju, integrāciju, kā arī migrācijas pamatcēloņiem. Lēmums par vārda “integrācija” izņemšanu no fonda nosaukuma ir zīmīgs un satraucošs, un mums ir bažas, ka vispārējā pieeja ir vērsta uz mūru būvēšanu, nevis līdzsvarotu pieeju pārvaldībai. Eiropai ir nopietni jādomā par to, kā integrēt jaunos dalībniekus mūsu kopienās.”

Viņš turpināja: “Turklāt efektīvai koordinācijai ir nepieciešama sadarbība ar vietējām un reģionālajām pašvaldībām, kuras ir atbildīgas, piemēram, par lielāko daļu no īstermiņa integrācijas pasākumiem. Diemžēl pašreizējos priekšlikumos nav ņemti vērā mūsu atkārtotie aicinājumi iesaistīt pilsētas un reģionus fonda pārvaldībā. Vietējās un reģionālās iestādes ir ievērojami palīdzējušas Eiropai uzņemt, izmitināt, integrēt un nodarbināt bēgļus un migrantus, kuri ieradušies 2015. gadā. Sarežģītas politikas reformēšana krīzes laikā ir grūta, bet tagad — tā kā ieceļotāju skaits ir ievērojami mazāks — mēs ceram, ka ES lēmumu pieņēmēji spēs vienoties par reformu, kas ir labi līdzsvarota, un atzīst to, cik vērtīgs ir darbs ar politiķiem uz vietas.”

Citos ieteikumos RK aicināja gādāt, ka reģioniem un pilsētām ir tieša piekļuve ES finansējumam krīžu laikā, lai nodrošinātu, ka nauda ļoti ātri sasniedz pašvaldības, kuras saskaras ar īpašām problēmām. Saistībā ar visaptverošas Eiropas migrācijas politikas veicināšanu RK norādīja, ka dalībvalstīm, kuras atkāpjas no izdevumu pamatnostādnēm, ir jāsniedz “detalizēts paskaidrojums”, kas parāda, “kā tās plāno nodrošināt, ka šī izvēle neapdraud AMF mērķu sasniegšanu”.

Nauda no AMF pašlaik tiek izlietota, piemēram, patvēruma meklētāju izmitināšanas un uzņemšanas pakalpojumu uzlabošanai, palīdzības sniegšanai neaizsargātām personām, informācijas apmaiņai un sadarbībai starp ES valstīm, kā arī informācijas kampaņām trešās valstīs.

Atzinums par Patvēruma un migrācijas fondu ir viens no Eiropas Reģionu komitejas atbilžu kopumiem attiecībā uz Eiropas Komisijas priekšlikumiem par ES budžetu 2021.–2027. gadam. Reģionu komiteja 9. oktobrī pieņēma arī ieteikumus par vispārējo budžeta priekšlikumu un par konkrētām ierosinātā budžeta daļām: “Apvārsnis Eiropa”, par pētniecību ; Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF) ; programma “Tiesības un vērtības” ; un LIFE programmas nākotne (par vides un klimata pasākumiem) .

RK priekšsēdētājs Karls Haincs Lambercs ( Karl-Heinz Lambertz ) 9. oktobrī uzstājās ar runu , kurā izklāstīja reģionālo un vietējo perspektīvu attiecībā uz stāvokli Eiropas Savienībā, kurā viņš atbalstīja “kampaņu ar mērķi uzsvērt integrācijas projektu īstenošanu mūsu pilsētās un reģionos”.

Piemēri darbam, ko veic vietējās un reģionālās pašvaldības, tika izvirzīti debatēs par migrāciju RK plenārsesijā 10. oktobrī. Konkrēti, Marija Anhelesa Elorza Zubirija ( Maria Angeles Elorza Zubiria , ES/ALDE) detalizēti izklāstīja jaunu integrācijas iniciatīvu, ko uzsākusi Basku zemes valdība, Basilio Orta ( Basilio Horta , PT/PSE) iepazīstināja ar Sintras pilsētas plānu migrantu uzņemšanai un integrācijai, un Luks van den Brande ( Luc Van den Brande , BE/PPE) no Flandrijas uzsvēra, cik vērtīga ir migrācijas pārvaldības veicināšana starp Eiropas un Āfrikas vietējām pašvaldībām kā ieguldījums migrācijas pārvaldībā.

Kontaktinformācija:

Andrew Gardner

Tālr.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/8TH-MEETING-EUROPEAN-MIGRATION-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
20.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023