Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Lai atjauninātu Eiropas projektu, Eiropas Savienībai vajadzīgi visi tās vietējo pašvaldību līderi  
Pirms ES valstu vadītāju tikšanās Sibiu, ES pilsētu un reģionu pārstāvji nāk klajā ar redzējumu, kā atjaunināt Eiropu

Ja Eiropas Savienība vēlas atjaunot Eiropas projektu kopā ar iedzīvotājiem un reaģēt uz viņu sociālajām un ekonomiskajām vajadzībām, ir jāpārskata veids, kādā tā darbojas, piešķirot lielāku nozīmi reģioniem un pilsētām. Šāds bija ES vietējo un reģionālo pašvaldību vadītāju vēstījums par viņu redzējumu, kā atjaunināt Eiropu. Tas izklāstīts deklarācijā, kas iesniegta Rumānijas prezidentam Klausam Johannisam pirms ES valstu vadītāju neformālās tikšanās, kas notiks 9. maijā Sibiu.

Deklarācija tika iesniegta Eiropas Reģionu un pilsētu vadītāju šāgada lielākajā pasākumā — Eiropas Reģionu un pilsētu 8. samitā , kas notika Bukarestē Rumānijā, kura pirmoreiz vēsturē šos sešus mēnešus ir ES Padomes prezidentvalsts. Eiropas Reģionu komitejas - ES vietējo un reģionālo pašvaldību asamblejas - vadībā un ar visu Savienības reģionu un pilsētu atbalstu deklarācijā izteikts aicinājums Eiropas Savienībai piešķirt reģioniem un pilsētām lielāku nozīmi un iespējas demokrātijas un saiknes ar pilsoņiem stiprināšanā. Ņemot vērā problēmas un izaicinājumus, ko rada, piemēram, globalizācija, klimata pārmaiņas un demogrāfiskās pārmaiņas, deklarācijā izteikts aicinājums steidzami vienoties par tālredzīgu turpmāko ES budžetu, kas dotu iespēju reģioniem un pilsētām sekmēt sociālo iekļaušanu, kļūt oglekļneitrālām un sasniegt ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus.

Rumānijas prezidents Klauss Johannis s sacīja: “Eiropas Reģionu komiteja ir uzticams partneris, kas pievienojas mūsu centieniem tuvināt Eiropas līmeņa rīcību tiem, kam tā domāta, proti, mūsu reģioniem un pilsētām, mūsu iedzīvotājiem. Raugoties uz politisku rīcību no vietējās un reģionālās perspektīvas, efektīva pārvaldība Eiropas līmenī izpaužas kā konkrēta rīcība un taustāmi rezultāti: vairāk kohēzijas, kvalitatīvas darbavietas, ilgtspējīga ekonomikas izaugsme, moderna infrastruktūra un savienojamība, kā arī attīstības atšķirību mazināšana, dzīves līmeņa uzlabošana un kvalitatīvi publiskie pakalpojumi. Pašreizējos apstākļos par mūsu galveno uzdevumu jāizvirza iedzīvotāju plašāka iesaistīšana ES lēmumu pieņemšanas procesā. Tāpat jāmazina priekšstats, ka ir izveidojusies plaisa starp ES rīcību un iedzīvotājiem.

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs Karls Haincs Lambercs deklarācijas iesniegšanas brīdī minēja: “Reģioni un pilsētas Eiropas Savienībai ir vajadzīgi tikpat lielā mērā cik reģioniem un pilsētām ir vajadzīga Eiropas Savienība.” Eiropa nozīmē tuvumu un sociālo progresu. Visiem pārvaldes līmeņiem ir jāuzņemas daļa atbildības par Eiropu, lai ES kļūtu labāk saprotama, efektīvāka, demokrātiskāka un tuvāka visiem tās iedzīvotājiem, neaizmirstot it nevienu. Balstoties uz ES pamatvērtībām - kohēziju, vienotību un solidaritāti, mums ir vajadzīga jauna vienošanās, kas pilnvarotu pārvaldes līmeni, kam iedzīvotāji uzticas visvairāk - vienu miljonu ES vietējo un reģionālo līderu - aktīvi mainīt spēles gaitu ES. Tas nozīmē arī, ka būtu jāpiešķir vajadzīgie finanšu līdzekļi un lielāka nozīme ES lēmumu pieņemšanas procesā.

Priekšsēdētāja pirmais vietnieks Marku Markula noslēguma runā teica: “Eiropas Savienības uzdevums ir atjaunot ticību, lai nodrošinātu labāku Eiropas nākotnei. Vienīgais veids, kā to panākt, ir stiprināt saikni ar jaunatni un visām ieinteresētajām personām un tām paredzētos pasākumus pilsētās un reģionos. Tieši vietējā un reģionālā līmeņa dalībnieki var īstenot pārmaiņas. Pilsētas un reģioni risina sabiedrības problēmas un kopīgi veido ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi.

Piezīme redaktoriem

Vietējo un reģionālo pārvaldes iestāžu vadītāju samitā pieņemtajā deklarācija “ES veidošana no pašiem pamatiem kopā ar reģioniem un pilsētām” pausta pilsētu un reģionu pārvaldes iestāžu nostāja, un tā būs ieguldījums ES iestāžu un valstu vadītāju sanāksmē, kas notiks 9. maijā Sibiu, Rumānijā , un kurā tiks apspriesta ES nākotne.

Eiropas Reģionu komiteja aicināja palielināt ES budžetu laikposmam pēc 2020. gada no 1% līdz 1,3% no ES27 nacionālā kopienākuma. Tam ir būtiska nozīme, veidojot #CohesionAlliance , proti, koalīciju, kuras locekļi uzskata, ka ES kohēzijas politikai arī turpmāk jābūt vienam no ES nākotnes pīlāriem. Alianse tika izveidota sadarbībā ar vadošajām Eiropas vietējo un reģionālo pašvaldību apvienībām, un tās dalībnieki aicina laikposmam pēc 2020. gada izstrādāt tādu ES budžetu, lai kohēzijas politika kļūtu spēcīgāka, redzamāka un pieejamāka visiem Eiropas Savienības reģioniem.

Publikācija ”Eiropas Savienības nākotne: reģionu un pilsētu skatījums” , 2018.gada 9. oktobris

Kontaktpersona:
Nathalie Vandelle

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Tel. +32 (0)2 282 24 99

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023