Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Eiropas Savienībai jāatbalsta pilsētas un reģioni, lai novērstu Brexit radītās sekas  
Debatēs, kurās uzsvērta ilgstoša nenoteiktība iedzīvotāju un uzņēmumu vidū, Mišels Barnjē (Michel Barnier) izpelnās atzinību par centieniem nodrošināt sakārtotu Apvienotās Karalistes izstāšanos

Reģionālā un vietējā līmeņa vadošās amatpersonas 6. decembrī aicināja Eiropas Savienību veikt pasākumus Apvienotās Karalistes izstāšanās seku mazināšanai un ES budžetā paredzēt atbalstu reģionu ekonomikai. Minētās prasības izskanēja Briselē notikušajās debatēs, kurās piedalījās Mišels Barnjē, kas, būdams galvenais ES sarunu vedējs ar Apvienoto Karalisti, izpelnījās uzslavu par to, ka ir panācis vienošanos, kura ierobežo apdraudējumu Eiropas Savienībai un jo īpaši Īrijas Republikai, un par to, ka sarunu laikā bija uzklausījis pilsētu un reģionu pārstāvju viedokli.

M. Barnjē uzstājās Eiropas Reģionu komitejā (RK) — ES vietējo un reģionālo pašvaldību asamblejā — dažas dienas pēc tam, kad dalībvalstu valdību un valstu vadītāji bija apstiprinājuši izstāšanās līgumu, ko vispirms nosūtīs Apvienotās Karalistes parlamentam ratificēšanai 11. decembrī. Līgums ir sākums sarunām par Apvienotās Karalistes un ES ilgtermiņa attiecībām, kurām, kā M. Barnjē ir teicis 2017. gada martā , tādās jomās kā tirdzniecība, pētniecība un inovācija, klimata aizsardzība, starptautiskās sadarbība un attīstība, kā arī drošība.

ES galvenais sarunu vedējs un bijušais Eiropas reģionālās attīstības komisārs M. Barnjē teica : “Tā ir līdzsvarota vienošanās; tā ir vienīgā iespējami labākā vienošanās. Līgumā ir ņemti vērā ES principi, taču vienlaikus nav pārkāptas Apvienotās Karalistes noteiktās robežas. Attiecībā uz pašreizējo ES plānošanas periodu (2014–2020) esam vienojušies, ka 28 dalībvalstis, kas uzņēmušās saistības, tās arī izpildīs, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti. Tas ļaus saglabāt godīgu konkurenci un iespējas sadarboties ar Apvienotās Karalistes pilsētām, reģioniem un augstskolām. Tādējādi mūsu reģionos, no kuriem daži ir izveidojuši ciešas tirdzniecības attiecības ar Apvienoto Karalisti, saglabāsies ekonomikas dinamika. Taču bez ratificēšanas nebūs nedz izstāšanās līguma, nedz pārejas perioda. Tomēr nevar izslēgt arī to, ka vienošanās netiks panākta, un tādēļ visiem reģioniem un pilsētām jābūt tam labi sagatavotiem.”

RK priekšsēdētājs un Beļģijas Senāta loceklis, kurš pārstāv Vācu valodas kopienu, Karls Haincs Lambercs ( Karl-Heinz Lambertz ) (BE/PSE) teica: “Izstāšanās līgums ir labākais kompromiss, kas panākts sarežģītās sarunās, bet tā ietekme būs jūtama visu ES 27 dalībvalstu un Apvienotās Karalistes reģionos. No Brexit negūs labumu neviens, un Eiropas Savienībai tagad ir jādara viss iespējamais, lai mazinātu zaudējumus. Lai sagatavotos, jāiesaista visi pārvaldības līmeņi. Eiropas Savienībai tagad ir jāvienojas par ilgtermiņa budžetu, kas būtu tālejošāks, un, lai mazinātu nenoteiktību, jānodrošina vienošanās panākšana pirms ES vēlēšanām. Tas ir vēl viens iemesls, kādēļ ES budžetā laikposmam pēc 2020. gada nedrīkst samazināt reģionālās attīstības līdzekļus. Ikvienam iesaistītajam ir rūpīgi jāieklausās reģionu aicinājumā nodrošināt iekļaujošākas sarunas, it īpaši tādēļ, ka vairāki reģionālie parlamenti būs iesaistīti turpmāko ES un Apvienotās Karalistes tirdzniecības nolīgumu pieņemšanā.”

Pēc M. Barnjē uzstāšanās Reģionu komitejā 2017. gada martā RK veica izpēti , lai pārbaudītu iespējamo Apvienotās Karalistes izstāšanās ietekmi uz reģioniem un pilsētām. RK pārstāvji tikās ar decentralizēto pārvaldes iestāžu un vietējo pašvaldību pārstāvjiem Apvienotajā Karalistē. RK ir veikusi arī ekonomikas apsekojumu vietējo un reģionālo pašvaldību un vietējo tirdzniecības kameru vidū, kā arī pasūtījusi pētījumu par Brexit ietekmi uz konkrētiem reģioniem (Beļģijā, Vācija, Francijā, Polijā un Spānijā) un uz dažādām ES nozarēm (transports, mašīnbūve, elektronika, pārtika, ķīmiskās vielas, tekstilizstrādājumi un mēbeles). RK 2018. gada maijā pieņēma politisku rezolūciju , kurā mudināja ES parūpēties, lai problēmjautājumi, kas radīsies pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES, vietējām un reģionālajām pašvaldībām nebūtu jārisina vienām.

RK ir aicinājusi gādāt par to, lai pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās ES budžets 2021.–2027. gadam būtu 1,3 % no ES nacionālā kopienākuma.

Kontaktpersona:

Andrew Gardner

Tālr. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-MUST-SUPPORT-CITIES-AND-REGIONS-TO-COUNTER-EFFECTS-OF-BREXIT.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-MUST-SUPPORT-CITIES-AND-REGIONS-TO-COUNTER-EFFECTS-OF-BREXIT.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-MUST-SUPPORT-CITIES-AND-REGIONS-TO-COUNTER-EFFECTS-OF-BREXIT.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SWEDISH-REGIONS-CITIES-FUTURE-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-MUST-SUPPORT-CITIES-AND-REGIONS-TO-COUNTER-EFFECTS-OF-BREXIT.ASPX

Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
12.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/INTERVIEW-WITH-CEES-LOGGEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-MUST-SUPPORT-CITIES-AND-REGIONS-TO-COUNTER-EFFECTS-OF-BREXIT.ASPX

Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
11.07.2023