Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
“Jaunās migrācijas krīzes apstākļos Eiropas Savienība nedrīkst pamest nelaimē Bulgārijas un Grieķijas pierobežas reģionus un salas,” brīdina RK priekšsēdētājs A. Dzidzikosts  
​Migrācijas krīze – viens no Eiropas Reģionu komitejas marta plenārsesijas darba kārtības punktiem

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētāja Apostola Dzidzikosta ( Apostolos Tzitzikostas ) paziņojums

Desmitiem tūkstošu migrantu un bēgļu tiek mudināti atstāt Turciju un cenšas šķērsot Grieķijas un Bulgārijas robežas, lai sasniegtu Eiropu.

Lai gan mēs saprotam humānos apsvērumus, kuru dēļ tūkstošiem cilvēku pamet savas mājas, bēgot no kara un vardarbības, šajā jaunās migrācijas krīzes situācijā ES nedrīkst pamest nelaimē Bulgārijas un Grieķijas pierobežas reģionus un salas.

Šo ES valstu iedzīvotāji, kas pēdējos gados jau ir cietuši no ekonomikas un sociālās krīzes, nedrīkst justies pamesti un aizmirsti tieši tad, kad Eiropas solidaritāte viņiem vajadzīga visvairāk.

Šis jaunais migrācijas vilnis nav tas jautājums, kas jārisina Grieķijai vai Bulgārijai. Tas ir ES jautājums, kas skar visus ES iedzīvotājus no visām dalībvalstīm un visiem ES reģioniem un pilsētām.

Eiropai ir jāmācās no savām pagātnes kļūdām un jārīkojas koordinēti, ātri un konkrēti, lai mazinātu slogu, kas gulstas uz vietējām kopienām.

Atzinīgi vērtēju to, ka ES vadošās amatpersonas šodien apmeklē ES ārējās robežas. Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Dāvids Sasoli ( David Sassoli ), Eiropadomes priekšsēdētājs Šarls Mišels ( Charles Michel ) un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena ( Ursula von der Leyen ) kopā ar Grieķijas premjerministru Kirjaku Micotaki ( Kyriakos Mitsotakis ) šodien ieradās Evrā, tādējādi izlēmīgi demonstrējot solidaritāti. Ir pienācis laiks rīkoties un veikt konkrētus pasākumus.

Tādēļ aicinu ES iestādes un dalībvalstis veikt darbības sešās prioritārajās jomās:

1) aicinu Eiropas Komisiju norīkot lielāku skaitu Frontex un Eiropas Patvēruma atbalsta biroja darbinieku uz visiem pierobežas reģioniem un salām. ES robežsargu, darbinieku un ekspertu uzdevums ir mazināt pašreizējo spiedienu uz valstu un reģionālajām iestādēm;

2) aicinu ES iestādes un dalībvalstis piešķirt mērķorientētu ES finansiālo atbalstu migrācijas plūsmu skarto reģionu vietējām un reģionālajām pašvaldībām, lai samazinātu migrācijas krīzes radīto nastu;

3) paļaujos uz to, ka visas dalībvalstis uzņemsies atbildību un sadalīs migrācijas krīzes radīto slogu, jo šāda rīcība tagad ir vajadzīga vairāk nekā jebkad. Tikai tad, ja patvēruma meklētājus un bēgļus uzņems visas ES valstis, mēs varēsim reaģēt uz mūsu iedzīvotāju skaļo prasību pēc patiesas solidaritātes Eiropā; aicinu pašreizējo ES prezidentvalsti Horvātiju un Eiropadomes priekšsēdētāju rīkoties nekavējoties;

4) aicinu Eiropas Komisiju pārskatīt politiku attiecībā uz atpakaļuzņemšanas nolīgumiem ar migrantu izcelsmes valstīm. Lai nodrošinātu, ka migranti, kas nav tiesīgi uzturēties Eiropā, tiek atgriezti savās izcelsmes valstīs, Eiropas Komisijai ir jāizmanto visi tās rīcībā esošie līdzekļi, tostarp nosacījumi attiecībā uz attīstības palīdzību un sarunām par tirdzniecības nolīgumiem;

5) aicinu ES iestādes nodrošināt, ka tiek pilnībā ievērots ES un Turcijas nolīgums;

6) aicinu ES dalībvalstis ātri panākt vienošanos par Dublinas regulas reformu, kā to jau pieprasījis Eiropas Parlaments.

Būdams Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs un runādams visu ES reģionālo un vietējo pašvaldību vārdā, ierosināšu šo ļoti nopietno jautājumu izskatīt kā vienu no mūsu marta plenārsesijas darba kārtības punktiem.  

Priekšsēdētāja runaspersona:

Michele Cercone

Tālr. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-MUST-NOT-LEAVE-BULGARIAN-AND-GREEK-FRONTLINE-REGIONS-AND-ISLANDS-ALONE-IN-THE-NEW-MIGRATORY-CRISIS-WARNS-COR-PRESIDENT-.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/WAR-IN-UKRAINE-ADDS-TO-NEED-TO-BUILD-LOCAL-RESILIENCE-IN-THE-EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-MUST-NOT-LEAVE-BULGARIAN-AND-GREEK-FRONTLINE-REGIONS-AND-ISLANDS-ALONE-IN-THE-NEW-MIGRATORY-CRISIS-WARNS-COR-PRESIDENT-.ASPX

War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-MUST-NOT-LEAVE-BULGARIAN-AND-GREEK-FRONTLINE-REGIONS-AND-ISLANDS-ALONE-IN-THE-NEW-MIGRATORY-CRISIS-WARNS-COR-PRESIDENT-.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/8TH-MEETING-EUROPEAN-MIGRATION-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-MUST-NOT-LEAVE-BULGARIAN-AND-GREEK-FRONTLINE-REGIONS-AND-ISLANDS-ALONE-IN-THE-NEW-MIGRATORY-CRISIS-WARNS-COR-PRESIDENT-.ASPX

Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
20.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-MUST-NOT-LEAVE-BULGARIAN-AND-GREEK-FRONTLINE-REGIONS-AND-ISLANDS-ALONE-IN-THE-NEW-MIGRATORY-CRISIS-WARNS-COR-PRESIDENT-.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023