Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
ES Covid-19 sertifikāts ir svarīgs reģionālā tūrisma aktivitātes atjaunošanai, ‎ bet tam ir jābūt nediskriminējošam un jāatbilst augstiem drošības standartiem  

Reģioni un pilsētas vienprātīgi atbalsta kopīga dokumenta izmantošanu, lai pandēmijas laikā padarītu vieglāku brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā un veicinātu tūrisma nozares atveseļošanos un pāreju uz jauniem, ilgtspējīgiem modeļiem

Eiropas Reģionu komitejas plenārsesijā vienprātīgi tika apstiprināta visu politisko grupu virzīta rezolūcija, kurā atzinīgi novērtēts Eiropas Komisijas priekšlikums izveidot digitālo zaļo sertifikātu. Tomēr pašvaldību amatpersonas norāda, ka skaidrības labad dokumentu vajadzētu saukt par Eiropas Savienības Covid-19 sertifikātu atbilstoši Eiropas Parlamenta ierosinājumam. Viņi uzsver, ka tam nevajadzētu būt ceļošanas dokumentam un ka svarīgs ir nediskriminācijas princips, īpaši pret nevakcinētām personām. Turklāt debatēs par tūrisma, viesnīcu un ēdināšanas nozares atveseļošanu RK locekļi apņēmās Covid-19 krīzi pārvērst par iespēju un pāriet no pārmērīgi intensīva tūrisma uz tādu modeli, kas būtu drošs, ilgtspējīgs, noturīgs un atbilstu Eiropas zaļā kursa mērķiem.

Šodien vienprātīgi apstiprinātajā rezolūcijā RK atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas priekšlikumu izveidot vienotu ES digitālo zaļo sertifikātu , kura mērķis ir veicināt neierobežotu pārrobežu kustību Covid-19 pandēmijas laikā un izglābt tūrisma sezonu. Sertifikāts, kurš varēs būt gan digitālā, gan papīra formātā, apliecinās, ka cilvēks ir vakcinēts pret Covid-19 vai arī saņēmis negatīvu testa rezultātu, vai atveseļojies no infekcijas. Noslēgumā RK atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta priekšlikumu mainīt tā nosaukumu un to saukt par ES Covid-19 sertifikātu, lai uzlabotu sertifikāta pielietojuma skaidrību un tādējādi arī veicinātu tā popularizēšanu iedzīvotāju vidū.

RK priekšsēdētājs Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitzikostas ) ir uzsvēris, ka "digitālais zaļais sertifikāts nebūs brīnumlīdzeklis, bet palīdzēs atsākt pārvietošanos Eiropā, ja vien tiks ievērots privātums un datu aizsardzība. Eiropas tūrisma nozare neatlabs, ja mums nebūs kopīgu Eiropas drošības noteikumu. Pašvaldības jau izjūt ienākumu zaudējuma ietekmi, un to ekonomika vienkārši nevar atļauties zaudēt vēl vienu sezonu. Visiem līmeņiem: Eiropas Savienības, valsts, reģionālajam un vietējam līmenim ir jāstrādā kopīgi, lai izglābtu tūrisma un viesmīlības nozari.

Pašvaldību amatpersonas uzsver, ka digitālais zaļais sertifikāts nedrīkst būt ne brīvas pārvietošanās tiesību īstenošanas priekšnoteikums, ne ceļošanas dokuments, un uzsver nediskriminēšanas principu, īpaši attiecībā uz nevakcinētām personām. Turklāt ir jānodrošina augsti drošības standarti, un ES iestādēm būtu jāprecizē, ka šis sertifikāts neietekmēs pārrobežu strādājošo tiesības pandēmijas laikā brīvi pārvietoties starp mājām un darba vietu.

RK locekļi atkārtoti pauž pārliecību, ka vakcinācija ir galvenais pandēmijas apturēšanas un brīvas pārvietošanās atjaunošanas līdzeklis. Tāpēc viņi uzsver nepieciešamību nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi vakcīnām un aicina strauji palielināt vakcīnu ražošanu Eiropā. RK skatījumā Eiropas Savienībai vajadzētu meklēt jaunus risinājumus, piemēram, uz laiku apturēt patentus zālēm un medicīnas tehnoloģijām, kas paredzētas Covid-19 infekcijas ārstēšanai vai profilaksei.

Tūrisms ir viena no nozarēm, kuru pārvietošanās brīvības ierobežojumi un citi pret koronavīrusa izplatīšanos vērstie piesardzības pasākumi ir skāruši vissmagāk. Šī nozare rada 10 % Eiropas Savienības IKP, un tajā strādā 12 % ES darbaspēka, bet Covid-19 krīze ir radījusi zaudējumus 85 % un 90 % apmērā daudziem ekonomikas dalībniekiem, piemēram, viesnīcām un restorāniem, tūrisma operatoriem un transporta uzņēmumiem. 2020. gadā Eiropas Savienības tūristu izmitināšanas iestādēs tika pavadīts kopumā 1,4 miljardi nakšu, kas iezīmē kritumu par 52 % salīdzinājumā ar 2019. gadu . Kipra, Grieķija un Malta ir valstis, kas cietušas visvairāk, un tajās šis kritums pārsniedz 70 %.

Mēs esam zaudējuši vasaru, rudeni, ziemu un divus pavasarus. Vēl viena zaudēta sezona liks aizvērt durvis daudzām viesnīcām, kafejnīcām, laivu nomām, atrakciju parkiem un atpūtas objektiem. Mums ir nepieciešama vakcinācija un drošība, mēs gribam atkal ceļot, tikties ar cilvēkiem, redzēt jaunas vietas. Šo krīzi mēs varam pārvērst iespējā no jauna atklāt Eiropas apbrīnojamos lauku apvidus. Pāršķirsim pārmērīga tūrisma lappusi un baudīsim savas brīvdienas ilgtspējīgā veidā ,” debatēs, kas bija veltītas tieši tūrisma, viesnīcu un ēdināšanas nozares atveseļošanai, teica RK Dabas resursu komisijas ( NAT ) priekšsēdētāja Ulrika Landergrēna ( Ulrika Landergren ) (SE/RE).

Plenārsesijas diskusijā iesaistījās Portugāles tūrisma valsts sekretāre Rita Markes ( Rita Marques ) . Viņa norādīja: “ Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts Portugāle ir apņēmusies atbalstīt kopīgos pasākumus un politiku, kas vērsta uz ilgtspējīgāku, digitalizētāku un konkurētspējīgāku tūrisma un ceļošanas atsākšanu. Mēs esam uzsākuši dialogu par ilgtspējīgu tūrisma atveseļošanu un par ceļvedi “Eiropas tūrisma nozares programma 2050. gadam”. Īstermiņā digitālais zaļais sertifikāts parāda, ka mēs esam stingri apņēmušies nodrošināt saskaņotus kritērijus, kas veicina brīvu pārvietošanos. Šis ir drošs solis uz priekšu nozares atveseļošanas virzienā.

Viesnīcas, restorānus, kafejnīcas un līdzīgas iestādes pārstāvošās apvienības HOTREC priekšsēdētājs Jens Cimers Kristensens ( Jens Zimmer Christensen ) izteica savas domas: " Pandēmija Eiropas viesmīlības un tūrisma nozarē ir atstājusi graujošas sekas, kuras nevarēs novērst nedz ātri, nedz viegli: atvēršana no jauna nav tas pats, kas atveseļošana. ES un dalībvalstīm ir jāturpina atbalstīt uzņēmumus un aizsargāt darbvietas gan krīzes laikā, gan ārpus tās. Šai nozarei ir vajadzīgs arī ES atveseļošanai paredzēts plāns, kā arī ir pastiprināti jākoordinē ceļošanas ierobežojumi. Esmu pārliecināts, ka tad, ja mēs turpināsim kopīgi strādāt viesmīlības jomā, mūsu nozarei izdosies īstenot zaļo un digitālo pārkārtošanos.

Uzziņai

Pēc Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāju iesniegtā ieguldījuma Eiropas Komisija martā prezentēja priekšlikumu par digitālā zaļā sertifikāta izveidi ar mērķi atvieglot pilsoņu brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā Covid-19 pandēmijas laikā. ES Padome 14. aprīlī pieņēma lēmumu par sarunu pilnvarojumu šim priekšlikumam, savukārt Eiropas Parlaments savu sarunu mandātu pieņēma 29. aprīlī . Sarunas starp abām iestādēm sākās šajā nedēļā , savukārt nākamā trialoga sanāksme notiks 11. maijā. Mērķis ir līdz vasaras tūrisma sezonas sākumam panākt vienošanos.

2021. gada februārī pieņemtajā Rezolūcijā par vakcinācijas kampaņu cīņā pret Covid‑19 pandēmiju RK jau pauda atbalstu standartizēta un savstarpēji izmantojama apliecinājuma par vakcināciju izveidei medicīniskiem nolūkiem, jo vakcinācijas apliecība ir medicīniska nepieciešamība.

Tūrisma jomā ir pieņemti divi svarīgi atzinumi: 2020. gadā ( ziņotājs Manuels Alehandro Kardenets Flores (Manuel Alejandro Cardenete Flores (ES/RE) ) un 2016. gadā ( ziņotājs Hanspeters Vāgners ( Hanspeter Wagner ) (AT/PPE) ). Tajos RK ir informējusi par savām prasībām. Tās ir:

  • izveidot jaunu Eiropas ilgtspējīga tūrisma satvaru, kas būtu saskaņots ar Eiropas zaļo kursu un Apvienoto Nāciju Organizācijas Programmu 2030. gadam;
  • izveidot starpiestāžu kontaktgrupu tūrisma jautājumos un Eiropas mēroga aliansi un tīklu, kas apvienotu tūrisma reģionus/pilsētas;
  • izveidot kopēju satvaru, ar ko realizēt virtuālas Eiropas pilsoņa ceļošanas kartes programmu, lai palielinātu kohēziju starp reģioniem un izceltu tūrisma nozīmi Eiropas pilsoniskuma un kultūras veicināšanā;

Kontaktinformācija:

Matteo Miglietta

Tālr. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/APPLICATIONS-FOR-EUREGIONSWEEK-2023-ARE-OFFICIALLY-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
22.02.2023