Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Eiropas patērētāji ir pelnījuši vislabāko aizsardzību pasaulē, uzstāj pašvaldības  

Patērētāju aizsardzības instrumentos ir vispusīgi jāņem vērā galvenās problēmas, ar kurām Eiropas ekonomika saskaras pēc Covid-19 krīzes

Oktobra plenārsesijā Eiropas Reģionu komitejas (RK) locekļi pieņēma atzinumu par jauno Patērētāju tiesību aizsardzības programmu , kurā uzsvērta patērētāju tiesību aizsardzības nozīme. Patērētāju aizsardzībā ir jāņem vērā Covid-19 krīzes ietekme, vides pārmaiņas, digitālā pārveide, globalizācija un neaizsargātu patērētāju jaunās specifiskās vajadzības. Vienlaikus vietējā un reģionālā līmeņa politiķi uzsver, ka mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir nepieciešams atbalsts digitālās un zaļās pārkārtošanās procesā, nepalielinot administratīvo slogu. Lai šo pārkārtošanos nodrošinātu, būtiska nozīme ir Eiropas finansējumam.

Patēriņa izdevumi 2019. gadā veidoja 52,6 % no Eiropas Savienības iekšzemes kopprodukta (IKP). Tomēr katrs piektais patērētājs norādīja, ka aizvadītajā gadā viņam vismaz vienu reizi ir bijis iemesls sūdzēties par kādu pirkumu – šis skaits desmit gadu laikā gandrīz nav mainījies. Patērētāji arvien biežāk iepērkas tiešsaistē. 2019. gadā vismaz vienu preci tiešsaistē iegādājās katrs sestais pircējs. Iepirkšanās tiešsaistē tagad ir ikdiena, savukārt Eiropas regulējums šajā jomā atpaliek. Pandēmija parādīja, cik svarīga ir patērētāju tiesību aizsardzība augstā līmenī un cieša ES iestāžu sadarbība. Pandēmija atklāja arī dažas nepilnības ES patērētāju aizsardzības regulējumā.

Aleksija Bertrāna ( Alexia Bertrand ) (BE/Renew Europe), Galvaspilsētas Briseles reģiona parlamenta deputāte un ziņotāja atzinuma projektam “Jaunā Patērētāju tiesību aizsardzības programma” : “Patērētāju aizsardzība ir viena no svarīgākajām Eiropas politikas jomām, ko iedzīvotāji tiešā veidā izjūt visvairāk. Tomēr Eiropas tirgū ir notikušas daudzas fundamentālas pārmaiņas, un tas saskaras ar daudziem izaicinājumiem, piemēram, neseno pandēmiju. Tāpēc mums jāpārvērtē patērētāju aizsardzība. Mums atkārtoti jānorāda, ka patērētāju tiesības ir jāsaglabā un jāīsteno: laikā, kad šīs tiesības tiek īstenotas un cenšamies panākt to ievērošanu, nedrīkstam padoties kārdinājumam tās vājināt.”

Atzinumā Eiropas Reģionu komiteja (RK) norāda uz tiešajām ar pandēmiju saistītajām Eiropas patērētāju problēmām un stingri uzsver, ka patērētāju tiesības un attiecīgais ES acquis ir jāaizsargā un strikti jāpiemēro arī krīzes laikā. Piemēram, dzelzceļa pasažieru tiesību un pienākumu nesenā nostiprināšana būtu jāpaplašina, lai aizsargātu patērētājus pret atcelšanu citās nozarēs, piemēram, kultūras un pasākumu jomā.

Ilgtspējīgs patēriņš ir svarīgs faktors virzībā uz zaļā kursa mērķiem. Pārejā uz zaļo ekonomiku ES patērētājiem ir izšķiroši nozīmīga loma, un tāpēc RK locekļi ir vienisprātis, ka ir būtiski sniegt pārredzamu un skaidru informāciju par produktu ilgtspēju, remontējamību, sociālo un ekoloģisko ietekmi, lai patērētāji varētu izdarīt apzinātu izvēli.

Turklāt pašvaldības pilda svarīgu funkciju, vietējā un reģionālajā līmenī popularizēdamas jaunus patēriņa modeļus un ieradumus, piemēram, dalīšanās ekonomiku.

Atzinumā ierosināti tādi pasākumi kā inventarizēt pašreizējās vietējās iniciatīvas, lai izveidotu remontdarbu infrastruktūru vietējā līmenī un atbalstītu tādus uzņēmējdarbības modeļus, kas patērētājiem dod iespēju pirkt arī pakalpojumus, ne tikai preces; atbalstīt vietējus un reģionālus projektus, lai attīstītu patērētāju finanšu prasmes, arī jauno digitālo tehnoloģiju jomā; atbalstīt iniciatīvas vietējās tirdzniecības veicināšanai un popularizēt amatniecību.

Visbeidzot atzinumā izskan aicinājums veidot sadarbību starp pašvaldībām, patērētāju organizācijām un uzņēmumiem, lai tie apvienotu spēkus ar mērķi maksimāli efektīvi izmantot resursus.

Vispārīga informācija

Jaunā Patērētāju tiesību aizsardzības programma jeb Eiropas Patērētāju programma ir Eiropas Komisijas stratēģiskais redzējums patērētāju politikas jomā. Eiropas Komisija 2020. gada 13. novembrī publicēja jaunu patērētāju tiesību aizsardzības programmu – patērētāju politikas stratēģiju 2020.–2025. gadam. Stratēģijā izvirzītas šādas piecas ilgtermiņa prioritātes: zaļā pārkārtošanās, digitālā pārveide, patērētāju tiesību aizsardzība un ievērošanas panākšana, dažu patērētāju grupu īpašās vajadzības un starptautiskā sadarbība. Tajā ir ierosināti arī pasākumi, ar kuriem risināt tūlītējās problēmas, kas radušās pandēmijas laikā. Nākamajos piecos gados Komisija plāno sagatavot patērētājus zaļajai pārkārtošanai: sniegt viņiem informāciju par produktu ilgtspēju, ieviest tiesības uz remontēšanu un izstrādāt noteikumus par zaļuma apgalvojumiem. Tā plāno vērsties pret problemātisku praksi tiešsaistes tirdzniecības vietās, novērst nepilnības noteikumos par produktu drošumu, īpaši attiecībā uz tiešsaistē pārdotiem produktiem, un uzlabot spēkā esošo noteikumu izpildi. Vienlaikus tā plāno uzlabot neaizsargāto grupu, īpaši to cilvēku, kuriem nav piekļuves internetam, un bērnu aizsardzību. Komisija iecerējusi pārskatīt noteikumus par banku pakalpojumiem privātpersonām un uzlabot finanšu konsultāciju pakalpojumus dalībvalstīs.

Eiropas Patērētāju programma – EK paziņojums

Atzinums “Uz patērētājiem orientēts jaunais kurss” , Semjuels Acopardi ( Samuel Azzopardi ) (MT/PPE)

Kontaktpersona:

Wioletta Wojewodzka

Tālr. +32 473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023