Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
“ ES budžets draud kļūt par izgāšanos cilvēku acīs un par dāvanu populismam ,” brīdina RK priekšsēdētājs Apostols Dzidzikosts  

​​Eiropas Reģionu komiteja (RK) aicina saglabāt līdzekļus slimnīcām, skolām, vietējam transportam, videi, augstskolām un mazajiem uzņēmumiem.

“Eiropas Reģionu komitejas vārdā es oficiāli aicinu nesamazināt ieguldījumus, kuri palīdzētu uzlabot pilsētu un reģionu iedzīvotāju dzīvi,” divas dienas pirms īpašā Eiropas samita par ES budžetu teica RK priekšsēdētājs Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitzikostas ).

“Mums ir jāturpina ieguldīt nodokļu maksātāju naudu vietējās kopienās, jo tas nāk par labu gan tiem, kas ES budžetā vairāk iemaksā, gan tiem, kas no tā vairāk saņem. ES finansējuma samazināšana slimnīcām un skolām, vietējam transportam, videi, augstskolām un mazajiem uzņēmumiem — tā būtu vilšanās cilvēkiem un īsta dāvana populismam," piebilda RK priekšsēdētājs.

“Lielākajā daļā mūsu dalībvalstu ES finansējums kohēzijai, lauksaimniecībai un lauku attīstībai veido aptuveni 50 % no kopējiem publiskajiem ieguldījumiem. Tā ir ne tikai ES solidaritāte darbībā, bet arī stimuls ekonomikas izaugsmei, darbvietu radīšanai un vienotajam tirgum, un tas nāk par labu mums visiem," savu nostāju pauda priekšsēdētājs A. Dzidzikosts.

“Esmu ļoti nobažījies, ka var tikt apdraudēta tieši tā politika, kas tuvina Eiropu iedzīvotājiem un iedzīvotājus — Eiropai. Mēs apzināmies Brexit finansiālo ietekmi, taču šīs izmaksas nedrīkst uzkraut pilsētām un reģioniem. Šeit nav runa par naudu, šis ir ieguldījums mūsu cilvēku nākotnē,” noslēgumā piebilda priekšsēdētājs.

Samita priekšvakarā viedokli pauda arī Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētāja vietnieks Vašku Alvešs Kordeiru ( Vasco Alves Cordeiro ).

“Jaunākais daudzgadu finanšu shēmas (DFS) priekšlikums smagi skar kohēzijas politiku: samazinājums par 12 % salīdzinājumā ar pašreizējo shēmu un līdzfinansējuma likmes joprojām zemākas par pašreizējo periodu. Lēmums samazināt atbalstu reģionālajai attīstībai, it sevišķi kohēzijas politikai paredzētos līdzekļus, Eiropas Savienību netuvinās tās iedzīvotājiem.  Ar mazāku ES atbalstu reģioni un pilsētas savu iedzīvotāju un ES labā nespēs darīt vairāk. Pirmām kārtām Eiropas Savienībai ir jāņem vērā pieaugošā nevienlīdzība. Šī DFS ir vienīgā ES vadītāju iespēja virzīt Eiropas Savienību uz ilgtspējīgu līdztiesību un taisnīgu pāreju, neatstājot novārtā nevienu teritoriju un nevienu cilvēku. Izgāšanās laupītu uzticēšanos Eiropas Savienības projektam. ES dalībvalstīm beidzot ir pienācis laiks savus vārdus apliecināt darbos.”

Kontaktinformācija:

pressecdr@cor.europa.eu

Kopīgot :