Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
ES budžeta jautājums: reģionālā un vietējā līmeņa politiķi atzinīgi vērtē vienošanos un mudina 2021. gada pirmajā pusē nodrošināt līdzekļu pieejamību, lai palīdzētu iedzīvotājiem un uzņēmumiem, ko skāris Covid-19 pandēmijas otrais vilnis  

Komiteja slavē to, ka Parlaments cenšas nodrošināt gan spēcīgāku ES rīcību veselības pētījumu un “Erasmus+” jomā, gan arī atveseļošanas plānu demokrātisko kontroli un jaunus finanšu līdzekļus Savienībai

“Vienošanās vieš cerību vietējās kopienās cīņā pret otro pandēmijas vilni. Drīzumā ir jāpieņem galīgā vienošanās, lai nodrošinātu, ka jau 2021. gada pirmajā pusē tām ir pieejami finanšu līdzekļi. Kavēšanās gadījumā jābūt iespējai, ka 2021. gadā – pat pirms jaunā budžeta stāšanās spēkā – veiktus būtiskus ieguldījumus attaisno ar atpakaļejošu datumu. Pretējā gadījumā būs par vēlu, lai ES palīdzētu aizsargāt vietējās kopienas un saglabāt mūsu valstu ekonomiku, ” Eiropas Reģionu komitejas (RK) priekšsēdētājs Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitzikostas ) teica, komentējot iestāžu sarunas par ES daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam un atveseļošanas plānu.

RK Teritoriālās kohēzijas politikas un ES budžeta komisijas ( COTER ) priekšsēdētāja Izabella Budino ( Isabelle Boudineau ) (FR/PSE) secināja: “ Šī vienošanās ieies vēsturē. Eiropas Parlamentam pirmo reizi izdevās palielināt daudzgadu finanšu shēmu par 16 miljardiem EUR, un tas nozīmē gan papildu līdzekļus pētniekiem un programmas “Erasmus+” dalībniekiem, gan trīsreiz vairāk līdzekļu programmai EU4Health , kas ir tik būtiski šajā krīzes laikā. Tomēr joprojām pastāv dažas neskaidrības. Ad hoc risinājumam, kas paredz izmantot par ES konkurences noteikumu pārkāpšanu uzliktos naudas sodus, nevajadzētu būt tikai pagaidu nosacījumam, tādēļ ES noteikumi būtu jāpielāgo, lai šo iespēju saglabātu ilgtermiņā. Tas pats attiecas uz grafiku, par kuru panākta vienošanās attiecībā uz jauniem pašu resursiem ES budžetā. Mums jābūt pārliecinātiem, ka tālejošais grafiks tiks īstenots. Nopietna ekonomiskā situācija prasa nopietnus risinājumus – mums jānodrošina ilgtspējīga ES atveseļošana ilgtermiņā.”

RK ziņotājs Nikola Dobroslavičs ( Nikola Dobroslavić ) (HR/PPE) , kas izstrādājis atzinumu par daudzgadu finanšu shēmu (DFS), teica: “ Mēs atzinīgi vērtējam Padomes un Parlamenta panākto vienošanos par jauno DFS un atveseļošanas pasākumu kopumu. Šo instrumentu ātra apstiprināšana pirms jaunā finanšu perioda (2021–2027) ir ārkārtīgi svarīga, lai pilsētas un reģioni varētu īstenot konkrētus projektus. Bez aktīvas pilsētu un reģionu līdzdalības Eiropa nevar atveseļoties. Kohēzijas politika un kopējā lauksaimniecības politika joprojām ir būtiska reģioniem un pilsētām un to atveseļošanai. Tāpēc mums kohēzija ir jāpadara par visu politikas pasākumu un ieguldījumu pamatvērtību un galveno mērķi.

Vispārīga informācija

Eiropas Reģionu komitejas galvenās prasības pandēmijas novēršanai ir šādas:

1) plāns ilgtspējīgai, noturīgai un sociālai Eiropai, tostarp ES atveseļošanas fonds, kas piesaistīts vērienīgam ES budžetam un balstās uz Eiropas parāda apdrošināšanu, un kura apjoms ir vismaz 500 miljardi eiro;

2) ES veselības jomas mehānisms, kas tiktu izmantots, lai iegādātos medicīniskos materiālus un aprīkojumu, kā arī novērtētu, pielāgotu un uzraudzītu reģionālo veselības aprūpes sistēmu spējas ieguldīt veselības aprūpes noturībā un ilgtspējā;

3) finansēšanas shēmas, kas palīdzētu pašvaldībām kompensēt vietējo nodokļu zaudējumus un pārveidot publiskos pakalpojumus, lai nodrošinātu to digitalizāciju, ilgtspēju un noturību;

4) vienkāršotas procedūras ilgtspējīgas vietējās infrastruktūras finansēšanai;

5) īpaši mehānismi un tiesiskais regulējums, kuru mērķis ir atbalstīt MVU, tūrismu, kultūru;

6) lauku apvidu integrācijas plāns, kas šajos apvidos veicinātu inovāciju, uzņēmējdarbību un savienojamību.

Kontaktinformācija:

pressecdr@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023