Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Eiropas Reģionu komitejas plenārsesijā “zem palielināmā stikla” ES budžets un atveseļošanas plāni  

Eiropas Komisijas locekļi, kas atbild par budžetu, iekšējo tirgu, krīžu pārvarēšanu, demokrātiju un demogrāfiju, uzrunās pilnsapulces dalībniekus pirmajā RK hibrīdplenārsesijā.

Eiropas Reģionu komitejas plenārsesijā, kuras norisi ietekmē pandēmijas radītas ekonomiskās un veselības problēmas, 2. jūlijā Eiropas Savienības budžeta komisārs Johanness Hāns ( Johannes Hahn ) apspriedīsies ar vietējiem un reģionālajiem līderiem par Eiropas Savienības atveseļošanas plānu un topošo ilgtermiņa budžetu. Pārējie trīs Eiropas Komisijas locekļi arī apspriedīs ES politisko un stratēģisko reakciju uz krīzi: Komisijas priekšsēdētājas vietniece Dubravka Šuica ( Dubravka Šuica ) pievērsīsies demokrātijas un demogrāfijas jautājumiem, komisārs Tjerī Bretons ( Thierry Breton ) atbildēs uz jautājumiem par iekšējo tirgu un komisārs Janezs Lenarčičs ( Janez Lenarčič ) analizēs dažus ES krīzes pārvarēšanas pasākumus.

Vietējie un reģionālie līderi balsos par rezolūciju attiecībā uz ES ilgtermiņa budžetu jeb daudzgadu finanšu shēmu (DSF) 2021.–2027. gadam un Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānu, uz ko balstās Eiropas Komisijas izstrādātais zaļais kurss, kura mērķis ir līdz 2050. gadam Eiropas Savienībā panākt oglekļneitralitāti.

Eiropas Reģionu komitejas (RK) locekļi, kuri veido sešas politiskās grupas, lems arī par asamblejas politiskajām prioritātēm 2020.–2025. gadam. Februārī, kad Vidusmaķedonijas gubernators Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitzikostas ) (EL/PPE) tika ievēlēts par Komitejas priekšsēdētāju, viņš teica, ka atbalstīs modernizētu Eiropas demokrātiju un centienus reaģēt uz pašreizējās zaļās, digitālās un demogrāfiskās revolūcijas izraisītām radikālām pārmaiņām un sekmēs tādus ES politikas pasākumus, kuru ietekme – kā, piemēram, kohēzijas politikas gadījumā, – visvairāk jūtama reģionālajā un vietējā līmenī.

Par zaļo kursu – un nepieciešamību to izvirzīt par galveno elementu vietējās un reģionālās ekonomikas atveseļošanas plānos – notiks atsevišķas debates.

Eiropas Reģionu komitejas locekļi balsos arī par astoņiem atzinumiem, kuros ietverti pašvaldību ieteikumi ES lēmējiestādēm. Dažus atzinumus sākotnēji bija paredzēts pieņemt jau maija plenārsesijā, kas visā ES ieviesto norobežošanas pasākumu dēļ tika atcelta.

Ar veselību saistīti ierobežojumi nozīmē, ka personīgi piedalīties varēs tikai nedaudzi locekļi. Pārējie piedalīsies tiešsaistē. Pāriešana uz hibrīdsanāksmju formātu nozīmē arī pāreju uz elektronisko balsošanu. Plenārsesija norisināsies nevis, kā parasti, divās dienās, bet gan trīs dienu garumā.

Pirms plenārsesijas, proti, 29. jūnijā, notiks RK Biroja sēde, kurā nākamo trīs Eiropas Savienības Padomes prezidentvalstu pārstāvji iepazīstinās ar kopīgo darba kārtību. Vēstnieks Mihaels Klauss ( Michael Clauss ) pārstāvēs Vāciju, kas rotācijas kārtībā 2020. gada otrajā pusgadā būs prezidējošā valsts; vēstnieks Nunu Britu ( Nuno Brito ) izklāstīs Portugāles prioritātes 2021. gada janvārim–jūlijam; vēstnieks Iztoks Jarcs ( Iztok Jarc ) apspriedīs Slovēnijas mērķus, kas izvirzīti sešu mēnešu prezidentūras laikam 2021. gada otrajā pusgadā.

Debates:

  • Otrdiena, 30. jūnijs (plkst. 15.00 līdz 16.00): “Covid-19 krīzes pārvarēšana un atveseļošanas plāns” – debates ar komisāru Janezu Lenarčiču , kas atbild par krīžu pārvaldības jautājumiem
  • Otrdiena, 30. jūnijs (plkst. 16.00 līdz 16.30): “Zaļais kurss – centrālais elements Covid-19 krīzes pārvarēšanā vietējā un reģionālajā līmenī”.
  • Trešdiena, 1 jūlijs (plkst. 12.15 līdz 13.30): debates par demogrāfiju ar komisāri Dubravku Šuicu , kas atbild par demokrātijas un demogrāfijas jautājumiem
  • Ceturtdiena, 2. jūlijs (plkst. 10.15 līdz 12.00): “Nākamā DFS saistībā ar ekonomikas atveseļošanu pēc Covid-19 krīzes” – debates ar komisāru Johannesu Hānu , kas atbild par budžeta un administrācijas jautājumiem
  • Ceturtdiena, 2. jūlijs (plkst. 12.45 līdz 14.15): “Ekonomiskie atveseļošanas aspekti Covid-19 pandēmijas kontekstā” – debates ar komisāru Tjerī Bretonu , kas atbild par iekšējā tirgus jautājumiem

Atzinumi:

Praktiska informācija

Norises vieta: Eiropas Parlaments — Paul Henri Spaak  ēkas plenārsēžu zālē

Datums: otrdiena, 2020. gada 30. jūnijs – ceturtdiena, 2020. gada 2. jūlijs

Informatīvs materiāls: plenārsesijas darba kārtība un dokumenti

Kontaktinformācija:

PresseCdr@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023