Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
ES budžets 2021.–2027. gadā: vietējie līderi un ES prezidentvalsts Bulgārija aizstāv kohēzijas politikas turpināšanu  

ES vietējā un reģionālā līmeņa vadītāji 7. jūnijā pulcējās Sofijā, lai aicinātu nepieļaut kohēzijas politikas līdzekļu samazināšanu par 10 %, ko Eiropas Komisija ieplānojusi priekšlikumā par ES budžetu 2021.–2027. gadam. Kopā ar ES Padomes prezidentvalsti Bulgāriju viņi aicināja nodrošināt pietiekamus resursus un uzlabot noteikumus, lai gādātu, ka atšķirību samazināšana, iesaistot vietējos dalībniekus, arī turpmāk ir galvenais Eiropas strukturālo un investīciju fondu mērķis un uzdevums.

Eiropas Reģionu komitejas Teritoriālās kohēzijas politikas komisija ( COTER ) kopā ar Bulgārijas Republikas Pašvaldību apvienību ( NAMBR ) 6.-7. jūnijā rīkoja konferenci par ietekmi, kāda būs Eiropas Komisijas priekšlikumu projektam par nākamo daudzgadu finanšu shēmu (DFS), kurā noteikts gan visu ES politikas jomu ikgadējo izdevumu maksimālais apjoms laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam, gan jauno fondu noteikumi.

Mēs atzinīgi vērtējam ES prezidentvalsts Bulgārijas apņēmību nodrošināt spēcīgu kohēzijas politiku. Bulgārija ir piemērs tam, kā kohēzijas politika, izmantojot sadarbību starp Eiropas Savienību, valsts valdību un vietējām administrācijām var uzlabot iedzīvotāju dzīvi, nodrošināt labāku infrastruktūru, uzlabot izglītību, apkarot nabadzību, atbalstīt publiskā dienesta reformu un risināt klimata pārmaiņu jautājumu. Mēs zinām, ka tam ir milzīga nozīme un ka tas ir ieguldījums cilvēkos un Eiropas nākotnē, tāpēc mums jādara viss, ko spējam, lai pēc iespējas novērstu samazinājumus un ieviestu tādus noteikumus, kas kohēzijas politiku padarītu vēl efektīvāku, ” teica Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs Karls Haincs Lambercs ( Karl-Heinz Lambertz ).

Atsaucoties uz gaidāmajām sarunām par budžetu, Bulgārijas Republikas premjerministra vietnieks Tomislavs Dončevs ( Tomislav Donchev ) norādīja: “ Prezidentvalsts Bulgārija nevilcinās celt problēmas galdā un rosināt atklātu, godīgu diskusiju par mūsu kopīgo nākotni. Tas attiecas arī uz debatēm par turpmāko kohēzijas politiku — politiku, kura domāta, lai atbildētu uz mūsu problēmām un rādītu mums ceļu uz uzplaukumu un kopīgām vērtībām.

NAMBR priekšsēdētājs un Veliko Tarnovas mērs Daniels Panovs ( Daniel Panov ) piebilda: “ Mūsuprāt, Reģionu komitejas locekļu kopīgās pūles un daudzo Eiropas valstu vietējo pašvaldību apvienību atbalsts ir priekšnoteikums, lai mūsu kopīgās nākotnes vārdā varētu apmierināt miljoniem eiropiešu vajadzības. Iespēja pienācīgi novirzīt resursus vietējām kopienām, kuras saskaras ar grūtībām, ir mūsu mērķis un politiskā apņemšanās.”

Debašu laikā RK ziņotājs atzinumam par DFS, Dubrovnikas un Neretvas županijas prefekts Nikola Dobroslavičs ( Nikola Dobroslavić ) (PPE/HR), uzsvēra: “ Vietējā līmeņa vadītāji uzskata DFS priekšlikumu par pozitīvu sākumpunktu un atbalsta ieguldījumu palielināšanu izglītībā, pētniecībā, jaunatnē un migrācijā. Taču paredzētais kohēzijas politikas līdzekļu samazinājums draud pazemināt reģionu un pilsētu spēju visā kontinentā novērst nevienlīdzību un veicināt inovāciju, savukārt ierosinātie līdzekļu piešķiršanas kritēriji un pastiprinātais budžeta elastīgums ir rūpīgi jāizvērtē.

Starp svarīgākajām lietām, kas rūp vietējiem vadītājiem, ir ieguldījumu centralizācija un pieaugošā ES struktūrfondu nošķirtība, jo Eiropas Sociālais fonds un Lauku attīstības fonds tiek arvien vairāk atdalīti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda.

RK DARBS SAISTĪBĀ AR TURPMĀKO KOHĒZIJAS POLITIKU

RK COTER komisija veic padziļinātu novērtējumu par jauno regulējumu. Līdz februārim Komiteja izstrādās un pieņems ieteikumus tā uzlabošanai. Līdztekus atzinumam par DFS, kura gatavošanu vada N. Dobroslavičs, ir plānots izstrādāt atzinumus arī par šādiem tematiem:

- “Kopīgo noteikumu regula”, līdzziņotāji — Umbrijas reģiona priekšsēdētāja Katjuša Marīni ( Catiuscia Marini ) ( PSE /IT) un Saksijas-Anhaltes federālās zemes valsts sekretārs Mihaels Šnaiders ( Michael Schneider ) ( PPE /DE).

- “Eiropas Reģionālās attīstības fonds” — Flevolandes provinces padomes loceklis Mihils Reisbermans ( Michiel Rijsberman ) ( PPE /NL).

- “Eiropas teritoriālā sadarbība” — Korsikas teritoriālās pašvaldības izpildpadomes locekle Marī-Antuanete Mopertjī ( Marie-Antoinette Maupertuis ).

- “Pārrobežu sadarbība” — Emmenas pašvaldības padomes loceklis Būke Ārendss ( Bouke Arends ) ( PSE /NL).

- “Eiropas Sociālais fonds plus” — Andalūzijas apgabala ministru prezidente Susana Diasa ( Susana Diaz ) ( PPE /ES).

- “Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments” — Jaunās Akvitānijas reģionālās padomes priekšsēdētāja vietniece Izabella Budino ( Isabelle Boudineau ).

KOHĒZIJAS ALIANSE

Lai nodrošinātu spēcīgu kohēzijas politiku pēc 2020. gada, RK kopā ar vadošām ES teritoriālajām apvienībām ir nodibinājusi #CohesionAlliance — iedzīvotāju interesēs izveidotu kustību, kas atvērta visiem, kuri uzskata, ka ES kohēzijas politikai arī turpmāk jābūt vienam no ES nākotnes pīlāriem. Kopš tās izveidošanas pagājušā gada oktobrī Aliansei katru dienu pievienojas jauni parakstītāji, tostarp reģionālās un vietējās pašvaldības, uzņēmēju apvienības, akadēmisko aprindu pārstāvji, arodbiedrības un ideju laboratorijas.

Plašāka informācija par #CohesionAlliance iniciatīvām, paziņojumiem un nostājas dokumentiem ir pieejama tīmekļa vietnē http://cohesionalliance.eu .

Kontaktpersona:

Pierluigi Boda

Tālr. +32 2 282 2461

Mob. tālr. +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023