Newsletter 

​​Opinions on EU policies, press releases, events, publications... on Cohesion, Growth, Agricultures, Climate Change, Energy, Environment, Migration... 

​​​You can now receive a personalized Newsletter from the European Committee of the Regions.
It gathers all the information you want to get and sends it directly to your mailbox in one single e-mail.
With the CoR Newsletter, you can:

  • Select which type of information you want to get: news, regional news, events, opinions on EU policies, publications, studies, etc.
  • Define the topics of your interest: climate change, jobs, migration, single market, etc.
  • Choose the frequency of your updates: in real time, daily or weekly

Subscribe, change your subscription preferences and receive your own selection of information about CoR and its activities.

Keep up with the latest news on EU local and regional topics!

Atzinumi par ES politiku, paziņojumi presei, pasākumi, publikācijas... par kohēziju, izaugsmi, lauksaimniecību, klimata pārmaiņām, enerģētiku, vidi, migrāciju utt.

 

Tagad jūs varat saņemt personalizētu RK informatīvo biļetenu.

 

Tajā ir apkopota visa informācija, ko vēlaties saņemt, un nosūtīta vienā e-pastā tieši uz jūsu pastkastīti.

Ar RK informatīvo biļetenu jūs varat:

  • vienā piegājienā saņemt informāciju par vairāk nekā vienu ES valsti
  • izvēlēties, kāda veida informāciju vēlaties saņemt: ziņas, jaunumi reģionos, pasākumi, atzinumi par dažādām ES politikas jomām, publikācijas, pētījumi utt.
  • definēt jūs interesējošos tematus: klimata pārmaiņas, nodarbinātība, migrācija, vienotais tirgus utt.
  • izvēlēties atjauninājumu biežumu: reāllaikā, reizi dienā vai reizi nedēļā

Abonējiet vai mainiet savus abonementa iestatījumus un saņemiet jūsu pašu izvēlētu informācijas klāstu par RK un tās darbībām!

Sekojiet pēdējiem jaunumiem par ES vietējā un reģionālā līmeņa tematiem!


 

CoR newsletter: further info

Subscribe to the European Week of Regions and Cities newsletter

Kopīgot:
 
Back to top