Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Enerģētikas krīze nedrīkst apdraudēt ES globālos mērķus klimata jomā  

Mazāk nekā mēnesi pirms COP27 – Apvienoto Nāciju Organizācijas Klimata pārmaiņu konferences (UNFCCC) – Eiropas Reģionu komiteja (RK) atkārtoti aicina piešķirt pašvaldībām lielāku lomu globālajās sarunās par klimata pārmaiņām un vēl vairāk atzīt pašvaldību lomu Parīzes nolīguma īstenošanā. RK ierosina izveidot globālu sistēmu, lai apkopotu informāciju par pilsētu un reģionu panāktajiem oglekļa emisiju samazinājumiem un monitorētu šos pasākumus, un aicina dalībvalstis un ES Padomi nepārprotami atbalstīt to, ka COP27 secinājumos jāiekļauj atsauce uz nepieciešamību steidzami īstenot daudzlīmeņu sadarbību un pilnībā iesaistīt pašvaldības Parīzes nolīguma īstenošanā.

Pēc intensīvā sausuma, plūdiem un ugunsgrēkiem, kas šovasar ietekmēja Eiropas Savienību, un apstākļos, kad kāpj enerģijas cenas un inflācija un miljoniem eiropiešu šoziem draud nonākšana enerģētiskajā nabadzībā, enerģētikas un klimata krīze ir prioritārs jautājums RK oktobra plenārsesijas diskusijās un 2022. gada Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļā.

Pirms ANO klimata konferences, kas sāksies 6. novembrī Šarm eš Šeihā, RK locekļi plenārsesijā rīkoja debates par pašvaldību lomu COP27 procesā. Tajās piedalījās Eiropas Parlamenta ENVI komitejas priekšsēdētāja vietnieks Bass Aikouts (Bas Eickhout), Utrehtas mēre, kas darbojas apvienībā “Vietējās pašvaldības – ilgtspējai” (ICLEI) un kā sūtne COP27, Šārona Dijksma (Sharon Dijksma) un Chefchaouen pilsētas mērs un ICLEI reģionālais priekšsēdētājs Āfrikas jautājumos Muhameds Sefiani (Mohamed Sefiani).

Atklājot debates, Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs Vašku Alvešs Kurdeiru (Vasco Alves Cordeiro) sacīja: “Klimata krīze kļūst ikvienam aizvien redzamāka: mums ir steidzami jārīkojas un jāpāriet no saistībām uz reāliem rezultātiem.Tas, ko nolems COP27, ietekmēs klimata un enerģētikas politiku un visas pašvaldības.Šogad COP27 notiek enerģētikas krīzes laikā, un šo krīzi saasināja Putina karš pret Ukrainu, taču enerģētikas jautājumus mums būtu bijis jārisina jau pirms desmitgadēm, pārejot uz klimatneitrālu ekonomiku.Eiropas Reģionu komiteja ļoti aktīvi piedalīsies COP27 norisēs un turpinās strādāt pie tā, lai stiprinātu savas alianses ES un pasaules līmenī un sasniegtu šo mērķi.”

Varšavas mērs un jaunais RK ENVE komisijas un darba grupas “Zaļais kurss vietējā līmenī” priekšsēdētājs Rafals Tšaskovskis (Rafał Trzaskowski (PL/PPE)) sacīja: “Pateicoties milzīgajiem ieguldījumiem LED apgaismojumā Varšavas ielās, mēs esam ievērojami samazinājuši enerģijas patēriņu un publiskos izdevumus.Daudzas citas Eiropas pilsētas un reģioni ir apņēmušies īstenot ilgtspējīgus risinājumus, kas vietējās kopienas veido par veselīgākām un labākām dzīves vietām. Tāpēc mēs aicinām piešķirt tiešus līdzekļus, lai atvieglotu pašvaldību darbu enerģētikas pārkārtošanas paātrināšanā.Turklāt mēs aicinām COP27 konferenci ņemt vērā pilsētu un reģionu viedokli un atzinīgi vērtējam Eiropas Parlamenta atbalstu turpmākai daudzlīmeņu sadarbībai.Tagad mēs aicinām Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieku Fransu Timermansu (Frans Timmermans) COP27 sarunu laikā cīnīties par pilsētu un reģionu lomas stiprināšanu.” Eiropas Parlamenta ENVI komitejas COP 27 rezolūcijā, par kuru notika balsošana pirmdien, 3. oktobrī, ir atbalstīti RK priekšlikumi par daudzlīmeņu sadarbību un pilsētu un reģionu lomas palielināšanu Parīzes nolīguma īstenošanā.

Ar atzinumiem, kurus sagatavojuši Alisone Gililande (Alison Gilliland (IE/PSE)) un Oļģerts Geblevičs (Olgierd Geblewicz (PL/PPE)), ES pilsētu un reģionu asambleja tiecas stiprināt pašvaldību lomu globālajās sarunās par klimatu un Parīzes nolīguma īstenošanā. Pašvaldības un pilsētu diplomātija var pārvarēt pašreizējos šķēršļus globālajās sarunās par klimatu un uzskatāmi parādīt, ka ir iespējams izvirzīt vērienīgākus mērķus, lai palielinātu energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu kā vienīgo risinājumu pašreizējās enerģētikas un klimata krīzes pārvarēšanai.

Dublinas pilsētas domes deputāte un ziņotāja atzinumam “Virzība uz pilsētu un reģionu strukturālu iekļaušanu ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Pušu konferences 27. sesijā (UNFCCC COP27)”Alisone Gililande (IE/PSE), teica: “Mūsu ekosistēmas ir bojātas un trauslas, un daudzas klimata krīzes sekas jau ir neatgriezeniskas.Mēs nevaram pieļaut, ka karš un enerģētikas krīze aptur taisnīgu pārkārtošanos uz tīrāku un ilgtspējīgāku planētu. Pilsētām un reģioniem ir vajadzīgs lielāks tiešais finansējums un lielāks atbalsts, lai sasniegtu mūsu mērķus klimata jomā.Kā noteikts Glāzgovas klimata paktā, mums ir vajadzīga iekļaujoša pārvaldība, un mēs aicinām visus RK locekļus proaktīvi mudināt savas valsts delegācijas iestāties par to, ka Padomes secinājumos tiek iekļauta skaidra atsauce par vietējo un reģionālo pašvaldību būtisko lomu šajā pārejā.”

Rietumpomožes vojevodistes maršals un ziņotājs atzinumam “RK loma vietējā un reģionālā līmeņa diplomātijas stiprināšanā pirms COP27 un COP28”Oļģerts Geblevičs (PL/PPE) teica: “Pašvaldību un pilsētu diplomātija netiek pietiekami atzīta un izmantota.Pilsētām un reģioniem ir vadoša loma ne tikai klimata pārmaiņu seku pārvarēšanā, bet arī klimata risinājumu izstrādē.Pašvaldības ir instrumenti, kas nodrošina iedzīvotāju iesaisti un palielina sabiedrības iespējas – bez viņiem mēs nevaram izpildīt Parīzes nolīgumā dotos solījumus.Aicinām Eiropas Komisiju klimata sarunās iesaistīt pašvaldības kā iedzīvotāju vēstniekus.Reģionu komiteja – ES pilsētu un reģionu asambleja – ir gatava kļūt par iestādi, kas koordinē vietējā un reģionālā līmeņa klimata diplomātiju ar ES partnervalstīm.”

Debatēs piedalījās arī Silēzijas vojevodistes maršals un ziņotājs RK atzinumam “Enerģētikas tiesību aktu kopums par gāzi, ūdeņradi un metāna emisijām” Jakubs Pjotrs Helstovskis (Jakub Piotr Chełstowski (PL/ECR)), kurš uzsvēra: “Jaunā gāzes pakete un Metāna regula ir būtiskas, lai sasniegtu Eiropas zaļā kursa, kā arī paketes “Gatavi mērķrādītājam 55 %” un REPowerEU stratēģiskos mērķus.Pasākumiem, kuru mērķis ir attīstītūdeņraža un biometāna tirgus un samazināt metāna emisijas, ir izšķiroša nozīme arī mūsu reģionālajā ekonomikā un mūsu klimatisko ieceru īstenošanā.”

Piezīmes redaktoriem:

Kontaktpersona:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 8810 37

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023