Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Eiropas Parlamenta un Eiropas Reģionu komitejas vēlētie līderi ir vispiemērotākie politiskie sabiedrotie demokrātiskākas Eiropas veidošanā  

Pašvaldības aicina Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju Dāvidu Sasoli (David Sassoli) aktīvi iesaistīties nacionālo atveseļošanas plānu īstenošanā un pārvaldībā.

Šodien, tikai dažas dienas pirms konferences par Eiropas nākotni atklāšanas, Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Dāvids Sasoli ( David Sassoli ), uzrunādams Eiropas Reģionu komitejas plenārsesijas dalībniekus, norādīja pašvaldību vadītājiem, ka ir svarīgi, lai konferences rezultāti nonāktu līdz cilvēkiem arī vistālākajos nostūros – ārpus ES iestādēm un galvaspilsētām.

Panākt, lai Eiropas vērtības par savējām uzskatītu ikviens reģions, pilsēta un lauku ciemats, stiprināt Eiropas demokrātiju, pašvaldības pilnībā iesaistīt pēcpandēmijas nacionālo atveseļošanas plānu īstenošanā – šādi bija galvenie jautājumi, kas tika izskatīti plenārsesijas debatēs starp RK locekļiem un Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju Dāvidu Sasoli. Diskusija atklāja kopēju vēlmi paplašināt abu ES iestāžu sadarbību, īpaši gatavojoties oficiālajai konferences par Eiropas nākotni atklāšanai 9. maijā.

“Kā uzsvēra priekšsēdētājs Sasoli, Eiropas Parlamenta un Eiropas Reģionu komitejas locekļi ir vēlēti pārstāvji, un tāpēc viņi ir pašsaprotami politiskie sabiedrotie gan Briselē, gan savās valstīs un pašvaldībās. Mēs esam apņēmušies panākt, lai šie vārdi pārtaptu darbos. Mēs – reģionu priekšsēdētāji un pašvaldību vadītāji uzturam Eiropas ideju savu iedzīvotāju tuvumā. Mēs rūpējamies par to, lai demokrātijai būtu rezultāti. Pilsoņu viedoklim, kuru pauž RK locekļi un miljons pašvaldību deputātu, kuri pārstāv savus iedzīvotājus, ir jābūt sadzirdētam konferencē par Eiropas nākotni, arī ārpus ES iestādēm un galvaspilsētām, " teica RK priekšsēdētājs Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitzikostas ) .

Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Dāvids Sasoli norādīja: " Tieši krīzes laikā Eiropas Savienībai ir jāparāda, kāda ir tās nozīme cilvēku aizsardzības, uzņēmumu atbalsta, līdztiesības, sociālā progresa un ekonomiskās labklājības nodrošināšanas ziņā. Rēķināšanās ar tādām Eiropas pilsoņu vajadzībām kā palīdzība, darbs, cieņa, drošība un labklājība nākotnē ir atveseļošanas galvenais uzdevums. Atveseļošana, ekonomikas izaugsme un darbvietu radīšana būs lielā mērā atkarīga no reģionu, pilsētu un ciematu ieguldījuma. Tiem ir jāparāda, kāds ir to pienesums ceļā uz taisnīgu, digitālu un zaļu atveseļošanu un cilvēku uzticēšanās atgūšanu, un tas viņiem ir pa spēkam.”

RK priekšsēdētāja pirmais vietnieks  Vašku Kurdeiru ( Vasco Cordeiro ) sacīja: " Eiropas Reģionu komitejā nav neviena, kurš noliegtu, ka ir svarīgi panākt, lai konference par Eiropas nākotni vainagotos ar panākumiem, bet nav taisnīgi, ja Eiropas pašvaldības netiek atzītas par instrumentu, kam ir sava loma un nozīme, bet vēl jo vairāk – ja netiek nopietni uztverta tās locekļu spēja uzņemties aktīvu lomu un paust savu viedokli par to, kādai vajadzētu būt Eiropas nākotnei. No šāda viedokļa vēl ir jāizdara ļoti daudz, līdz uzlabosies tas, kādā veidā pašvaldības var iesaistīties šajā Eiropas pārvērtēšanas procesā un kā šis process norisinās. Uzticēšanās ir likta uz spēles. Reģioni un pilsētas to neaizmirsīs un, es ceru, ka citas ES iestādes – arī ne.

Uzziņai

Otrdien, 4. maijā par informācijas politiku, presi un attiecībām ar pilsoņiem atbildīgais Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieks , Otmārs Karas ( Othmar Karas ) un priekšsēdētāja vietniece attiecībām ar RK Klāra Dobreva ( Klára Dobrev ) pievienojās Komitejas Biroja locekļiem , lai apspriestu, kā uzlabot komunikāciju par ES pasākumiem un sasniegumiem, kas skar cilvēkus reģionos, pilsētās un ciematos visā Eiropā. Viņi apsprieda arī to, kā ar savu ieguldījumu piedalīties konferencē par Eiropas nākotni un kā izvērst abu šo iestāžu, kuras vienīgās veido vēlēti pārstāvji, sadarbību.

Lai iezīmētu šīs konferences teritoriālo dimensiju, 9. maijā notiks RK vietējās debates Strasbūrā. Francijas galveno reģionālo un vietējo apvienību līdzorganizētajā pasākumā pašvaldību vadītāji varēs apspriesties ar pilsoņiem par to, kā šo konferenci tuvināt reģioniem, pilsētām un ciematiem visā Eiropā. Šo vietējo pasākumu apmeklēs Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietniece jautājumos par demokrātiju un demogrāfiju Dubravka Šuica ( Dubravka Šuica ), konferences par Eiropas nākotni izpildkomitejas līdzpriekšsēdētājs Gijs Verhofstats ( Guy Verhofstadt ) un Portugāles Eiropas lietu valsts sekretāre Ana Paula Zakariaša ( Ana Paula Zacarias ).

Plašāka informācija pieejama šeit .

Priekšsēdētāja kontaktpersona:

Michele Cercone

Tālr. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

Eiropas Reģionu komiteja un Eiropas Jaunatnes forums apvieno spēkus, lai veicinātu jauniešu līdzdalību
Eiropas Reģionu komiteja un Eiropas Jaunatnes forums apvieno spēkus, lai veicinātu jauniešu līdzdalību
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COFE-1-DECEMBER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

Local and regional authorities are essential to deliver on the recommendations of the Conference on the Future of Europe
Local and regional authorities are essential to deliver on the recommendations of the Conference on the Future of Europe
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/NAT-15TH-COMMISSION-DEBATE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

15th NAT commssion: Bioeconomy debate
15th NAT commssion: Bioeconomy debate
23.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CIVEX-MEETING-17112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

European democracy at the crossroads: local and regional leaders see moral obligation to progress on place-based citizens' participation
European democracy at the crossroads: local and regional leaders see moral obligation to progress on place-based citizens' participation
18.11.2022