Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
ECON komisijas sanāksme Vietējais ekonomiskais potenciāls pasaules mēroga panākumiem  

Eiropas Reģionu komitejas (RK) Ekonomikas politikas komisijas ( ECON ) locekļi 23. janvārī iepazīstināja ar vietējā un reģionālā līmeņa viedokli par ES rūpniecības stratēģiju, ES Aizsardzības fondu un ES tirdzniecības tiesību aktu kopumu.

Briselē notikušajā ECON komisijas sanāksmē RK locekļi apsprieda un pieņēma trīs atzinumus, kas koncentrējas uz Eiropas konkurētspējas stiprināšanu globalizētā pasaulē. Pilsētām un reģioniem ir nozīmīgas pilnvaras un kompetence rūpniecībai un tirdzniecībai ļoti svarīgās jomās, tādā s kā pētniecība un inovācija, izglītība un prasmes, atbalsts eksportam, infrastruktūra, MVU un regulējums. Lai Eiropa gūtu panākumus, būs vajadzīga pilsētu un reģionu līdzdalība.

Eiropas rūpniecības stratēģija

Eiropas līmeņa rūpniecības politikas stratēģijas mērķis ir reaģēt uz pašreizējām un turpmākām problēmām, iespējām un faktoriem, kas attiecas uz Eiropas rūpniecības konkurētspēju. Saksijas federālās zemes landtāga deputāta Hainca Lēmana (Heinz Lehmann) (DE/PPE) izstrādātajā atzinuma projektā uzsvērta inovācija, svarīgas pamattehnoloģijas, svarīgi projekti visas Eiropas interesēs, digitalizācija, MVU un līderpozīcija mazoglekļa un aprites ekonomikā. Tā kā rūpniecības modernizācijā ļoti nozīmīgi ir reģioni un reģionālās ekosistēmas, ziņotājs aicina ES stratēģijā iekļaut spēcīgu reģionālo dimensiju.

Viņš arī uzsver, ka svarīgs ir labi funkcionējošs preču un pakalpojumu vienotais tirgus, kas sekmē vietējo un reģionālo uzņēmumu integrāciju globālajās vērtības veidošanas ķēdēs un tādējādi ir būtisks Eiropas rūpniecības panākumu faktors. Ziņotājs norāda, ka dziļāks un taisnīgs Eiropas vienotais tirgus veicinātu apstrādes rūpniecības produktivitāti un izmaksu konkurētspēju.

Priekšlikums par Eiropas Aizsardzības fondu

Savā atzinuma projektā Rīgas pilsētas domes deputāts Dainis Turlais (LV/ALDE) atbalsta iniciatīvu izveidot Eiropas Aizsardzības fondu (EAF) un ar to saistīto Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmu, lai stiprinātu Eiropas aizsardzības rūpniecības konkurētspēju un inovētspēju.

D. Turlais norāda, ka MVU un jaunuzņēmumi varētu ne tikai sniegt ievērojamu ieguldījumu aizsardzības nozares tehnoloģiju attīstībā, bet to iekļaušana Eiropas piegādes ķēdēs varētu palielināt ES drošību un aizsardzības spējas, rūpniecības konkurētspēju un Eiropas stratēģisko autonomiju.

Tirdzniecības tiesību aktu kopums

Ričas komūnas (Kampobaso province) padomes priekšsēdētājas Mikaelas Fanelli (Micaela Fanelli) (IT/PSE) izstrādātajā atzinuma projektā par ES tirdzniecības politiku galvenais apspriestais jautājums ir kopējs satvars ārvalstu tiešo ieguldījumu (ĀTI) izvērtēšanai. Ziņotāja atzinīgi vērtē principu ārvalstu tiešos ieguldījumus izvērtēt ES līmenī, taču aicina noteikt skaidrākus kritērijus un ieviest lielāku juridisko noteiktību gadījumos, kad šāda izvērtēšana ES līmenī ir vajadzīga. Viņa arī uzsver, ka plānotajai daudzpusējai ieguldījumu tiesai (DIT), aizstāvot privāto ieguldītāju tiesības, nevajadzētu ļaut apiet valstu juridiskās sistēmas vai vietējo valdību lēmumus.

Kontaktpersona:

Carmen Schmidle

Tālr.: +32 (0)2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-LOCAL-ECONOMIC-STRENGTHS-FOR-GLOBAL-SUCCESS.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-LOCAL-ECONOMIC-STRENGTHS-FOR-GLOBAL-SUCCESS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-15-FEB.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-LOCAL-ECONOMIC-STRENGTHS-FOR-GLOBAL-SUCCESS.ASPX

Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/OVER-CENTRALISED-RECOVERY-PLANS-RISK-INCREASING-DISPARITIES-BETWEEN-TERRITORIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-LOCAL-ECONOMIC-STRENGTHS-FOR-GLOBAL-SUCCESS.ASPX

Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COMPENSATORY-PAYMENTS-TACKLE-INDUSTRIAL-POLLUTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-LOCAL-ECONOMIC-STRENGTHS-FOR-GLOBAL-SUCCESS.ASPX

EU regions and cities call for compensatory payments to tackle industrial pollution
EU regions and cities call for compensatory payments to tackle industrial pollution
13.10.2022