Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Austrumu partnerība — iespēja reģioniem un pilsētām  

Eiropas Savienības solījums, kura pamatā ir plāns līdz 2020. gadam īstenot 20 nodomus, lai padziļinātu sadarbību ar sešām ES Austrumu partnerības valstīm, ir ļoti atzinīgi vērtējams apņemšanās apliecinājums, un tas nodrošinās, ka labumu, ko dod ciešākas attiecības ar ES, izbaudīs Ukrainas, Baltkrievijas, Moldovas, Armēnijas, Azerbaidžānas un Gruzijas pilsētas un reģioni, kā apgalvo Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs Karls Haincs Lambercs (Karl-Heinz Lambertz).

Priekšsēdētājs K. H. Lambercs pārstāvēja ES vietējās un reģionālās pašvaldības Austrumu partnerības samitā, kas notika 24. novembrī Briselē. Priekšsēdētājs K. H. Lambercs teica: “Astoņu sarežģītu gadu laikā kopš tās dibināšanas Austrumu partnerība ir sasniegusi briedumu. Šā samita mērķis ir ciešās politiskās saites pārvērst praktiskā labumā ne tikai mūsu partnervalstīm, bet arī to iedzīvotājiem, reģioniem un pilsētām. Plāns līdz 2020. gadam īstenot 20 nodomus ir atzinīgi vērtējams apņemšanās apliecinājums, un kopš iepriekšējā samita, kas notika pirms diviem gadiem, esmu novērojis, ka vietējās un reģionālās pašvaldības tiek aizvien vairāk iesaistītas visos projektu posmos. Tā ir laba prakse un laba politika, ņemot vērā, ka vietējās un reģionālās pašvaldības nodrošina daudzus sabiedriskos pakalpojumus un ir iedzīvotājiem tuvākais pārvaldes līmenis. Austrumu partnerība pakāpeniski kļūst par īstu partnerību starp visiem pārvaldes līmeņiem.”

Priekšsēdētājs K. H. Lambercs uzsvēra, ka ir nepieciešams saskaņotāks ilgtermiņa atbalsts pilsētām un reģioniem: “Austrumu partnerībā iesaistītajās valstīs ir tūkstošiem pašvaldību un cita veida vietējās pārvaldības struktūru. To loma vēl aizvien ir vāja, taču, pateicoties decentralizācijas procesam, tā kļūs aizvien spēcīgāka. Mēs vēlamies palīdzēt minētajām struktūrām nostiprināt lomu un pilnvaras, kas tām vajadzīgas, lai to pilsētās un reģionos būtu lielāka labklājība un lai šīs pilsētas un reģioni būtu ilgtspējīgāki, drošāki, noturīgāki un iekļaujošāki. Ieguvējas būs abas puses.”

Cenšoties sniegt savu ieguldījumu Austrumu partnerības atbalstīšanā, Eiropas Reģionu komiteja 2010. gadā izveidoja ES un Austrumu partnerības valstu Reģionālo un vietējo pašvaldību konferenci (CORLEAP), kurā iesaistīti RK locekļi un vietējo un reģionālo pārvaldes iestāžu pārstāvji no visām sešām Austrumu partnerības valstīm. Minēto konferenci vada divi priekšsēdētāji: RK priekšsēdētājs K. H. Lambercs un Kijevas (Ukraina) domes priekšsēdētājs Volodimirs Prokopivs (Volodymyr Prokopiv), kas arī uzstājās samitā.

Uzrunājot valstu vadītājus, V. Prokopivs uzsvēra, ka gan pilsētu savstarpējai, gan reģionu savstarpējai sadarbībai ir liela nozīme kā stabilizējošam spēkam. Viņš teica, ka ES vispārējā stratēģijā un tās kaimiņattiecību stratēģijā uzsvērts, ka jāveido efektīvākas partnerības, lai veicinātu politisko, sociālo un ekonomisko noturību, un piebilda: “Minētos mērķus var sasniegt ilgtspējīgā veidā tikai tad, ja ir iesaistītas vietējās un reģionālās pašvaldības — iedzīvotājiem tuvākais pārvaldes līmenis.”

Divpusējā sanāksmē ar ES Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos Federiku Mogerīni (Federica Mogherini), kā arī samita laikā valstu un valdību vadītājiem adresētajā uzrunā priekšsēdētājs K. H. Lambercs norādīja uz dažiem veidiem, kā veidojas sadarbība starp ES pilsētām un reģioniem, no vienas puses, un Austrumu partnerībā iesaistīto valstu pilsētām un reģioniem, no otras puses. Pārrobežu reģioni veido sadarbību, izmantojot kopīgas attīstības stratēģijas vai kopīgu ES juridisko instrumentu, ko sauc par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu. Arvien vairāk vietējo un reģionālo pašvaldību no Austrumu partnerības valstīm īsteno kopīgas augšupējās iniciatīvas, kuru vajadzībām var izmantot ES finansiālo un tehnisko atbalstu, iesaistoties Pasaules mēru paktā (to parakstījušās puses apņēmušās sasniegt tādus mērķus klimata jomā, kas ir tālejošāki par ES izvirzītajiem) un iniciatīvā “Pilsētu mēri ekonomikas izaugsmei”, kuras dalībnieki izstrādā ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības plānus.

Kontaktpersona:

Andrew Gardner

Tālr. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Kopīgot: