Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Tiešais finansējums pilsētām un reģioniem joprojām ir būtisks priekšnoteikums zaļā kursa īstenošanai vietējā līmenī  

Tiešais finansējums pilsētām un reģioniem, kas vajadzīgs, lai zaļais kurss izpaustos konkrētos projektos, joprojām ir būtiskākais izaicinājums

Lai gan visā Eiropā ir vērojama Covid-19 gadījumu skaita palielināšanās, ES pilsētas un reģioni ir iesaistīti pastāvīgā sadarbībā, lai atveseļošanas pamatā saglabātu zaļo kursu. Tieša piekļuve ES finansējumam nolūkā īstenot zaļo kursu un taisnīgu pārkārtošanos vietējā līmenī joprojām ir ES pašvaldību galvenā prioritāte.

Darba grupas “Zaļais kurss vietējā līmenī” otrajā sanāksmē, kas notika 21. oktobrī, Eiropas Reģionu komitejas (RK) locekļi apmainījās viedokļiem par daudzajiem atzinumiem, kuri attiecas uz ES izaugsmes stratēģijas darbības jomu saistībā ar to, lai līdz 2050. gadam panāktu klimatneitralitāti. Tika apspriesti tādi temati kā rūpniecība, transports, lauksaimniecība un spēcīga sociāla Eiropa.

Sanāksme notika pēc tam, kad Eiropas Komisija un RK pagājušajā nedēļā apņēmās uzsākt jaunu sadarbības posmu, lai paātrinātu zaļā kursa īstenošanu Eiropas reģionos un pilsētās, jo īpaši trijās jomās: ēku energoefektivitāte, videi nekaitīgs transports un zaļākas pilsētas.

Atklājot debates, Seviļas mērs un RK Vides, klimata pārmaiņu un enerģētikas komisijas priekšsēdētājs un RK darba grupas “Zaļais kurss vietējā līmenī” priekšsēdētājs Huans Espadass ( Juan Espadas , ES/PSE) sacīja: “Eiropas zaļais kurss ir pīlārs, uz kura mums ir jābalstās, labāk atjaunojot pilsētas un reģionus, radot jaunas darbvietas, samazinot CO 2 emisijas un apkarojot sociālo nevienlīdzību. Arī šodien Eiropas Reģionu komiteja ir apliecinājusi savu spēju būt par platformu, kas efektīvi vieno galvenās ieinteresētās personas, tostarp Eiropas iestādes, pašvaldības, pilsonisko sabiedrību un uzņēmumus, lai veidotu ilgtspējīgāku nākotni mums visiem.”

Darba grupas “Zaļais kurss vietējā līmenī” sanāksmē piedalījās RK ziņotāji galvenajiem zaļā kursa atzinumiem. Viņu vidū bija:

Flandrijas parlamenta deputāts Andrīss Grīfrojs ( Andries Gryffroy , BE/EA), kurš iepazīstināja ar savu izstrādes procesā esošo atzinumu Klimata pārmaiņu ietekme reģionos: Eiropas zaļā kursa novērtējums . Šeit var lasīt mūsu interviju ar ziņotāju Andrīsu Grīfroju.

Varšavas mērs Rafals Tšaškovskis ( Rafał Trzaskowski , PL/PPE) uzstājās saistībā ar savu atzinumu “Eiropas klimata pakts” , kas pieņemts pēdējā plenārsesijā 2020. gada 13. oktobrī. Šeit var lasīt mūsu interviju ar Varšavas mēru Rafalu Tšaškovski.

Žanete Baljē ( Jeannette Baljeu , NL/Renew Europe), Dienvidholandes provinces izpildpadomes locekle, uzstājās saistībā ar atzinumu “Jauna Eiropas industriālā stratēģija” , kas vienprātīgi pieņemts 2020. gada oktobra plenārsesijā. Noklikšķiniet šeit , lai lasītu mūsu interviju ar ziņotāju Žaneti Baljē.

Anne Karjalainene ( Anne Karjalainen , FI/PSE), Keravas pilsētas domes deputāte, sniedza kopsavilkumu par savu atzinumu “Spēcīga sociālā Eiropa taisnīgai pārejai” , kas pieņemts pagājušajā nedēļā RK oktobra plenārsesijā.

Golvejas pilsētas domes loceklis Deklans Makdonels ( Declan McDonnell , IE/EA) uzrunāja RK locekļus saistībā ar atzinumu “Pastāvīgais vietējo un reģionālo pašvaldību dialogs ar iedzīvotājiem” , kas ir nozīmīgs ieguldījums gaidāmajā konferencē par Eiropas nākotni. Atzinums pieņemts RK oktobra plenārsesijā.

Mazovijas vojevodistes maršals Adams Stružiks ( Adam Struzik , PL/PPE) sniedza kopsavilkumu par savu atzinumu “Sabiedriskā transporta problēmas pilsētās un lielpilsētu reģionos” , ko paredzēts pieņemt RK decembra plenārsesijā.

Olevano Romano pašvaldības padomes deputāts Gvido Milana ( Guido Milana , IT/PSE). sniedza kopsavilkumu par savu atzinumu “No lauka līdz galdam: vietējā un reģionālā dimensija” , kas tiks pieņemts RK decembra plenārsesijā.

Papildu informācija

“Zaļais kurss vietējā līmenī” ir jauna Eiropas Reģionu komitejas iniciatīva, kuras mērķis ir Eiropas zaļā kursa centrā izvirzīt pilsētas un reģionus un nodrošināt, ka gan ES ilgtspējīgas izaugsmes stratēģija, gan atveseļošanas plāni pēc Covid-19 sniedz tiešu finansējumu pilsētām un reģioniem un materializējas reālos projektos ikvienam apgabalam. Iniciatīva “Zaļais kurss vietējā līmenī” tika uzsākta 2020. gada 15. jūnijā, izveidojot īpašu darba grupu 13 locekļu sastāvā . Paziņojumu presei skatīt šeit .

2020. gada 13. oktobra plenārsesijā, kurā piedalījās Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks Eiropas zaļā kursa jautājumos Franss Timmermanss ( Frans Timmermans ), Eiropas Komisija un Eiropas Reģionu komiteja (RK) apņēmās uzsākt jaunu sadarbības posmu, lai paātrinātu zaļā kursa īstenošanu Eiropas reģionos un pilsētās. Paziņojumu presei skatīt šeit

Kā pilsētas un reģioni jau īsteno pārkārtošanu uz vietas. Tiešsaistes kartē iepazīstieties ar 200 piemēriem, kā vislabāk īstenot zaļo kursu.

Šis pasākums ietilpst ES Reģionu un pilsētu nedēļas 2020 programmā.

Kontaktpersona:

David Crous // david.crous@cor.europa.eu // +32 (0) 470 88 10 37

Kopīgot :