Aktualitātes  
ExtentedCQWP
Bez stabilas kohēzijas politikas, kas veidota īstā partnerībā ar Eiropas pilsētām un reģioniem, atveseļošanas pasākumi Eiropas Savienībā nebūs efektīvi
Bez stabilas kohēzijas politikas, kas veidota īstā partnerībā ar Eiropas pilsētām un reģioniem, atveseļošanas pasākumi Eiropas Savienībā nebūs efektīvi
Press release09.09.2021 | Cohesion policy reform;Cross-border and territorial cooperation;European Structural and Investment Funds;Financial instruments for cohesion;Territorial cohesion;Urban policy;
Covid-19 krīze ir parādījusi: lai Eiropā vairotu noturību, aizsargātu iedzīvotājus, nodrošinātu atveseļošanu ikvienā Eiropas Savienības nostūrī un nevienu neatstātu novārtā, vairāk nekā jebkad agrāk ir vajadzīga kohēzijas politika. Kohēzijas aliansei (# CohesionAlliance ) – ES mēroga aliansei, kurai pievienojušies aptuveni 12 000 biedru un kas iestājas par spēcīgāku kohēzijas politiku, – kopš tās izveides 2017. gada oktobrī ir izdevies izvairīties no dramatiskiem budžeta samazinājumiem pēc 2020. gada, saglabāt kohēzijas politiku visos Savienības reģionos un ierosināt vienkāršākus un elastīgākus noteikumus. # CohesionAlliance jaunajam kursam veltītā videokonferencē tās dibinātāji apstiprināja apņemšanos apvienot spēkus un saglabāt kohēzijas politiku kā vienu no ES galvenajām prioritātēm. # CohesionAlliance modri uzraudzīs, lai 2021.–2027. gada kohēzijas politikas izstrādē un īstenošanā dalībvalstis visaptveroši piemērotu partnerības principu. Lai nepieļautu pārklāšanos un maksimāli palielinātu Eiropas rīcības ietekmi, ļoti svarīga ir atveseļošanas instrumentu un struktūrfondu saskaņotība un sinerģija. 
Saistītā informācija
International Cooperation