Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Mišels Barnjē un Londonas mērs ar ES vietējā un reģionālā līmeņa vadītājiem apspriedīs Brexit  

#CoRplenary darba kārtībā arī: Vācijas ministrs un četri Eiropas komisāri piedalīsies diskusijā par klimata mērķiem, integrāciju, lauksaimniecību, paplašināšanos un ES stratēģisko domāšanu.

Eiropas Savienības galvenais sarunu vedējs Mišels Barnjē ( Michel Barnier ), Londonas mērs Sadiks Hans ( Sadiq Khan ) un Bretaņas priekšsēdētājs Loigs Šenē-Žirārs ( Loïg Chesnais-Girard ) uzstāsies Eiropas Reģionu komitejas pirmajā pilnībā virtuālajā plenārsesijā 9. decembrī. Debatēs par Brexit , kuras notiek tikai nedaudz vairāk nekā trīs nedēļas pirms Apvienotās Karalistes izstāšanās pārejas perioda beigām un ar vēl nepabeigtu tirdzniecības nolīgumu, tiks apspriesta Brexit teritoriālā ietekme un turpmākās attiecības uz Apvienotās Karalistes un ES reģioniem un pilsētām, kā arī decentralizētajām administrācijām.

Sekojiet plenārsesijai RK tīmekļa vietnē

8. decembris. Paātrināt klimatrīcību Covid-19 laikā

Divas dienas pirms Eiropadomes apspriedes par iespējamo jauno 2030. gada klimata mērķi Eiropas Reģionu komiteja savā plenārsesijā sveiks arī Vācijas federālo vides, dabas aizsardzības un kodoldrošības ministri Svenju Šulci ( Svenja Schulze ). Ministre apkopos Vācijas ES prezidentūras laikā panākto progresu klimata un enerģētikas jomā, kā arī apspriedīs reģionu un pilsētu priekšlikumus, kā risināt klimata pārmaiņu problēmu un nodrošināt zaļu Eiropas atveseļošanu, kas ir Komitejas prioritāte.

9. decembris. ES paplašināšanās nākotne

Eiropas kaimiņattiecību un paplašināšanās komisārs Olivērs Vārheji ( Olivér Várhelyi ) 9. decembrī piedalīsies diskusijā par ES attiecībām ar kaimiņvalstīm, tostarp ES dalībvalstīm Rietumbalkānos.

10. decembris. Atveseļošana, izmantojot Eiropas nākotnes plānošanu

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieks iestāžu attiecību un nākotnes plānošanas jautājumos Marošs Šefčovičs ( Maroš Šefčovič ) iepazīstinās ar pirmo prognožu ziņojumu, kurā galvenā uzmanība pievērsta izturētspējai un Komisijas darba programmai 2021. gadam, tostarp ES centieniem palīdzēt atveseļošanā no Covid-19 pandēmijas.

10. decembris. Migrācija: Reģionu komiteja un Eiropas Komisija uzsāks Rīcības plānu

ES iekšlietu komisāre Ilva Johansone ( Ylva Johansson ) 10. decembrī piedalīsies diskusijā par jauno paktu par migrāciju un patvērumu , kā arī pakta pamatpīlāru – rīcības plānu iekļaušanai un integrācijai . Pamatojoties uz 2019. gadā uzsākto Integrācijas iniciatīvu , Eiropas Komisija un Komiteja nāks klajā ar īpaši pielāgotu partnerību, lai atbalstītu pašvaldības migrantu integrācijas politikas īstenošanā savās kopienās.

10. decembris. Atbalsts ekonomikas atveseļošanai Eiropas lauku apvidos

Eiropas lauksaimniecības komisārs Janušs Voicehovskis ( Janusz Wojciechowski ) piedalīsies diskusijā par to, kā veicināt Eiropas lauku apvidu atlabšanu. Plenārsesijas debatēs galvenā uzmanība tiks pievērsta tam, kā koordinēt ES kopējo lauksaimniecības politiku, struktūrfondus un atveseļošanas un noturības mehānismu, lai atbalstītu vietējos ražotājus, veicinātu lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības zaļināšanu, stiprinātu kohēziju un dažādotu izaugsmes iespējas lauku kopienās.

RK locekļi arī apspriedīs un pieņems deviņus atzinumus ar ieteikumiem, kas atspoguļo minētās ES reģionu un pilsētu politiskās prioritātes. Komiteja arī pieņems rezolūciju par Eiropas Komisijas darba programmu 2021. gadam.

NOZĪMĪGĀKĀS DEBATES

8. decembrī plkst. 16.15 : Paziņojums un debates par klimata mērķu paaugstināšanu Covid-19 laikā. Piedalīsies Vācijas federālā vides, dabas aizsardzības un kodoldrošības ministre Svenja Šulce .

9. decembrī plkst. 14.15 : Debates par ES un Apvienotās Karalistes nolīgumu un Brexit teritoriālajām sekām. Piedalīsies Eiropas Komisijas darba grupas attiecībām ar Apvienoto Karalisti vadītājs Mišels Barnjē , Londonas mērs Sadiks Hans un Bretaņas priekšsēdētājs Loigs Šenē-Žirārs.

9. decembrī plkst. 17.00 : Debates par paplašināšanās tiesību aktu kopumu un Eiropas kaimiņattiecību politiku, kurās piedalīsies ES kaimiņattiecību un paplašināšanās komisārs Olivērs Vārheji .

10. decembrī plkst. 11.00 : Debates par jauno Migrācijas un patvēruma paktu, kurās piedalīsies Eiropas iekšlietu komisāre Ilva Johansone .

9. decembrī plkst. 14.30 : Debates par ekonomikas atveseļošanu un izturētspēju lauku apvidos, kurās piedalās lauksaimniecības komisārs Janušs Voicehovskis .

10. decembrī plkst. 15.30 : Debates par Eiropas Komisijas darba programmu 2021. gadam un Pirmo ES stratēģiskās perspektīvas ziņojumu, kurās piedalīsies Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieks iestāžu attiecību un nākotnes plānošanas jautājumos Marošs Šefčovičs .

ATZINUMI PIEŅEMŠANAI

  • Ekonomikas pārvaldības pārskats. Ziņotājs: Elio Di Rupo (BE/PSE), Valonijas reģiona ministru prezidents.
  • Vietējā līmeņa pārvaldības un pārstāvības demokrātijas stiprināšana, izmantojot jaunus digitālo tehnoloģiju instrumentus. Ziņotājs: Rait Pihelgas (EE/Renew Europe), Jervas pagasta padome.
  • Klimata pārmaiņu ietekme reģionos: Eiropas zaļā kursa novērtējums . Ziņotājs: Andries Gryffroy (BE/EA), Flandrijas parlamenta deputāts.
  • Piesardzīga pielāgošanās klimata pārmaiņām: sinerģija un iespējas veicināt ilgtspēju un dzīves kvalitāti reģionos un pašvaldībās. Ziņotājs: Marku Markula (FI/PPE), Espo pilsētas domes loceklis.
  • Sabiedriskā transporta problēmas pilsētās un lielpilsētu reģionos . Ziņotājs: Adam Struzik (PL/PPE), Mazovijas vojevodistes maršals.
  • No lauka līdz galdam: vietējā un reģionālā dimensija . Ziņotājs: Guido Milana (IT/PSE), Olevano Romano komūnas padomes loceklis.
  • ES lauku atdzimšanas stratēģija . Ziņotājs: Enda Stenson (IE/EA), Lītrimas grāfistes padome.
  • Eiropas Komisijas ziņojums par atjaunotas stratēģiskās partnerības ar ES tālākajiem reģioniem īstenošanu. Ziņotājs: Ángel Víctor Torres Pérez (ES/PSE), Kanāriju salu apgabala ministru prezidents.
  • Ceļā uz ilgtspējīgāku tūrismu ES pilsētām un reģioniem . Ziņotājs: Manuel Alejandro Cardente Flores (ES/RE), Andalūzijas apgabala tūrisma, reģenerācijas, tieslietu un vietējās pārvaldes ministra vietnieks.

Praktiska informācija

Vieta : Virtuāli

Datums : otrdiena, 2020. gada 8. decembris – ceturtdiena, 2020. gada 10. decembris

Informatīvi materiāli: plenārsesijas darba kārtība un atzinumi un grozījumi .

Straumēšana tiešsaistē: Reģionu komitejas tīmekļa vietnē .

Kontaktpersona :

PresseCdr@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/JOIN-US-FOR-EUROPCOM-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

Join us for EuroPCom 2022!
Join us for EuroPCom 2022!
19.09.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/HATE-SPEECH-AGAINST-LOCAL-POLITICIANS-HAS-WORSENED-SIGNIFICANTLY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

Hate speech against local politicians has "worsened significantly"
Hate speech against local politicians has "worsened significantly"
03.12.2021