Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Laika vairs nav: ES budžets un Covid-19 atveseļošanas pasākumu kopums jāīsteno steidzami  

ES pilsētas un reģioni atgādina, ka miljoniem eiropiešu gaida efektīvu atveseļošanu no Covid-19 vietējā līmenī. Padomes prezidentvalsts Vācija un Eiropas Parlaments šodien panāca politisku vienošanos par ES budžetu un atveseļošanas pasākumu kopumu.

Šodien tika paziņots, ka Padomes prezidentvalsts Vācija un Eiropas Parlamenta sarunu vedēji ir panākuši politisku vienošanos par ES ilgtermiņa budžetu un Covid-19 atveseļošanas pasākumu kopumu. Pilsētas un reģioni vienošanos vērtē atzinīgi, taču uzsver, ka tā ir jāīsteno steidzami, lai pārvarētu pandēmijas izraisīto bezprecedenta krīzi. Par vienošanos tika paziņots otrdien, 2020. gada 10. novembrī, kad tiešsaistē notika Eiropas Reģionu komitejas Vides, klimata pārmaiņu un enerģētikas komisijas ( ENVE ) sanāksme.

Komentējot Padomes prezidentvalsts Vācijas un Eiropas Parlamenta sarunu vedēju panākto politisko vienošanos par ES ilgtermiņa budžetu un atveseļošanas pasākumiem, Huans Espadass ( Juan Espadas ) (ES/PSE) , Seviļas mērs un ENVE komisijas, kā arī darba grupas “Zaļais kurss vietējā līmenī” priekšsēdētājs, sacīja: “Šī ir Eiropai un Eiropas solidaritātei īpaša diena. Pilsētas un reģioni ir bijuši pandēmijas apkarošanas pirmajās rindās un tagad ir gatavi strādāt, lai nodrošinātu atveseļošanu, kas vērsta uz cilvēku veselības aizsardzību, ilgtspējīgākām un iekļaujošākām pilsētām un reģioniem un klimata mērķu sasniegšanu. Mēs arī turpmāk būsim modri, lai nodrošinātu, ka tiek garantēta daudzlīmeņu pieeja un ka Eiropas zaļā kursa mērķi īstenojas dzīvē.”

ENVE komisijas sanāksmi ievadīja zaļajam kursam veltītas debates par tematu “2030. gada klimata mērķrādītāju sasniegšana un zaļās pārkārtošanās atbalstīšana vietējā un reģionālā līmenī” . Debatēs uzstājās ES Padomes prezidentvalsts Vācijas federālās Vides, dabas aizsardzības un kodoldrošības ministrijas Eiropas politikas jautājumu ģenerāldirektora vietniece Eva Krahta ( Eva Kracht ) un Eiropas Komisijas Klimata politikas ĢD ģenerāldirektors Mauro Petričone ( Mauro Petriccione ) .

Divi Višegrādas grupas galvaspilsētu pārstāvji iestājās par pašvaldību lielāku lomu gan zaļā kursa, gan atveseļošanai pēc Covid-19 paredzētās stratēģijas īstenošanā. Varšavas mērs Rafals Tšaškovskis ( Rafal Trzaskowski ) (PL/PPE) un Budapeštas mēra vietniece Kata Tito ( Kata Tüttő ) (HU/PSE) atgādināja, ka jānodrošina pilsētām un reģioniem tieša piekļuve ES līdzekļiem, un aicināja veidot tiešas partnerības ar ES, lai labāk plānotu un īstenotu tādus atveseļošanas pēc Covid-19 projektus, kas paātrina ES virzību uz klimatneitralitāti. Varšavas mērs Rafals Tšaškovskis (PL/PPE) ir iecelts par RK pārstāvi ES Pilsētas mēru pakta politiskajā padomē .

ENVE komisijas sanāksmē apsprieda šādus atzinumu projektus:

Zaļā kursa jomā locekļi apsprieda atzinumu “Klimata pārmaiņu ietekme reģionos: Eiropas zaļā kursa novērtējums” . Ziņotājs, Flandrijas parlamenta deputāts Andrīss Hraifrojs ( Andries Gryffroy ) (BE/EA) sacīja: “ Lai pārietu uz klimatneitralitāti, ar zaļo kursu ir jāatbalsta augšupēja pieeja. Mēs prasām, lai uz visām zaļā kursa jomām tiktu attiecināta obligāta apspriešanās ar pašvaldībām un lai pašvaldības būtu pilnībā iesaistītas valstu atveseļošanas un noturības plānu izstrādē un īstenošanā. Mēs esam pārliecināti, ka jānodrošina vienkāršāka un tieša reģionu un pilsētu piekļuve finansējumam, un ierosinām izveidot Eiropas reģionālo rezultātu pārskatu, lai sekotu līdzi vietējā līmenī panāktajam progresam klimata aizsardzības pasākumu īstenošanā.”

Saistībā ar pielāgošanos klimata pārmaiņām ziņotājs Marku Markula ( Markku Markkula ) (FI/PPE) iepazīstināja ar atzinuma projekta “Piesardzīga pielāgošanās klimata pārmaiņām: sinerģija un iespējas veicināt ilgtspēju un dzīves kvalitāti reģionos un pašvaldībās – kādi pamatnosacījumi vajadzīgi?” galvenajiem punktiem. Bijušais RK priekšsēdētājs un pašreizējais Espo pilsētas domes priekšsēdētājs paziņoja: “ Klimata pārmaiņas ir radījušas globālu ārkārtas stāvokli. Pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumi būtu jāveic vienlaikus ar klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumiem. Pašvaldības ir apņēmušās līdz 2050. gadam panākt Eiropas klimatneitralitāti. Mēs aicinām Eiropas Komisiju izstrādāt jaunu ES pielāgošanās stratēģiju ar skaidriem mērķiem un rādītājiem saskaņā ar aktīvas subsidiaritātes un proporcionalitātes, ilgtspējas, jaunāko zināšanu, pētniecības un inovācijas principiem. Ilgtspējai būtu jākļūst par jauno standartu visiem pārvaldes līmeņiem, kopienām, uzņēmumiem un indivīdiem.”

Locekļi apspriedās par atzinumu “Klimatneitrālas ekonomikas dzinējspēks: ES Energosistēmas integrācijas stratēģija” . Ziņotājs Gunārs Ansiņš (LV/RE)​ teica: “ Resursefektīvas Eiropas nākotnes augstākā prioritāte ir princips “energoefektivitāte pirmajā vietā" Mūsu energosistēma būtu jābalsta uz arvien lielāku atjaunojamo energoresursu īpatsvaru, tajā elastīgi jāintegrē dažādi enerģijas nesēji un tā plašāk jāizvērš visā Eiropā. Būtu jāļauj dažādiem enerģijas nesējiem – elektroenerģijai, gāzei un siltumenerģijai – netraucēti plūst starp mājsaimniecībām, transportu un rūpniecību, nodrošinot lielāku dekarbonizāciju un tādējādi samazinot izmaksas, kas saistītas ar ES 2050. gada klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu.”

ENVE komisijas locekļi iecēla šādus ziņotājus:

Kalitejas mērs Dimitris Karnavoss ( Dimitrios Karnavos ) (EL/PPE) iecelts par ziņotāju atzinumam “Astotā vides rīcības programma”.

Otēnas mērs Vensāns Šovē ( Vincent Chauvet ) (FR/RE) iecelts par ziņotāju atzinumam “Eiropas 2030. gada klimatisko ieceru vēriena kāpināšana ceļā uz COP 26 ”.

Mazovijas vojevodistes maršals Adams Struziks ( Adam Struzik ) (PL/PPE) iecelts par ziņotāju atzinumam “Ilgtspēju sekmējoša ķimikāliju stratēģija”.

Vispārīga informācija

Šeit lasiet ENVOY biļetenu (2020. gada 6. novembris).

Paziņojums presei (2020. gada 22. oktobris) “Tiešais finansējums pilsētām un reģioniem joprojām ir būtisks priekšnoteikums zaļā kursa īstenošanai vietējā līmenī”

“Zaļais kurss vietējā līmenī” ir jauna Eiropas Reģionu komitejas iniciatīva, kuras mērķis ir Eiropas zaļā kursa centrā izvirzīt pilsētas un reģionus un nodrošināt, ka gan ES ilgtspējīgas izaugsmes stratēģija, gan atveseļošanas plāni pēc Covid-19 sniedz tiešu finansējumu pilsētām un reģioniem un materializējas reālos projektos ikvienā apgabalā. Iniciatīva “Zaļais kurss vietējā līmenī” tika uzsākta 2020. gada 15. jūnijā, izveidojot īpašu darba grupu 13 locekļu sastāvā . Paziņojumu presei skatīt šeit .

2020. gada 13. oktobra plenārsesijā, kurā piedalījās Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks Eiropas zaļā kursa jautājumos Franss Timmermanss ( Frans Timmermans ), Eiropas Komisija un Eiropas Reģionu komiteja (RK) apņēmās uzsākt jaunu sadarbības posmu, lai paātrinātu zaļā kursa īstenošanu Eiropas reģionos un pilsētās. Paziņojumu presei skatīt šeit

Pilsētas un reģioni jau īsteno pārkārtošanos vietējā līmenī. Tiešsaistes kartē iepazīstieties ar 200 paraugprakses piemēriem, kā vislabāk īstenot zaļo kursu.

Kontaktpersona:

David Crous

+32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023