Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Covid-19: lai atbalstītu reģionus un pilsētas, RK priekšsēdētājs aicina izveidot jaunu ES Veselības jomas ārkārtas mehānismu  
​​Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētāja Apostola Dzidzikosta ( Apostolos Tzitzikostas ) paziņojums

Katru dienu tūkstošiem pašvaldību vadītāju viscaur Eiropā vada cīņu, lai ierobežotu vīrusa izplatīšanos un kontrolētu tā ietekmi. Kā Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs un Vidusmaķedonijas reģiona gubernators es redzu, cik profesionāli, apņēmīgi un drosmīgi ir visi tie, kuri vada cīņu pret Covid-19. Mēs mobilizējam savas kopienas, lai aizsargātu vājākos iedzīvotājus un, cik vien iespējams, nodrošinātu savas ekonomikas darbības nepārtrauktību.

Es apliecinu cieņu visām tām pašvaldībām, kas atrodas priekšgalā, un jo īpaši tām, kuras maksā augstu personīgo cenu. Eiropa var paļauties uz mums. Cīņā pret pandēmiju tā var rēķināties ar savu pilsētu mēriem, reģionu priekšsēdētājiem un vietējo un reģionālo asambleju deputātiem. Taču laikā, kad mūsu vietējām kopienām Eiropa ir vajadzīga visvairāk, tai ir jāpalīdz, nekavējoties novirzot ES budžetu un intervences spējas mūsu iedzīvotāju un uzņēmumu atbalstam.

Eiropas Komisijas un ES Padomes centieni ir vērsti pareizajā virzienā. Izšķiroša nozīme ir Stabilitātes un izaugsmes pakta un valsts atbalsta noteikumu elastīgumam, jo tas ļauj vienkāršāk un ātrāk izmantot kohēzijas politikas finansējumu. Labumu mūsu vietējām kopienām var dot arī Eiropas Investīciju bankas mobilizēšana un tādu svarīgu instrumentu piesaiste kā, piemēram, Eiropas Solidaritātes fonds un Eiropas Globalizācijas fonds. Tomēr, ņemot vērā manu tiešo pieredzi un atsauksmes, ko esmu saņēmis no saviem kolēģiem un RK locekļiem, es uzskatu, ka Eiropas Savienībai ir jārīkojas vēl apņēmīgāk un jārada ES veselības jomas ārkārtas mehānisms, kura mērķis būtu labāk atbalstīt tūkstošiem reģionālo un vietējo līderu, kam ir jāspēj nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumus vietējā līmenī.

Veselības jomai paredzētais mehānisms visas Eiropas pilsētām un reģioniem palīdzētu steidzami pieņemt darbā papildu medicīnas personālu, iegādāties vairāk medicīnas ierīču, atbalstīt intensīvās aprūpes pakalpojumus un nodrošināt sanitārijas instrumentus un materiālu slimnīcām un skolām. Tas racionalizētu reģionu, valstu un ES budžeta resursus un padarītu tos vieglāk pieejamus sabiedrības veselības aprūpes pakalpojumiem. Mums ir jāiegulda vairāk līdzekļu, lai glābtu dzīvības šodien un palielinātu mūsu izturētspēju rīt. Mehānisms būtu jāfinansē, izmantojot esošos valstu un reģionālos resursus, steidzamām vajadzībām novirzot pieejamos ES strukturālos un investīciju fondus un no pašreizējā ES budžeta rezerves piešķirot jaunus resursus līdz pat 10 miljardiem EUR.

Mums ir nepieciešams arī, lai Eiropas Komisija vēl vairāk palielinātu un vienkāršotu piekļuvi pieejamajiem ES kohēzijas politikas resursiem, tādējādi paātrinot līdzekļu izmantošanu vietējās kopienās, kurām ir jāpilda smagais uzdevums — jātiek galā ar pandēmiju. Kohēzijas politikas fondi jau atkal ir ārkārtīgi nepieciešami tiem, kas saskaras ar nepieredzētām reālām problēmām. Kohēzija joprojām ir visspēcīgākais ES ieguldījumu instruments, kas krīzes laikā ļauj Eiropas Savienības, valstu, reģionālajiem un vietējiem dalībniekiem sadarboties un reaģēt.

Tālākais ceļš ir neskaidrs, un pašvaldībām šobrīd steidzami ir vajadzīga palīdzība ne tikai cilvēku dzīvības glābšanai, bet arī vēlākai atjaunotnei. Viscaur Eiropā mums ir jāspēj strādāt partnerībā un taisnīgi sadalīt atbildību. Eiropas Savienībai ir jānodrošina atbalsts un solidaritāte tiem, kam tas vajadzīgs visvairāk. Nekad vēl tas nav pierādījies tik pārliecinoši kā pašreizējās pandēmijas krīzes laikā. Reģioni un pilsētas arī turpmāk būs vīrusa apkarošanas priekšgalā. Šajos grūtajos laikos mūsu — politisko līderu — pirmais pienākums ir rūpēties par saviem iedzīvotājiem. Lai viņus aizsargātu, mums jāapvieno spēki vietējā, reģionālā, valsts un Eiropas līmenī. Esmu pārliecināts, ka demokrātija ir spēcīgāka par vīrusu un ka, kopīgiem spēkiem pārdzīvojuši Covid-19 krīzi, mēs kļūsim vēl stiprāki.

Priekšsēdētāja runaspersona:

Michele Cercone

Tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023