Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Covid-19 pandēmija paātrina vietējās demokrātijas sistēmas digitālo pārveidi  

Covid-19 pandēmiju un no tās izrietošo vajadzību plašāk izmantot digitālos rīkus var uzskatīt par stimulu pašvaldībām sagatavoties digitālajam laikmetam. Atzinumā “Vietējās pārvaldības un pārstāvības demokrātijas stiprināšana, izmantojot jaunus digitālo tehnoloģiju instrumentus”, ar ko iepazīstināja Jervas pašvaldības padomes priekšsēdētājs Raits Pihelgass ( Rait Pihelgas , EE/Renew Europe) un ko Reģionu komiteja pieņēma 10. decembra plenārsesijā, arī uzsvērts, ka jaunās digitālās tehnoloģijas un instrumenti var uzlabot lēmumu pieņemšanas kvalitāti un pārredzamību, veicināt saziņu, aktīvu pilsoniskumu un iesaistīšanos politiskajā dzīvē, tādējādi pastāvīgi uzlabojot vietējās demokrātijas darbību.

Viens no daudzajiem izaicinājumiem, ar ko saskaras pašvaldības, ir pāreja uz jaunu digitālu pasauli. Lai to panāktu, ir vajadzīgas būtiskas pārmaiņas, un vietējās demokrātijas iestādēm būtu jāpielāgojas šīm pārmaiņām un jāizmanto iespējas, kas saistītas ar jaunajām digitālajām tehnoloģijām un IKT rīkiem – piemēram, elektronisko veidlapu izmantošana jau vien ļauj iedzīvotājiem un publiskajām iestādēm ietaupīt laiku.

RK ziņotājs R. Pihelgass uzskata, ka “digitālā attīstība paver iespējas veidot jaunu apspriešanās un līdzdalības vidi, sniegt kvalitatīvu informāciju, analizēt sabiedrības reakciju, plašāk pievērsties tālākajiem reģioniem, uzrunāt vismazāk aizsargātos iedzīvotājus, ņemt vērā iedzīvotāju prasmes, zināšanas un pieredzi un kopīgi veidot politikas, kas atbilst iedzīvotāju vajadzībām un vēlmēm”.

Taču digitalizācijas procesā var būt vajadzīgi daudzi dati un resursi, un nedrīkst atstāt novārtā cilvēkus. Tādu sabiedrisko pakalpojumu piedāvājums, kuru mērķis ir sekmēt iedzīvotāju līdzdalību, būtu jābalsta uz nediskriminējošu piekļuvi informācijai un zināšanām. Digitālā plaisa būtu jāmazina, uzlabojot cilvēku prasmes ar izglītības un apmācības palīdzību, turklāt par prioritāti nosakot vecāka gadagājuma cilvēku un citu neaizsargātu vai atstumtu grupu apmācību. Šajā nolūkā RK ierosina pasākumus, kā motivēt un stimulēt pašvaldības, lai tās piemērotu atvērtas un iekļaujošas pārvaldības principus.

Reģionu komiteja uzskata, ka konference par Eiropas nākotni ir iespēja izmēģināt digitālos līdzdalības instrumentus, kas palīdz stiprināt pārstāvības demokrātiju, iegūt iedzīvotāju uzticēšanos un integrēt reģionālā un vietējā līmeņa piemērus, kas atspoguļo iedzīvotāju iesaistīšanu gan apspriešanās procesos, gan ar tiem saistītajos atsauksmju mehānismos. Šajā nolūkā Reģionu komiteja 2020. gada oktobrī ierosināja izstrādāt digitālo rīku “CitizEN” – iedzīvotāju iesaiste ES tīklā” , lai iedzīvotājus iesaistītu politikas veidošanā.

“Sagatavosim Eiropu digitālajam laikmetam; vispirms sāksim ar pašvaldībām. Balstoties uz Eiropas vērtībām un stiprajām pusēm, ar šo digitālo pārveidi varam stiprināt mūsu demokrātiju. Moderno IKT izmantošana un iesaistīšanās var būt laikietilpīga, bet, ja rezultāts ir saliedētāka sabiedrība un pārredzama vietējā pārvalde, ir vērts tajā ieguldīt,” secina R. Pihelgass .

Kontaktinformācija:

Marie-Pierre Jouglain

Tālr.: (+32) 0473524115

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

CoR Flickr gallery

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Vietējā līmeņa vadītāji norāda, ka jāmazina digitālā plaisa, lai atbalstītu reģionu un pilsētu pārkārtošanos
Vietējā līmeņa vadītāji norāda, ka jāmazina digitālā plaisa, lai atbalstītu reģionu un pilsētu pārkārtošanos
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Lai mazinātu arvien lielāko nevienlīdzību, Eiropai nepieciešama spēcīgāka, mūsdienīga un vienkāršota kohēzijas politika
Lai mazinātu arvien lielāko nevienlīdzību, Eiropai nepieciešama spēcīgāka, mūsdienīga un vienkāršota kohēzijas politika
12.10.2022