Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Eiropas Komisija un Eiropas Reģionu komiteja atklāj Pilsētas mēru pakta Nacionālo vēstnieku palātu  

Pilsētas mēru pakts ir pasaulē lielākā pilsētu un reģionu kustība klimata un enerģētikas jomā

Pēc Eiropas Komisijas iniciatīvas Pilsētas mēru pakts darbību uzsāka 2008. gadā ar mērķi atbalstīt pilsētas un reģionus Eiropas Savienības 2020. gada klimata un enerģētikas mērķu sasniegšanā. Pilsētas mēru pakta loma turpmāk būs spēcīgāka, jo tas savas klimata saistības pielīdzina ES mērķim līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti un veido jaunu Nacionālo vēstnieku palātu , lai veicinātu šā pakta darbības izvēršanu visās dalībvalstīs. Pilsētas mēru paktam ir vairāk nekā 10 000 parakstītāju, kuri sniedz tehnisko atbalstu un finansiālas konsultācijas tādu enerģētikas un klimata plānu izstrādei, kuru īstenošanas rezultātā temperatūras pieaugums pasaulē nepārsniegtu 1,5 , kas ir visaugstāk uzstādītais Parīzes klimata nolīguma mērķis .

21. aprīlī mēri un pašvaldību vadītāji no visas Eiropas Savienības piedalījās jaunā Pilsētas mēru pakta atklāšanā. Svinīgajā pasākumā tiešsaistē politiskā valde iepazīstināja ar šā pakta vīziju par taisnīgāku klimatneitrālu Eiropu, kas būs jaunais mērķis tām pilsētām un reģioniem, kuri klimata jomā vēlas tiekties uz augstākiem rādītājiem. Jaunie pakta parakstītāji apņemsies līdz 2030. gadam siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināt vismaz savai valstij noteiktā mērķa apmērā tā, lai būtu iespējams sasniegt 55 % emisiju samazinājuma mērķi līdz 2030. gadam un klimatneitralitāti – līdz 2050. gadam.

Eiropas enerģētikas komisāre Kadri Simson , aicinādama visu pašvaldību pārstāvjus parakstīt jauno paktu, teica: "Pilsētas mēru pakts jau trīspadsmit gadus ir galvenā atsauce vietējo enerģētikas un klimata pasākumu jomā. Aizvadītais gads nevienam nav bijis viegls. Mums visiem bija jātiek galā ar pandēmijas izraisīto ārkārtas stāvokli, bet līdztekus mēs nepārtraucām gatavot tīrāku, zaļāku un labāku nākotni. Eiropas Savienība ir apņēmusies jau līdz 2050. gadam kļūt par pasaulē pirmo klimatneitrālo reģionu un līdz 2030. gadam savas emisijas samazināt par vismaz 55 %. Tagad ir pienācis laiks Pilsētas mēru paktam atvērt jaunu lappusi. Apvienosim spēkus, lai kopīgi tuvotos zaļā kursa mērķiem – klimatneitrālai, noturīgai un taisnīgai Eiropai, kuras pilsētās cilvēki dzīvo veselīgā vidē, kas ir stimulējoša vietējo uzņēmumu darbībai. Rūpēsimies, lai Pilsētas mēru pakts kļūst par vietu, kurā visas Eiropas Savienības pilsētas var atrast sev izaicinājumu un parādīt sevi no labākās puses.”

Šajā pasākumā notika Pilsētas mēru pakta Nacionālo vēstnieku palātas atklāšana . Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitzikostas ) , uzsvēra: " Šodien Eiropas Savienība ir spērusi soli uz priekšu un uzņēmusies juridiskas saistības līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti. Šo mērķi būs iespējams sasniegt tikai sadarbībā ar pilsoņiem un kopienām. Pretējā gadījumā tas nerealizēsies. Eiropas Savienībā ir miljons vietējo un reģionālo politiķu, un šo mērķi būs iespējams īstenot tikai ar viņu visu atbalstu. Atjaunojot saistības un izveidojot Pilsētas mēru pakta Nacionālo vēstnieku palātu, reģioni, pilsētas un ciemati klimata mērķu latiņu paceļ augstāk atbilstoši tam, ko pieprasa cilvēki mūsu planētas aizsardzībai."

Liepājas mēra vietnieks Gunārs Ansiņš (LV/Renew Europe) paziņoja: " Man ir pilnīga pārliecība, ka Eiropā iezīmējas jauna tendence – pilsētas sāk cīnīties ar bezpersoniskumu, izmantojot pilsētvides potenciālu konkurētspējas stiprināšanai. Tās sāk aktīvāk veidot savu individuālo stilu un „seju”. Liepājas pilsētai, kurā saplūdušas nelielas pilsētas ērtības ar lielpilsētas ambīcijām, šobrīd ir labs sākumpunkts. Paveiktas jau daudzas lietas, kuras citas pilsētas tikai sāk īstenot. Piemēram, sabiedriskā transporta infrastruktūra tiek attīstīta ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu. Šie ieguldījumi ir nozīmīgi pārejai uz videi draudzīgu un mūsdienīgu sabiedrisko transportu, kas ir ērts un pieejams pasažieriem. 21. gadsimtam atbilstošu risinājumu pielietojums veicina sabiedriskā transporta pieejamību arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem un vecākiem ar maziem bērniem. Izvēloties atbalstīt pasažieru pārvadājumus ar tramvajiem, iedzīvotājiem tiek radīta arī patīkamāka pilsētvide ar ievērojami mazāku gaisa un trokšņa piesārņojumu. Esmu par zaļo gaismu vēl zaļākai Liepājai, Latvijai un Eiropai! "

Pilsētas mēru pakta Nacionālo vēstnieku primārais mērķis ir atbalstīt un stiprināt šo iniciatīvu katrā no dalībvalstīm, piedalīties attiecīgās valsts pasākumos un nostiprināt saiknes un sadarbību ar Eiropas Parlamenta deputātiem un valstu valdībām. Nacionālo vēstnieku palātas mērķis ir arī izveidot kontaktus ar pilsētām un pašvaldībām, kuras varētu saņemt tehnisko atbalstu un finanšu konsultācijas, kā arī kļūt par aktīvām klimata pasākumu īstenotājām.

Seviļas mērs un Reģionu komitejas ENVE komisijas un darba grupas “Zaļais kurss vietējā līmenī” priekšsēdētājs Huans Espadass ( Juan Espadas ) (ES/PSE) paziņoja: “Pilsētas mēru pakts ir viens no lielākajiem panākumiem vietējo pašvaldību sadarbībā klimata pasākumu īstenošanā. Kā pilsētas mērs un Eiropas Reģionu komitejas Vides komisijas priekšsēdētājs es lepojos par iespēju pievienoties Pilsētas mēru pakta Nacionālo vēstnieku palātai, kas darbību ir sākusi ar Eiropas Komisijas atbalstu. Rīt visā pasaulē tiks atzīmēta Zemes diena. Tāpēc pilsētas un reģioni vēlas skaidri pateikt: mēs esam apņēmušies vadīt pāreju uz ilgtspējīgu Eiropu, aizsargāt nākotni un nevienu neatstāt bez ievērības.

Varšavas mērs un RK pārstāvis Pilsētas mēru pakta politiskajā valdē Rafals Tšaškovskis ( Rafał Trzaskowski ) (PL/PPE) sniedz šādu skaidrojumu: "Eiropas Reģionu komitejā vietējās un reģionālās pašvaldības ir pilnībā apņēmušās panākt zaļo pārkārtošanos un videi draudzīgu atveseļošanu pēc Covid-19 pandēmijas. Tādas iniciatīvas kā Pilsētas mēru pakts ir būtiskas, veidojot klimatneitrālu Eiropu no pašiem pamatiem un tā, lai rezultāti būtu jūtami pilnīgi visiem. Mēs turpināsim popularizēt Pilsētas mēru paktu, aizstāvēsim daudzlīmeņu pārvaldību, prasīsim tiešus ES līdzekļus, sadarbosimies ar citiem mēriem un reģionu vadītājiem, kā arī ar uzņēmumiem un universitātēm, meklēsim inovatīvus risinājumus, veiksim labākās prakses apmaiņu un paplašināsim tīklu. Tā kā mūsu vēstnieki ir RK locekļi, viņi Pilsētas mēru paktam būs noderīgi ar savu politisko pieredzi. Šajā projektā jūs varat paļauties uz RK kā uz uzticamu un apņēmības pilnu partneri”.

Pilsētas mēru pakta Nacionālo vēstnieku palātas 27 locekļi (viens no katras dalībvalsts) ir šādi:

Uzziņai

Eiropas Pilsētas mēru paktu klimata un enerģētikas jomā Eiropas Komisija atklāja 2008. gadā ar mērķi mērus iesaistīt 2020. gadam noteikto enerģētikas un klimata mērķu (siltumnīcefekta gāzu samazinājums 20 % apmērā salīdzinājumā ar 1990. gadu, 20 % atjaunojamo energoresursu enerģijas un 20 % energoefektivitāte) sasniegšanā un sniegt viņiem atbalstu. Ar šo jauno redzējumu Pilsētas mēru pakts pauž atbalstu ES mērķim līdz 2030. gadam siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināt par 55 % un līdz 2050. gadam kļūt par pirmo klimatneitrālo kontinentu. Lai pievienotos paktam, apmeklējiet vietni www.eumayors.eu .

Pilsētas mēru pakta locekļu saraksta lejupielāde . Lai uzzinātu vairāk, ieskatieties tīmekļa portālā

Kas ir Zaļais kurss vietējā līmenī? Atbildi meklējiet šeit .

Kontaktinformācija:

Floriane Cappelletti // floriane.cappelletti@eumayors.eu

David Crous // david.crous@cor.europa.eu

Kopīgot :