Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Koronavīrusa uzliesmojums un ES rīcība vīrusa apkarošanai  

​​Cenšoties apkarot koronavīrusa uzliesmojumu, ES iestādes, dalībvalstis un reģionālās un vietējās pašvaldības katru dienu analizē stāvokli un ierosina gan tūlītējus, gan vidēja termiņa pasākumus, lai novērstu krīzes sekas.

Papildus slimības ierobežošanas un ārstēšanas pasākumiem Eiropas Komisija izveidoja “koronavīrusa krīzes komandu” un 13. martā iesniedza vairākus tiesību aktu priekšlikumus, kuru mērķis ir mazināt krīzes ekonomisko ietekmi. Priekšlikumi attiecas uz darba ņēmēju un uzņēmumu aizsardzību pret ienākumu zaudējumiem, un to paredzēts nodrošināt, piemēram, ar vienkāršotiem valsts atbalsta noteikumiem un finansiālu palīdzību no ES budžeta un Eiropas Investīciju fonda. Eiropas Komisija arī ierosināja jaunu “Investīciju iniciatīvu koronavīrusa krīzes pārvarēšanai” 37 miljardu euro apmērā, ko veidotu neizlietoti un vēl nepiešķirti struktūrfondu līdzekļi. Visi informācijas avoti par ES reakciju uz koronavīrusa uzliesmojumu ir pieejami šeit visās ES oficiālajās valodās.

Kopīgot: