Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
RK gādās, ka konference par ES nākotni sasniedz arī reģionus, pilsētas un ciematus, lai varētu veidot labāku Eiropu, kas atbilst iedzīvotāju vajadzībām  

Augsta līmeņa grupa Eiropas demokrātijas jautājumos, kuru vada Hermanis Van Rompejs ( Herman Van Rompuy ), palīdzēs Eiropas Reģionu komitejai dot pašvaldībām vārdu un tādu ietekmi, kādu tās pelnījušas.

Eiropas reģionu komitejas 144. plenārsesijā vietējie un reģionālie līderi pieņēma rezolūciju “Konference par Eiropas nākotni” un kopā ar bijušo Eiropadomes priekšsēdētāju un tagadējo jaunizveidotās Augsta līmeņa grupas Eiropas demokrātijas jautājumos priekšsēdētāju Hermani Van Rompeju ( Herman van Rompuy ) apsprieda gan RK skatījumu uz Eiropas nākotni, gan RK dalību konferencē. Augstā līmeņa grupa — neatkarīga padomdevēja struktūra, kuras uzdevums ir atbalstīt RK, — nodrošinās stratēģisku politisko analīzi, kurā galvenā uzmanība tiks pievērsta pašvaldību problemātikai. Grupa cieši sadarbosies ar RK locekļiem, konkrēti ar Priekšsēdētāju konferenci un ar delegāciju, kas Eiropas Reģionu komiteju pārstāvēs konferencē.

RK priekšsēdētājs Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitzikostas ) norādīja: “Konference par Eiropas nākotni paver iedzīvotājiem un viņu pašvaldībām tādu iespēju, ko nedrīkstam palaist garām. Reģionālie un vietējie līderi ne tikai novērš plaisu starp eiropiešiem un viņu kopīgajām iestādēm, bet arī ir spēcīgi instrumenti, kas palīdz bagātināt Savienības demokrātisko būtību. Esmu drošs, ka pašreizējā Līguma noteikumi dod iespēju uzlabot pārvaldību un tiesību aktu izstrādi. Ar atbalstu, ko sniegs priekšsēdētāja H. Van Rompeja vadītā Augsta līmeņa grupa demokrātijas jautājumos, RK izmantos šo iespēju izveidot vislabākos instrumentus labākai Savienībai, kurai jāspēj rīkoties, reaģēt, aizsargāt, dot iespējas un sasniegt rezultātus saskaņā ar iedzīvotāju paustajām vajadzībām. Mūsu Komiteja ir pārliecināta, ka konferencei jābūt “teritoriālākai", lai savu viedokli varētu paust arī vietējais un reģionālais līmenis un lai pašvaldībām būtu tāda ietekme, kādu tās šajā svarīgajā procesā ir pelnījušas. Mūsu vietējais dialogs, kas 9. maijā notiek Strasbūrā , iezīmē konferences teritoriālo dimensiju, kam jāsniedzas ārpus Briseles un ārpus galvaspilsētām.”

Hermanis Van Rompejs , priekšsēdētājs RK Augsta līmeņa grupai Eiropas demokrātijas jautājumos, norādīja: “Eiropas demokrātija — tie ir visi pārvaldības līmeņi kopā. Tā ir gan vērtība pati par sevi, gan ļauj veidot tādu Eiropu, kas aizsargā un dod iespējas. Demokrātijai ir jāgūst rezultāti un jāreaģē uz iedzīvotāju vajadzībām, un pati ES pastāvēšana ir atkarīga no šīs spējas gūt rezultātus. Demokrātijas krīze šobrīd izpaužas gan globāli, gan Eiropas līmenī, gan dalībvalstīs. Demokrātija vislabāk darbojas reģionālajā un vietējā līmenī, kur tā visciešāk ir saistīta ar iedzīvotāju vajadzībām, balstās vissenākajās tradīcijās un bauda visaugstāko uzticēšanos. Turklāt digitālās revolūcijas un sabiedrisku pārmaiņu laikā demokrātijai sevi jāizgudro no jauna, jāpilnveidojas un jāmodernizējas visos līmeņos. Konference par Eiropas nākotni dod iespēju pacelt šīs pārdomas Savienības līmenī, un RK Augsta līmeņa grupa Eiropas demokrātijas jautājumos, kuru esmu pagodināts vadīt, meklēs veidu, kā pašvaldības — demokrātijas pamatelementi — vislabāk būtu iesaistāmas augšupējā Eiropas demokrātijas stiprināšanā un uzlabošanā. Mūsu pievienotā vērtība būs meklēt oriģinālus, novatoriskus, iedarbīgus un uz rezultātiem orientētus risinājumus, lai Eiropas Savienība ar pašvaldību un RK starpniecību varētu īstenot savus solījumus un sasniegt savus mērķus.”

Uzziņai

Eiropas Reģionu komiteja ir apņēmusies konferencē par Eiropas nākotni iesaistīties četros veidos. Pirmkārt, RK ir pārstāvēta konferences valdē. Šajā struktūrā, piedalījusies arī sākotnējā konferences uzbūves izveidē, RK tagad strādā pie tā, lai nodrošinātu, ka konferences plenārsesija balstās uz stabiliem demokrātiskiem pamatiem un ka tajā ir pietiekams skaits ievēlētu pārstāvju no reģionālajiem un vietējiem parlamentiem un padomēm, kā arī Eiropas Parlamenta un valstu parlamentiem. Otrkārt, RK organizē vietējo dialogu dalībvalstīs, lai gādātu, ka konference sasniedz visu Eiropas Savienību, un lai savu ieguldījumu konferencē varētu dot arī iedzīvotāji. Treškārt, RK savās plenārsesijās un komisiju sanāksmēs organizēs virkni debašu un visā savā pilnvaru termiņa laikā pieņems atzinumus par jautājumiem, kas saistīti ar konferences darbu. Svarīgākie šā procesa pasākumi būs gaidāmā Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa un RK samits Marseļā. Augsta līmeņa grupas izveide ir ceturtais elements RK darbā, kas vērsts uz konferences teritorializāciju ar mērķi stiprināt Eiropas demokrātiju.

Konferenci par Eiropas nākotni Eiropas dienā, 9. maijā, atklāj trīs iestādes: Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments un ES Padome; lai pievērstu uzmanību konferences teritoriālajai dimensijai, tieši pirms konferences atklāšanas RK Strasbūrā rīko vietēju dialogu ar trim Francijas teritoriālajām apvienībām, RK Francijas delegāciju, Strasbūras pilsētu un vēlētiem Eiropas Savienības reģionu, pilsētu un ciematu pārstāvjiem un iedzīvotājiem.

Augsta līmeņa grupas izveidi Eiropas demokrātijas jautājumos 2020. gada decembrī pēc RK Priekšsēdētāju konferences priekšlikuma apstiprināja RK Birojs. Augsta līmeņa grupas sastāvā ir septiņi Eiropas “viedie”:

Hermanis Van Rompejs  — bijušais Beļģijas premjerministrs un bijušais Eiropadomes priekšsēdētājs;

Hoakins Almunja ( Joaquin Almunia ) — bijušais Eiropas konkurences, ekonomikas un finanšu komisārs;

Tomašs Gžegožs Grose ( Tomasz Grzegorz Grosse ) — Varšavas Universitātes profesors;

Rebeka Hārmsa ( Rebecca Harms ) — bijusī Eiropas Parlamenta deputāte;

Silja Markula ( Silja Markkula ) — Eiropas Jaunatnes foruma priekšsēdētāja;

Maria Žoao Rodrigesa ( Maria João Rodrigues ) — bijusī Portugāles kvalifikācijas un izglītības ministre un bijusī Eiropas Parlamenta deputāte;

Andrulla Vasiliu ( Androulla Vassiliou ) — bijusī veselības un izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre.

Konference par Eiropas nākotni oficiāli sākas 2021. gada 9. maijā, un tās secinājumus plānots pieņemt līdz 2022. gada pavasarim.

Strasbūras 9. maija vietējā dialoga programma

Saite uz pasākumu

Šis pasākums ir iekļauts konferences daudzvalodu tiešsaistes platformā .

Kontaktinformācija:

Marie-Pierre Jouglain

Tālr. +32 (0) 473524115

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023