Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
COVID-19: RK priekšsēdētājs atzinīgi vērtē jaunos ES pasākumus, kas ir reakcija uz reģionu un pilsētu prasībām, taču uzsver, ka pašvaldību vadītāji uzraudzīs to īstenošanu un sniegs atsauksmes par reālajiem apstākļiem.  

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētāja Apostola Dzidzikosta (Apostolos Tzitzikostas) paziņojums par Eiropas Komisijas 2020. gada 2. aprīlī ierosinātajiem pasākumiem

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētāja Apostola Dzidzikosta (Apostolos Tzitzikostas) paziņojums par Eiropas Komisijas 2020. gada 2. aprīlī ierosinātajiem pasākumiem

“Šodien Eiropas Komisija iepazīstināja ar pasākumu kopumu, kas atbilst Eiropas Reģionu komitejas un daudzu vietējo un reģionālo pašvaldību nesenajam aicinājumam vairāk atbalstīt to centienus pašreizējās krīzes sociālo, ekonomisko un ar veselību saistīto seku pārvarēšanā.

SURE shēmā ir paredzēti konkrēti pasākumi, kas nodrošinās, ka darba ņēmēji turpina saņemt algu, un palīdzēs uzņēmumiem saglabāt darbvietas. Ceru, ka tā palīdzēs vietējām kopienām visā Eiropā mazināt Covid-19 pandēmijas sociālo un ekonomisko ietekmi. Ir arī ļoti svarīgi, lai jaunā shēma spētu atbalstīt ģimenes un uzņēmējus mūsu reģionos un pilsētās un saglabāt reģionālās ekonomikas ražošanas jaudu. Mūsu Komiteja ir gatava palīdzēt, lai minētā shēma tiktu nekavējoties pieņemta, un uzraudzīs tās faktisko īstenošanu uz vietas, lai novērtētu, vai šie pasākumi atbilst vietējo kopienu ikdienas vajadzībām.

Es augstu vērtēju Eiropas Komisijas priekšlikumu izmantot ES budžeta rezerves, lai ar Ārkārtas atbalsta instrumenta starpniecību veselības aprūpes nozarē papildus ieguldītu 3 miljardus eiro. Tas atbilst RK aicinājumam izveidot ES mehānismu ārkārtas situācijām veselības jomā, ko finansētu no neiztērētajiem ES budžeta līdzekļiem, kā izklāstīts RK rīcības plānā koronavīrusa apkarošanai. Šis finansējums pavērs iespēju mūsu reģioniem un pilsētām iegādāties vitāli svarīgas preces un medicīniskās ierīces, kā arī labāk atbalstīt medicīnas, sociālās jomas un neatliekamās palīdzības darbiniekus, kuri pret pandēmiju cīnās pirmajās rindās.

Komisija šodien ierosināja arī noteikumus, kuri ļaus kohēzijas un lauksaimniecības fondus izmantot vēl elastīgāk un ātrāk, lai atbalstītu ārkārtas pasākumus un ekonomikas atlabšanu. Būdami reģionālā un vietējā līmeņa vadītāji, mēs atbalstām Komisijas centienus, kas dos iespēju ātri pārvirzīt pirms krīzes plānotos ieguldījumus. Vienlaikus es aicinu Eiropas Komisiju nodrošināt, ka reģioni arī turpmāk ir svarīgi pasākumu plānošanas un īstenošanas dalībnieki. Kohēzijas un lauku attīstības politika piedāvā unikālu darba metodi, kas vienkopus pulcē ES, valstu un reģionālos/vietējos dalībniekus. Tikai pilnībā izmantojot vietējo un reģionālo pašvaldību vadītāju tiešo pieredzi, ar ES ieguldījumiem varēs apmierināt mūsu iedzīvotāju un uzņēmumu vajadzības.”

RK rīcības plāns reģionu un pilsētu atbalstam cīņā pret Covid-19 Eiropas Savienībā

Priekšsēdētāja runaspersona:

Michele Cercone

Tālr. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023