Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Konference par Eiropas nākotni: mums ir jāieklausās un jārīkojas, lai apmierinātu iedzīvotāju vajadzības  

Kad šīs nedēļas nogalē Eiropas Parlamentā Strasbūrā notika konferences par Eiropas nākotni plenārsēde, vairāk nekā miljona vietējo un reģionālo vēlēto politiķu viedoklis, pateicoties delegācijas sastāva paplašināšanai, tika sadzirdēts skaidrāk nekā jebkad agrāk. Konferences par Eiropas nākotni otrajā plenārsēdē piedalījās kopumā 30 reģionālie un vietējie delegāti .

Reģionu komitejas – ES pašvaldību politiskās asamblejas – delegācijai 18 locekļu sastāvā Strasbūrā pievienojās vēl 12 pārstāvji no vadošajām Eiropas apvienībām un citas ieinteresētās personas, kas pārstāv pašvaldības un asamblejas no visas Eiropas. Visi kopā viņi uzsvēra būtisko lomu, kāda viņiem ir kā politiskajam līmenim, kas ir iedzīvotājiem vistuvākais, kam iedzīvotāji visvairāk uzticas un kas ir atbildīgs par 70 % no ES politikas īstenošanu.

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs un Vidusmaķedonijas gubernators Grieķijā, kurš vada RK delegāciju, Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitzikostas ): “Mūsu iedzīvotāji sagaida, ka viņu ievēlētie vadītāji ieklausīsies un rīkosies, lai gūtu rezultātus uz vietas. Nesen veiktā aptauja , kurā piedalījās vairāk nekā 3300 vietējo un reģionālo politiķu visā Eiropas Savienībā, liecina, ka 85 % no viņiem vēlas būt vairāk iesaistīti ES politikas veidošanā un 75 % vēlas ieviest aktīvāku līdzdalības demokrātiju. Mūsu delegācija, kuras sastāvā ir 30 reģionālo un vietējo vadītāju, aicina veidot demokrātiskāku un efektīvāku Eiropas Savienību, atzīstot, ka Briselē vai Strasbūrā pieņemtos lēmumus galu galā īsteno vēlēti vadītāji vietējā un reģionālā līmenī. Viņiem ir vajadzīga lielāka loma ES lēmumu pieņemšanā viņu kompetencē esošajās jomās, lai atjaunotu uzticēšanos un tuvinātu Eiropu cilvēkiem.”

RK priekšsēdētāja pirmais vietnieks Vašku Alvešs Kurdeiru ( Vasco Alves Cordeiro ): “Vietējie un reģionālie vēlētie pārstāvji ir gatavi pilnībā iesaistīties Eiropas nākotnes veidošanā. Uzklausīšana konferences laikā ir svarīga, taču tikpat svarīga ir rīcība. Izšķiroša nozīme būs turpmākajam darbam pēc konferences. Dialogam ar eiropiešiem nevajadzētu beigties 2022. gada pavasarī. Mēs, Eiropas Reģionu komitejas locekļi, jau tagad aicinām iedibināt pastāvīgu dialogu ar iedzīvotājiem. Ja vēlamies nodrošināt kohēziju, solidaritāti un sociālo taisnīgumu, nevajadzētu būt nekādiem tabu attiecībā uz to, lai mainītu Eiropas Savienību un tās darbības veidu.”

Nedēļas nogalē Strasbūrā 30 vietējie un reģionālie delegāti pievienojās Eiropas Parlamenta deputātiem, Eiropas Komisijas, valstu valdību un iedzīvotāju pārstāvjiem, kā arī citiem dalībniekiem vairākās tematiskās diskusiju grupās, kurās tiks izstrādāti konferences galīgie secinājumi. Tajās ir aptverti tādi daudzveidīgi jautājumi kā līdzdalības demokrātija, veselība, klimata pārmaiņas, sociālais taisnīgums, izglītība, sabiedrības digitalizācija un migrācija – jomas, kurās pašvaldības ir pirmās pakalpojumu, infrastruktūras un atbalsta nodrošināšanā iedzīvotājiem.

RK galīgais ieguldījums, kas paredzēts konferencei, tiks publiskots Eiropas Reģionu un pilsētu 9. samitā , kas ES Padomes Francijas prezidentūras laikā notiks 2022. gada 3. un 4. martā Marseļā.

Uzziņai:

RK kā oficiāla ES iestāde ir tiesīga būt pārstāvēta konferencē par Eiropas nākotni, ar delegāciju, kuras sastāvā ir 18 locekļi no dažādām valstīm un politiskajām grupām. Lai nodrošinātu pašvaldību pārstāvju lielāku iesaisti Eiropas nākotnes veidošanā, RK aicināja piedalīties arī citas organizācijas un apvienības, kas pārstāv reģionālos un vietējos līderus no visas Eiropas. Vēlāk tika pievienoti vēl 12 locekļi, kuri pārstāv tādas ieinteresētās organizācijas kā Eiropas Pašvaldību un reģionu padome, Eurocities , Eiropas Reģionu asambleja, Perifēro piejūras reģionu konference, Eiropas Pierobežas reģionu asociācija un Eiropas Reģionālo likumdevēju konference, palielinot reģionālo un vietējo pārstāvju delegāciju, kuras sastāvā tagad ir 30 locekļi .

Daļa jautājumu, kas tiks apspriesti konferences darba grupās un plenārsesijās, ir ņemti no digitālās platformas , kurā ikviens ES iedzīvotājs var iesniegt idejas un ierosinājumus. Arī RK locekļi šādā veidā ir devuši ieguldījumu debatēs, nākot klajā ar aptuveni 40 konkrētiem priekšlikumiem , kā uzlabot vietējo un reģionālo līdzdalību. Pilsoņu paneļdiskusijās, kurās piedalās 800 visu vecumu vīriešu un sieviešu no visas Eiropas Savienības un no visiem sabiedrības slāņiem, tiek apspriestas arī konferences galvenās tēmas no pilsoņu skatupunkta. Viņi, tāpat kā viņu vietējie un reģionālie pārstāvji, sniegs būtisku ieguldījumu attiecībā uz ES politikas ietekmi un attīstību uz vietas.

Lai iepazītos ar citiem piemēriem par RK būtisko lomu pašvaldību viedokļa paušanā saistībā ar Eiropas demokrātijas attīstību, sk. Augsta līmeņa darba grupa Eiropas demokrātijas jautājumos , RK rīkotā iedzīvotāju aptauja saistībā ar konferenci par Eiropas nākotni , Bijušo RK locekļu tīkls un jaunizveidotais vietējo ES lietu padomnieku tīkls .

Kontaktpersonas:

Carmen Schmidle

Tālr. +32 (0) 494 73 57 87

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain

Tālr. +32 (0) 473 52 41 15

mariepierre.Jouglain@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-OF-EUROPE-LISTEN-ACT-TO-MEET-CITIZENS-NEEDS.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-OF-EUROPE-LISTEN-ACT-TO-MEET-CITIZENS-NEEDS.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-OF-EUROPE-LISTEN-ACT-TO-MEET-CITIZENS-NEEDS.ASPX

Mihalovo pašvaldība un tās iedzīvotāji tiek godināti ar mēra Pavela Adamoviča balvu par palīdzību bēgļiem uz robežas ar Baltkrieviju
Mihalovo pašvaldība un tās iedzīvotāji tiek godināti ar mēra Pavela Adamoviča balvu par palīdzību bēgļiem uz robežas ar Baltkrieviju
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/STATEMENT-EARTHQUAKES-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-OF-EUROPE-LISTEN-ACT-TO-MEET-CITIZENS-NEEDS.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
07.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-OF-EUROPE-LISTEN-ACT-TO-MEET-CITIZENS-NEEDS.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023