Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Komisijas ziņojumā minēta iniciatīva “Reģionālo centru tīkls” (REGHUB) un norādīts uz sadarbības paplašināšanu ar Reģionu komiteju, lai sekmētu Komisijas politikas veidošanas darbu  

Nesenā novērtējuma ziņojumā “Labāks regulējums”, kas tika publicēts 15. aprīlī, Eiropas Komisija minējusi Eiropas Reģionu komitejas pēdējā laikā veiktos pasākumus, kuru mērķis ir īstenot Subsidiaritātes jautājumu darba grupas pagājušajā gadā izteiktos ieteikumus.

Ziņojumā norādīts: “Darba grupa arī uzsvēra problemātisko jautājumu par Savienības vietējo un reģionālo iestāžu viedokļu apkopošanu. Tagad Reģionu komiteja ir izveidojusi reģionālo centru izmēģinājuma tīklu ES politikas īstenošanas izvērtēšanai (RegHub), lai novērtētu ES tiesību aktu praktisko īstenošanu (20).

Komisija pastiprinās sadarbību ar Reģionu komiteju, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, Komisijas pārstāvniecībām dalībvalstīs, valstu iestādēm un citām pārstāvju asociācijām, lai vairotu vispārējo informētību par iespējām sniegt ieguldījumu Komisijas politikas veidošanas darbā.”​

Kopīgot :