Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Komisijas ziņojumā minēta iniciatīva “Reģionālo centru tīkls” (REGHUB) un norādīts uz sadarbības paplašināšanu ar Reģionu komiteju, lai sekmētu Komisijas politikas veidošanas darbu  

Nesenā novērtējuma ziņojumā “Labāks regulējums”, kas tika publicēts 15. aprīlī, Eiropas Komisija minējusi Eiropas Reģionu komitejas pēdējā laikā veiktos pasākumus, kuru mērķis ir īstenot Subsidiaritātes jautājumu darba grupas pagājušajā gadā izteiktos ieteikumus.

Ziņojumā norādīts: “Darba grupa arī uzsvēra problemātisko jautājumu par Savienības vietējo un reģionālo iestāžu viedokļu apkopošanu. Tagad Reģionu komiteja ir izveidojusi reģionālo centru izmēģinājuma tīklu ES politikas īstenošanas izvērtēšanai (RegHub), lai novērtētu ES tiesību aktu praktisko īstenošanu (20).

Komisija pastiprinās sadarbību ar Reģionu komiteju, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, Komisijas pārstāvniecībām dalībvalstīs, valstu iestādēm un citām pārstāvju asociācijām, lai vairotu vispārējo informētību par iespējām sniegt ieguldījumu Komisijas politikas veidošanas darbā.”​

Kopīgot :
 
Saistītā informācija
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-REGHUB-WORKSHOP-BRUSSELS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

Successful RegHub Workshop in Brussels
Successful RegHub Workshop in Brussels
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/F4F-PLATFORM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
06.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
11.11.2022